Verantwoording Collecten / Giften (wk-40)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 19 september 2021
via  Givt: €  520,50
Collecten in de kerk: €  432,80        

Zondag 26 september 2021
via  Givt: €   447,00
Collecten in de kerk: €   515,50       

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

Verantwoording collectes

Donderdag 16 september
Huwelijk Van Herwijnen-Monshouwer €   303,40

Zondag 19 en 26 september (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  1.106,00
onderhoud gebouwen: €   750,00

Zondag 19 en 26 september (bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €   654,00

Zondag 19 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienste: €   429,00
onderhoud gebouw en (incl. kindernevendienst): €   385,35

Zondag 26 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   541,06
onderhoud gebouwen: €   481,19

Giften (contant)
Via ds. Van den Berg: € 10,00 en € 60,00
Via ds. Lam: € 20,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!