Verantwoording Collecten / Giften (wk-15)

DIACONIE

Verantwoording collecten:

Ontvangen collecten via de bank in de maand maart: € 1.631,00

Zondag, 28 maart
via Givt : €   522,75 
Collecten in de kerk; €   249,70  

Donderdag, 1 april
via  Givt: €  119,50
Collecten in de kerk: €  69,10         

Vrijdag, 2 april
via  Givt: €    301,25
Collecten in de kerk: €   185,90        

Zondag, 4 april
via  Givt: €   553,50
Collecten in de kerk: €   298,20

Maandag, 5 april
via  Givt: €   53,50
Collecten in de kerk: €   165,50

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.  

KERKRENTMEESTERS 

Verantwoording collecten:

Zondag 28 maart, 1 april Witte Donderdag, 2 april Goede Vrijdag, 4 april Eerste Paasdag en 5 april Tweede Paasdag (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  1.235,25
onderhoud gebouwen: €  1.140,25

Zondag 28 maart, 1 april Witte Donderdag, 2 april Goede Vrijdag, 4 april Eerste Paasdag en 5 april Tweede Paasdag (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  1.637,25

Zondag 28 maart (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €     242,15 
onderhoud gebouwen: €     236,50

Witte Donderdag 11 april (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €    23,30
onderhoud gebouwen: €   17,00

Goede Vrijdag 2 april (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €  192,45
onderhoud gebouwen: €  121,05

Zondag 4 april Eerste Paasdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   212,30
onderhoud gebouwen: €   303,30

Maandag 5 april tweede Paasdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   151,75 
onderhoud gebouwen: €   143,75

Giften (contant)
Via ds. Lam € 10,00

Hartelijk dank!