Verantwoording Collecten / Giften (wk-24)

DIACONIE

Verantwoording collecten

Ontvangen collecten via de bank in de maand mei: € 1.072,00

Zondag 30 mei 2021
via  Givt: €  600,75
Collecten in de kerk: €   251,30

Zondag 6 juni 2021
via  Givt: €  713,75
Collecten in de kerk: €  761,35

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.    

Giften:
Via ds. G.R.G. van der Neut een gift van € 50,00 ontvangen voor de diaconie. Ook via ds. G.R.G. van der Neut nog een gift van € 10,00 ontvangen voor het verjaardagsfonds.
Hartelijk dank!

KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collecten

Zondag 30 mei en 6 juni (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  750,00
onderhoud gebouwen: €  676,25

Zondag 30 mei en 6 juni (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  1.019,50

Zondag 30 mei (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  226,01
onderhoud gebouwen: € 165,35

Zondag 6 juni (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €  424,20
onderhoud gebouwen: €  387,20

Giften (contant)
Via P-ouderenteam/C. Sterkenburg € 20,00 t.g.v. onderhoud gebouwen
Via ds. Lam € 100,00
Via ds. Van den Berg € 50,00; € 50,00 en € 20,00

Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!