Verantwoording Collecten / Giften (wk-47)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Ontvangen collecten via de bank in de maand oktober: € 1.190,00

Zondag 7 november 2021
via  Givt:  €    504,50
Collecten in de kerk: €    403,48         

Zondag 14 november 2021
via  Givt: €    628,00
Collecten in de kerk: €    352,30

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 7, 14 en 21 november (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  809,50
onderhoud gebouwen: €  793,00

Zondag 7, 14 en 21 november (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  1.062,00
nagift bestemmingscollecte: € 50,00 en € 50,00 en €  100,00
nagift dankdagcollecte : €  25,00

Zondag 7 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  391,92
onderhoud gebouwen: €  311,66
nagekomen dankstondcollecte: €  320,00

Zondag 14 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten:  €  314,85
onderhoud gebouwen: € 341,20

Giften (contant)
via POT, mevrouw H. Visser € 17,30
Via ds. Van der Neut € 30,00 dankstondcollecte
Via ds. Lam € 20,00
Via POT, de heer C. Sterkenburg € 40,00 bestemmingscollecte

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!