Verantwoording Collecten / Giften (wk-34)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collecten:

Zondag 1 augustus 2021
via  Givt: €   451,75
Collecten in de kerk: €   372,80  

Zondag 8 augustus 2021
via  Givt: €   549,33
Collecten in de kerk: €   292,10     

Zondag 15 augustus 2021
via  Givt: €   300,83
Collecten in de kerk: €   398,40   

Gift:
Via Elsbeth Rijneveld een gift van € 10,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank! 

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

Verantwoording collecten:

Zondag 1, 8 en 15 augustus (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  1.161,42
onderhoud gebouwen: €  1.072,02

Zondag 1, 8 en 15 augustus (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  1.108,00

Zondag 1 augustus (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   363,60
onderhoud gebouwen (incl. kindernevendienst): €   352,57

Zondag 8 augustus (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   294,10
onderhoud gebouwen: €   260,50

Zondag 15 augustus (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   468,10
onderhoud gebouwen: €   384,60

Giften (contant):
Via pastoraal medewerker H. Dekker € 50,00 en € 200,00
Via p-team C. Sterkenburg € 50,00 en € 25.00
Via ds. Lam € 50,00
Via p-team E. Rijneveld € 5,00 instandhouding eredienst en € 5,00 onderhoud gebouwen

Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!