Verantwoording Collecten / Giften (wk-22)

DIACONIE

Verantwoording collecten

Ontvangen collecten via de bank in de maand april: €  892,50

Donderdag 13 mei
Collecten in de kerk: € 105,50    

Zondag, 16 mei
via  Givt: € 588,50
Collecten in de kerk: € 225,40

Zondag, 23 mei
via  Givt: €   1.013,75
Collecten in de kerk: €   573,75

Maandag 24 me
via  Givt: €   90,50                      
Collecten in de kerk: €  147,55

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd

KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collecten

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €   202,50
onderhoud gebouwen: €  168,75

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €  156,50
onderhoud gebouwen: €  142,85

Zondag 16 en 23 mei, maandag 24 mei Pinksteren (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  1.176,50  
onderhoud gebouwen: €  1.071,25     

Zondag 16 en 23 mei, maandag 24 mei Pinksteren (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €   757,25
nastortingen bank vijfjescollecte: €  5.430,00

Zondag 16 mei (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   282,45
onderhoud gebouwen: €  241,40
nagiften vijfjescollecte: €  160,00
kindernevendienst kerk: €  215,00

Zondag 23 mei eerste pinksterdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €  350,80
onderhoud gebouwen: €  308,75

Maandag 24 mei tweede pinksterdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €  137,85
onderhoud gebouwen: €  107,30

Giften (contant)
Via ds. Lam € 50,00 en € 20,00

Hartelijk dank! Ook voor de overige giften die via bankstortingen zijn ontvangen (onder andere vijfjescollecte via bankrekeningnummer van de diaconie)!