Verantwoording Collecten / Giften (wk-19)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 24 april 2022
via  Givt: €  385,00
Collecten in de kerk: €  693,95        

Zondag 1 mei 2022
via  Givt: €  401,75    
Collecten in de kerk: €  596,62

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 24 april en 1 mei (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  658,75
onderhoud gebouwen: €  611,75

Zondag 24 april en 1 mei (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  453,25
onderhoud orgel: €  25,00

Zondag 24 april (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  658,60 
onderhoud gebouwen: €  599,94

Zondag 1 mei (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  666,70
onderhoud gebouwen: €  564,07

Giften (contant)
Via ds. Lam: € 50,00
Via envelop brievenbus Dorpskerk: € 50,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!