Verantwoording Collecten / Giften (wk-45)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 24 oktober 2021
via  Givt: €   513,50
Collecten in de kerk: €  723,50         

Zondag 31 oktober 2021
via  Givt: €   464,00
Collecten in de kerk: €   467,20                                         

Woensdag, 3 november 2021
via  Givt: €   668,75
Collecten in de kerk: €   333,45

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 24 en 31 oktober (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €   755,25
onderhoud gebouwen: €    671,00

Zondag 24 en 31 oktober (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  1.060,00

Zondag 24 oktober (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €    583,37
onderhoud gebouwen: €    569,15
bestemmingscollecte: €   20,00

Zondag 31 oktober (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   441.00
onderhoud gebouwen: €   397,65                 

Woensdag 3 november (collectezakken in de hal van de kerk, Givt en bankstortingen)
dankdagcollecte: €  5.258,15

Verjaardagsfonds:
Nagekomen telling collectebussen: €   302,00

Giften (contant)
Via POT mevrouw M. Braal € 50,00 bestemmingscollecte
Via ds. Lam € 50,00 en € 100,00
Via ouderling M. Prosman € 10,00
Via pastoraal medewerker H. Dekker € 5,00; € 10,00 en € 50,00
Via POT mevrouw W. Verlee € 10,00 verjaardagfonds
Via ouderling C.J. van Eekelen € 50,00 en € 20,00 bestemmingscollecte
Via ouderling-kerkrentmeester H. Nieuwenhuyzen € 100,00 dankstondcollecte
Via ds. Van den Berg € 10,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!