Gemeenteavond

Gaan we groen doen?
Op D.V. maandagavond 30 mei a.s. hoopt Koos van Noppen te spreken op een gezamenlijke gemeenteavond van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente wijk 1 in Werkendam. Thema van de avond is: ‘GAAN WE GROEN DOEN?’ Dit gaat over de zorg van christenen voor Gods schepping.

Van Noppen is journalist, verduurzamer, werkzaam binnen de PKN en auteur van het pamflet ‘Messentrekkers bij de Nachtwacht’ dat in 2018 verscheen. Hierin roept hij op tot verootmoediging en schuldbelijdenis in de zorg van christenen voor de schepping. Hierna een deel van de tekst afkomstig uit het pamflet: ‘Christelijke bezinning op de milieucrisis begint met inkeer. Die erkenning zal wel even tijd vergen, want ze zet een streep door veel van hetgeen dat we lange tijd volkomen vanzelfsprekend vonden. Het is louter lucht verplaatsen als een schuldbelijdenis niet gepaard gaat met de bereidheid een andere weg in te slaan. Er is een samenhang tussen inkeer en omkeer. We zullen een proces op gang moeten brengen waarin we allerlei aspecten van ons leven kritisch onder de loep durven nemen, dit in het licht van onze verantwoordelijkheid voor de schepping’. De avond – welke toegankelijk is voor alle gemeenteleden en overige belangstellenden – wordt gehouden in de kerkzaal van de Biesboschkerk. Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

U/jij bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. De avond is ook te volgen via een gezamenlijke livestream (klik op de video hieronder) en Kerkdienstgemist.nl