Verantwoording Collecten / Giften (wk-43)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Ontvangen collecten via de bank in de maand september €  957,00

Zondag 3 oktober 2021
via  Givt                                                               €   525,50
Collecten in de kerk                                           €   445,44          

Zondag 10 oktober 2021
via  Givt                                                               €  623,00
Collecten in de kerk                                           €  655,95                                         

Zondag 17 oktober 2021
via  Givt                                                               €  454,00
Collecten in de kerk                                           €  574,90

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Vrijdag 1 oktober
Huwelijk Philibert – Kornet                             €     189,60

Zondag 3 en 17 oktober (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten                              €     767,25
onderhoud gebouwen                                      €     680,00

Zondag 3 en 17 oktober (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: € 2.029,00 

Zondag 3 oktober (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten                              €     419,04
onderhoud gebouwen (incl. kindernevendienst) €     417,15

Zondag 10 oktober (bestemmingscollecte ventilatie  installaties)
Collectezakken in de hal van de kerk                €   2.410,35
Via Givt                                                          €   3.251,50
Via bankstortingen                                          € 13.791,00
Nagiften collectezakken 17 oktober                  €      525,00

Zondag 17 oktober (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten                              €     563,85
onderhoud gebouwen                                       €     553,20

Verjaardagsfonds
De collectebussen voor het verjaardagsfonds, waarmee de vrijwilligers bij u aan de deur zijn geweest, zijn weer geteld. De opbrengst van de afgelopen periode was € 1.815,24. Alle gevers hartelijk dank. En een woord van dank aan de vrijwilligers die zich de afgelopen periode hebben ingespannen voor dit mooie resultaat.

Giften (contant)
Via ouderling C.J. v. Eekelen: € 50,00
Via ds. Lam: € 20,00; € 10,00; € 20,00 en € 20,00
Via ds. Lam: € 5,00; € 50,00 en € 50,00 t.g.v. bestemmingscollecte
Via ouderling M. Prosman: € 100,00
Via ds. Van der Neut: bestemmingscollecte € 50,00
Via ouderling T. Vos: bestemmingscollecte € 50,00
Via POT mevrouw A. Verdonk: bestemmingscollecte € 10,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!