Verantwoording Collecten / Giften (wk-03)

DIACONIE:

Donderdag, 31 december  
via  Givt: €  204,75  
Collecte in de kerk: €  213,20          

Vrijdag, 1 januari
via  Givt: €  223,33
Collecte in de kerk: €  121,00 

Zondag, 3 januari
via  Givt: €  509,83
Collecte in de kerk: €  245,00  

Zondag, 10 januari
via  Givt: €  517,58
Collecte in de kerk: €  302,20 

KERKRENTMEESTERS:

Oudejaarsavond 31 december, nieuwjaarsdag 1 januari, zondag 3 en 10 januari collecteren via Givt
instandhouding erediensten: €  1.221,99
onderhoud gebouwen: €  1.101,75

1 tot en met 13 januari bankstortingen
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €    568,00

Oudejaarsavond 31 december (collecte in de kerk)
instandhouding eredienst: €   189,10
onderhoud gebouwen: €   134,25

Nieuwjaarsdag 1 januari (collecte in de kerk)
instandhouding eredienst: €   137,75
onderhoud gebouwen: €   132,75

Zondag 3 januari (collecte in de kerk)
instandhouding eredienst: €   258,90
onderhoud gebouwen: €   252,85

Zondag 10 januari (collecte in de kerk)
instandhouding eredienst: €   310,25
onderhoud gebouwen: €   291,75

verjaardagfonds: €   10,00

Giften
Via ds. Van den Berg € 10,00