Verantwoording Collecten / Giften (wk-01)

DIACONIE:

Zondag  13 december  
via  Givt: €   515,58    
Collecten in de kerk: €   293,55           

Zondag, 20 december
via  Givt: €   737,58
Collecten in de kerk: €   246,60 

Vrijdag, 25 december 1e Kerstdag
via  Givt: €   771,83          
Collecten in de kerk: €   338,30  

Zondag, 27 december
via  Givt: €  2.322,08
Collecten in de kerk: €    282,70  

KERKRENTMEESTERS:

Zondag 13 en 20 december, Eerste Kerstdag 25 december en zondag 27 december (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  3.716,07
onderhoud gebouwen: €  3.466,32

11 tot en met 30 december (bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €  4.583,25

Zondag 13 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €     329,85
onderhoud gebouwen: €     240,45
nagift dankstondcollecte: €       10,00

Zondag 20 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €     226,70
onderhoud gebouwen:€     233,85

Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €     302,60
onderhoud gebouwen: €     272,20

Zondag 27 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €     414,25
onderhoud gebouwen:€     257,45
kerkrentmeesterdeel busjes kerkradio 2020: €  2.660,40

Giften
T.g.v. jubileum ds. Lam: via dhr. F. Plaisier € 5,00; afgegeven aan ouderlingen 2 x € 10,00 en via de dhr. J. J. Nieuwenhuyzen € 20,00 en € 7,50; via dhr. C. J. v. Eekelen € 50,00

Hartelijk dank! Ook voor de overige giften die via bankstortingen zijn ontvangen.