Verantwoording Collecten / Giften (wk-12)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 6 maart 2022
via  Givt: €   478,00
Collecten in de kerk: €   733,05                    

Woensdag 9 maart 2022
via  Givt: €   954,00
Collecten in de kerk: €   298,15                       

Zondag 13 maart 2022
via  Givt: €   498,50
Collecten in de kerk: €   613,30

Gift:
Via pastoraal ouderling  Kees Sterkenburg een gift van € 50,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 6 en 13 maart (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  1.300,00
onderhoud gebouwen: €   721,85
bidstond: €  1.637,00

Zondag 6 en 13 maart (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  748,00
bankstortingen bidstond: €  1.410,00

Zondag 6 maart (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  679,35 
onderhoud gebouwen: €  620,00

Woensdag 9 maart (bidstond, collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  237,65
bidstondcollecte: €  1.761,15

Zondag 13 maart (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  522,50
onderhoud gebouwen: €  544,46
bidstondcollecte: €  195,00

Giften (contant)
Via ds. Van den Berg € 10,00 en € 20,00
Via C.J. van Eekelen € 10,00
Via J. Nieuwenhuyzen € 100,00 t.g.v. bidstondcollecte
Via C. Sterkenburg € 50,00
Via ds. Lam € 50,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!