Verantwoording Collecten / Giften (wk-28)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 27 juni 2021
via  Givt: €  437,83
Collecten in de kerk: €  541,00   

Zondag 4 juli 2021
via  Givt: €  510,33
Collecten in de kerk: €  519,33 

Gift:
Via ds. H.J. Lam: € 50,00.
 
Hartelijk dank!    

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 27 juni en 4 juli (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  783,16
onderhoud gebouwen: €  713,68

Zondag 27 juni en 4 juli (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €   962,00

Zondag 27 juni (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   346,56
onderhoud gebouwen: €   312,00

Zondag 4 juli (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   491,65
onderhoud gebouwen: €   452,45

Giften (contant)
Via ds. Lam € 50,00,- en € 20,-

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!