Verantwoording Collecten / Giften (wk-05)

DIACONIE:

Ontvangen collecten via de bank in de maand december:  €  2.710,50

Zondag, 17 januari
via  Givt: € 440,83
Collecten in de kerk: €  306,50  

Zondag, 24 januari
via  Givt: €  641,50
Collecten in de kerk: €  299,30   

KERKRENTMEESTERS:

Zondag 17 en 24 januari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  958,09
onderhoud gebouwen: €  868,33

14 tot en met 27 januari (bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €  1.191,25

Zondag 17 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €  428,60
onderhoud gebouwen: € 338,85

Zondag 24 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €  306,50
onderhoud gebouwen: €  294,45

Giften
Via ds. Lam € 50,00
Via A. van Gammeren € 175,00 en € 20,00 t.g.v. zendingscommissie.
Envelop via M. (naam onbekend) € 70,00

Hartelijk dank! Ook voor de overige giften die via bankstortingen zijn ontvangen.