Verantwoording Collecten / Giften (wk-5)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 16 januari 2022
via  Givt: €  507,50
Collecten in de kerk: €  480,76                

Zondag 23 januari 2022
via  Givt: €  457,00
Collecten in de kerk: €  520,00

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.   

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 16 en 23 januari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  764,00
onderhoud gebouwen: €  702,50

Zondag 16 en 23 januari (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €   888,25

Zondag 16 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   468,23
onderhoud gebouwen: €   444,55
Catechisatiebusjes wijk2: €  143,60

Zondag 23 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  433,97
onderhoud gebouwen: €  436,97

Giften (contant)
Via pastoraal medewerker H. Dekker € 300,00; € 40,00 en € 50,00
Via ds. Lam € 20,00; € 20,00; € 50,00 en € 50,00
Via F. Plaisier € 20,00 en € 10,00

Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!