Verantwoording Collecten / Giften (wk-10)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 13 februari 2022
via  Givt: €  432,50
Collecten in de kerk: €  382,50                     

Zondag 20 februari 2022
via  Givt: €  593,50  
Collecten in de kerk: €  478,85    

Zondag 27 februari 2022
via  Givt: €  530,50
Collecten in de kerk: €  503,70    

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 13, 20 en 27 februari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  1.318,75
onderhoud gebouwen: €  1.204,00

Zondag 13, 20 en 27 februari (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  856,00

Zondag 13 februari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  413,65
onderhoud gebouwen: €  327,15

Zondag 20 februari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  437,65
onderhoud gebouwen: €  428,45

Zondag 27 februari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  485,97
onderhoud gebouwen: €  491,98

Verjaardagsfonds: €  10,00

Giften (contant)
Via P-team ouderen,
de heer C. Sterkenburg: € 40,00; mevrouw H. Visser: € 10,00
Via ds. Van den Berg € 20,00
Via ouderling A. Wemmenhove € 10,00
Via ouderling A. Willemsen (envelop met buitenlands geld)
Via ds. Lam € 50,00

Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!