Wijk 1 – liturgie 18 okt Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op oktober 16, 2020 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 18 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Thema van de preek: Gods Woord: vuur, hamer en voedsel

Psalm 146: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 1 God heeft het eerste woord

Gebed

Schriftlezingen: Jeremia 23: 21 – 29; Kol. 3: 12 – 17

Gezang 326: 1, 2, 3 Een rijke schat van wijsheid

Preek

Gezang 326: 4, 5 Maar wie op ’t Woord vertrouwen

Geloofsbelijdenis

Elb lied 356: 1, 2, 3 Van U wil ik zingen

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 500 More love, more power

Zegen; gesproken amen


Wijk 1 – liturgie 18 okt Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 18 oktober in de Biesboschkerk met ds. L. Hoftijzer uit Rijswijk.

Psalm 32 vers 1 en 4

Votum/groet

Elb lied 312 (Jezus vol liefde)

Wetslezing

Gezang 463 vers 1, 2, 4 (O Heer die onze Vader zijt)

Gebed

Moment voor jong en oud

Elb lied 479 vers 1, 2 (Zoals klei in de hand van de pottenbakker)

Schriftlezing: Romeinen 5 vers 18 t/m 6 vers 11

Psalm 63 vers 1, 2

Prediking: ‘De oude en de nieuwe mens.’

Gezang 78 vers 1, 2, 3  (Laat me in U blijven)

Dankgebed

Gezang 290 vers 1, 2, 3, 6 (Er is een land)

Zegen


Wijk 1 – liturgie 11 okt Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op oktober 9, 2020 door Mathijs Vos

Liturgie voor de avonddienst van zondag 11 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Thema: rauw vlees en een rauw oordeel.

Zingen: Psalm 84: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Elb lied 218 Samen in de naam van Jezus

Gebed

Schriftlezing: 1 Sam. 2: 1 – 26

Zingen: Psalm 119: 53, 65

Preek

Zingen: Gezang 473: 1, 3, 4, 6, 9 Neem mijn leven, laat het, Heer

Geloofsbelijdenis

Zingen: Elb lied 381 Daar ruist langs de wolken

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Zingen: Elb lied 191 Veilig in Jezus’ armen

Zegen; Gezang 456: 3


Wijk 1 – liturgie 11 okt Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op door Mathijs Vos

Liturgie voor de morgendienst van zondag 11 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Thema: God doorkruist het leed van Hanna.

Zingen: Psalm 103: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 481: 1, 2 O grote God, die liefde zijt

Gods geboden: Rom. 13: 1 – 12

Zingen: Psalm 103: 3, 4

Gebed

Kinderlied: Elb lied 420 Als je bidt zal Hij je geven

Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1 – 20, 26 – 28

Zingen: Psalm 141: 1, 2

Preek

Zingen: Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte-moment

Zingen: Elb lied 230 U bent mijn schuilplaats Heer

Zegen; gezang 456: 3


Wijk 1 – liturgie 4 okt Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op oktober 6, 2020 door Mathijs Vos

Liturgie voor de avonddienst van zondag 4 oktober, Israëlzondag, in de Biesboschkerk met pastoraal werker H. Dekker uit Dussen.

Psalm 122: 1

Stil gebed, bemoediging en groet

Psalm 122: 3

Gebed

Schriftlezingen: Mattheüs 27: 24-26 en Zacharia 8: 18-23

Gezang 264: 1 en 4

Overdenking

Elb lied 263: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Elb lied 194: 1 en 4

Dank- en voorbeden

Elb lied 263: 5 en 6

Zegen en gezang 456: 3


Wijk 1 – liturgie 4 okt Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op door Mathijs Vos

Liturgie voor de morgendienst van zondag 4 oktober, Israëlzondag, in de Biesboschkerk met ds. F.J.K van Santen uit Kampen . In deze dienst zullen Liza Heijstek en Rosalynn van der Neut de Heilige Doop ontvangen. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Aldert van Hoornaar en pianiste Priscilla de Visser.

Psalm 42 vers 1 en 7

Votum en Groet

Opwekking 733: ‘10.000 redenen’

Wetslezing: Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 7 (NBV)

Psalm 86 vers 4

Bediening van de Heilige Doop

Lezen formulier met uitleg over de doop

Opwekking 599: ‘Nog voordat je bestond’ (de dopelingen worden binnengebracht)

Doopvragen en doopbelofte

Vraag aan de gemeente:

Opwekking Kids 185 (we gaan hierbij staan)

Overhandigen van de doopkaarten door ouderling van dienst

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest in de opening van het Woord

Schriftlezingen: Johannes 7, vers 37 tot en met 39 (NNB) en Openbaring 22, vers 1 tot en met 5 (NBV)

Verkondiging met als thema: ‘Laat het water stromen’

Kernpunten van de verkondiging:

  • Jezus roept
  • Jezus geeft levend water
  • Jezus geeft overvloed van levend water

Lied ‘In het water van de doop’ (Sela)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en aansluitend het ‘Onze Vader’

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collectemoment

Psalm 150, vers 1 en 2

Zegen; beantwoord met gesproken ‘amen’