Verantwoording Collecten / Giften (wk-09)

DIACONIE

Verantwoording collectes

Zondag, 14 februari
via  Givt: €  490,33 
Collecten in de kerk: €  169,20   

Zondag, 21 februari
via  Givt: €  935,27               
Collecten in de kerk: €  529,60

Giften
Via ds. M.A. van den Berg € 20,00 Open Doors-collecte

KERKRENTMEESTERS 

Verantwoording collectes

Zondag 14 en 21 februari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  986,91
onderhoud gebouwen: €  1.085,68

11 tot en met 24 februari (bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €  1.726,00

Zondag 14 februari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €  249,80
onderhoud gebouwen: €  245,00

Zondag 21 februari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €  267,35
onderhoud gebouwen: €  244,30   

Giften
Via ds. M.A. van den Berg € 10,00 en € 5,00 kerkvoogdij; € 70,00 collecten
Via H. de Smit € 50,00 voor vrijwillige bijdrage 2021

Hartelijk dank! Ook voor de overige giften die via bankstortingen zijn ontvangen.