Verantwoording Collecten / Giften (wk-53)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Ontvangen collecten via de bank in de maand november: €  1747,50

Zondag 12 december 2021
via  Givt: €  716,00
Collecten in de kerk: €  450,46             

Zondag 19 december 2021
via  Givt: €  631,00
Collecten in de kerk: €  450,42 

Zaterdag 25 december 2021
via  Givt: €  502,25
Collecten in de kerk: €  319,50   

Zondag 26 december 2021
via  Givt: €  400,50
Collecten in de kerk: €  407,05 

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 12, 19, 25 en 26 december (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  1.577,25
onderhoud gebouwen: €  1.419,75

Zondag 12, 19, 25 en 26 december (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  3.033,00

Zondag 12 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   493,22
onderhoud gebouwen: €  397,65
nagekomen gift dankstondcollecte: €  15,00
verjaardagfonds: € 10,00

Huwelijksdienst vrijdag 17 december
Van Berchum-Dubbeldam: €  54,50

Zondag 19 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  603,30
onderhoud gebouwen: €  366,55

Zaterdag 25 december, eerste kerstdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  302,91
onderhoud gebouwen: €  259,67

Zondag 26 december, tweede kerstdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  326,10
onderhoud gebouwen: €  340,85

Giften (contant)
Via mevrouw M. Braal € 20,00 t.g.v. beeld en geluid
Via ds. Lam, € 50,00 en € 20,00
Via ouderling T. van Vuuren € 10,00
Via ds. Van der Neut € 20,00 t.g.v. techniek

Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!