Verantwoording Collecten / Giften (wk-17)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Ontvangen collecten via de bank in de maand maart: € 1.078,50

Zondag 3 april 2022
Via  Givt: €  563,50
Collecten in de kerk: €  696,25                        

Zondag 10 april 2022
Via  Givt: €   415,00    
Collecten in de kerk: €  634,30      

Donderdag, 14 april                                         
Via  Givt  (met vrijdag 15 mei): €  297,00                                       
Collecten in de kerk: €  242,90      

Vrijdag, 15 april
Collecten in de kerk: €  236,20       

Zondag 17 april 2022
Via  Givt: €  404,50    
Collecten in de kerk: €  820,05      

Maandag, 18 april
Via  Givt: €  70,50     
Collecten in de kerk: €  114,35   

Via ds. G.R.G. van der Neut een gift van € 50,00 en via ouderling A. Wemmenhove een gift van € 33,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!   

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 3, 10, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag (collecteren via Givt)
Instandhouding erediensten: €  1.184,00 
Onderhoud gebouwen: €  1.055,00

Zondag 3, 10, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag (collecteren via bankstortingen)
Instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: € 1.050,50

Zondag 3 april (collectezakken in de hal van de kerk)
Instandhouding erediensten: €  542,35
Onderhoud gebouwen: €  506,35

Zondag 10 april (collectezakken in de hal van de kerk)
Instandhouding erediensten: €  601,22
Onderhoud gebouwen: €  567,90

Witte Donderdag 14 april en Goede Vrijdag 15 april (collectezakken in de hal van de kerk)
Instandhouding eredienst: €  256,40
Onderhoud gebouwen: €  243,35

Zondag 17 april Eerste Paasdag (collectezakken in de hal van de kerk)
Instandhouding erediensten: €  730,50
Onderhoud gebouwen: €  643,70

Maandag 18 april Tweede Paasdag (collectezakken in de hal van de kerk)
Instandhouding eredienst: €  87,85
Onderhoud gebouwen: €  93,60

Verjaardagsfonds
Opbrengst afgelopen periode:  €  2.398,85
Een woord van dank voor eenieder die zich hiervoor heeft ingespannen.

Giften (contant)

Via A. Wemmenhove € 34,00 t.g.v. instandhouding eredienst en € 33,00 t.g.v. onderhoud gebouwen
Via F. Plaisier € 50,00
Via ds. Van den Berg € 20,00

Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!