Verantwoording collectes / giften (wk-42)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 2 oktober 2022
via  Givt: €  892,80
Collecten in de kerk: €  448,50                   

Zondag 9 oktober 2022
via  Givt: €  578,50
Collecten in de kerk: €  813,65

Gift
Via Kees Sterkenburg een gift van € 20,00 en via ds. G. van der Neut een gift van € 50,00
Hartelijk dank!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 2 oktober (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  304,00
onderhoud gebouwen: €  275,00

Zondag 2 oktober (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  439,00

Zondag 2 oktober (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  886,45
onderhoud gebouwen: €  839,20

Zondag 9 oktober (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  801,50
bestemmingscollecte: €  1.313,15

Zondag 9 oktober (collecteren via Givt en bankstortingen)
instandhouding erediensten: €  543,00
bestemmingscollecten: €  4.309,65

Giften
Via ds. Van den Berg € 35,00 en € 5,00. Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen.