Verantwoording Collecten / Giften (wk-11)

DIACONIE

Verantwoording collectes:

Zondag, 28 februari
via  Givt: €   647,00           
Collecten in de kerk: €   269,80     

Zondag, 7 maart
via  Givt: €  796,25                   
Collecten in de kerk: €  294,95     

Woensdag, 10 maart
via  Givt: €  779,75
Collecten in de kerk: €  345,80

KERKRENTMEESTERS 

Verantwoording collectes:

Zondag, 28 februari en 7 maart (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  1.082,50
onderhoud gebouwen: €   987,25

Zondag, 28 februari tot en met 9 maart (bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €  1.782,00

Zondag, 28 februari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   270,25
onderhoud gebouwen: €   261,60

Zondag, 7 maart (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   207,85
onderhoud gebouwen: €  167,45

Woensdag, 10 maart biddag (Givt, bank en collectezakken)
instandhouding eredienst: €  333,70
bidstondcollecte: €  4.155,00

Giften
Via ds. Van den Berg € 20,00
Via H. Nieuwenhuyzen € 100,00 bidstondcollecte
Via ds. Lam € 10,00

Hartelijk dank! Ook voor de overige giften die via bankstortingen zijn ontvangen.