Verantwoording Collecten / Giften (wk-20)

DIACONIE

Verantwoording collecten

Zondag, 25 april
via  Givt:  €   619,00
Collecten in de kerk: €   208,45   

Zondag, 2 mei
via  Givt:  €   471,25
Collecten in de kerk: €   168,10

Zondag, 9 mei
via  Givt:  €   699,50
Collecten in de kerk: €   298,40  

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.  

KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collecten

Vrijdag 23 april
(huwelijksdienst Van Weelden – Kampert): ​€  131,70

Zondag 25 april en 2 mei (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten​​: ​€  888,00
onderhoud gebouwen​​​​: €  798,75     

Zondag 25 april en 2 mei (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud ​​gebouwen​​​​​: €  1.576,50 

Zondag 25 april (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst​​​: € 244,85
onderhoud gebouwen​​​: ​€  206,10

Zondag 2 mei (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst​​: ​€ 250,15
onderhoud gebouwen​​​: ​€  243,90
dankdienst fam. Van der Stelt​​​: € 18,60

Zondag 9 mei (collectezakken in de hal van de kerk, Givt en bank)
vijfjescollecte​​​​: ​€  3.670,20

Giften (contant)
Via ds. Van den Berg: € 10,00
Via ds. Lam: € 50,00 en € 50,00
Via ouderling M. Prosman: € 40,00 (vijfjescollecte)

Hartelijk dank! Ook voor de overige giften die via bankstortingen zijn ontvangen!