Verantwoording Collecten / Giften (wk-17)

DIACONIE

Verantwoording collecten

Zondag, 11 april
via  Givt: €  613,50
Collecten in de kerk: €  251,75

Zondag, 18 april
via  Givt: €   535,25
Collecten in de kerk: €   231,95  

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.   

KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collecten

Zondag 11 en 18 april (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  993,25
onderhoud gebouwen: €   892,00

Zondag 11 en 18 april (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  838,00

Zondag 11 april (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   403,55      
onderhoud gebouwen: €   256,80

Zondag 18 april (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   284,80
onderhoud gebouwen: €   265,70

Giften (contant)
Via ds. Van den Berg: € 20,00 en € 100,00
Via ds. Lam: € 20,00; € 20,00; € 10,00; € 90,00 en € 10,00
Via H. Nieuwenhuyzen: € 100,00 en € 50,00 t.g.v. diaconie

Hartelijk dank!
Ook voor de overige giften die via bankstortingen zijn ontvangen!