Verantwoording Collecten / Giften (wk-31)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 11 juli 2021
via  Givt: €   408,50
Collecten in de kerk: €   343,90  

Zondag 18 juli 2021
via  Givt: €   458,50
Collecten in de kerk: €   325,07     

Zondag 25 juli 2021
via  Givt: €    451,58
Collecten in de kerk: €    410,10

Gift:
Via ouderling Hans de Smit een gift van € 20,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd..

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 11, 18 en 25 juli (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  1.141,08
onderhoud gebouwen: €  1.000,48

Zondag 11, 18 en 25 juli (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen:  €  1.333.30   

Zondag 11 juli (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €     383,45
onderhoud gebouwen (incl. kindernevendienst): €     336,11

Zondag 18 juli (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €     294,90
onderhoud gebouwen: €     301,80

Zondag 25 juli (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €     393,83
onderhoud gebouwen: €     320,48

Giften (contant)
Via ds. Lam: € 20,00 en € 50,00
Via ouderling G. Molenaar: € 20,00

Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!