Verantwoording Collecten / Giften (wk-50)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 21 november 2021
via  Givt: €     521,50
Collecten in de kerk: €     532,10         

Zondag 28 november 2021
via  Givt: €     592,30
Collecten in de kerk: €     400,97                                          

Zondag 5 december 2021
via  Givt: €     690,00
Collecten in de kerk: €     731,40

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

Dank u wel!
Alle gevers die de afgelopen tijd een gift of giften via de bank of op een andere wijze gedaan hebben wil de diaconie hartelijk danken voor hun bijdrage aan het werk in Gods Wijngaard.
Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 21, 28 november en 5 december (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  1.222,00
onderhoud gebouwen €  1.107,50

Zondag 21, 28 november en 5 december (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen : €  1.286,00
nagekomen giften dankstondcollecte: €   75,00

Zondag 21 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   440,90
onderhoud gebouwen: €     412,00

Zondag 28 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   339,75
onderhoud gebouwen: €   385,10

Zondag 5 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   308,60
onderhoud gebouwen: €     323,30

Giften (contant)
Via POT de heer B. van den Heuvel € 50,00
Via ds. Van den Berg € 25,00 en € 10,00
Via ds. Lam € 50,00 en € 20,00
Via ouderling K. Sterkenburg € 50,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!