Verantwoording Collecten / Giften (wk-38)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 5 september
via  Givt                                                               €    511,00 
Collecten in de kerk                                           €    635,60    

Zondag 12 september
via  Givt                                                               €     744,25
Collecten in de kerk                                           €  1.059,50       

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 5 en 12 september (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst                                             €     737,25
onderhoud gebouwen                                                  €     670,00

Zondag 5 en 12 september (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  1.071,00

Zondag 5 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten                                          €     394,90
onderhoud gebouwen (inclusief kindernevendienst)      €     364,11

Zondag 12 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst                                             €     454,25
onderhoud gebouwen                                                  €     423,40

Giften (contant)
Via ds. Van den Berg € 40,00
Via ouderling C.J. van Eekelen 1 x € 50,00 en 3 x € 20,00
Via ds. Lam € 10,00

Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!