Belijdeniscatechese

Belijdeniscatechisatie
Voor het seizoen 2021-2022 wil ik graag gemeenteleden uitnodigen voor het volgen van de belijdeniscatechisatie. Aan wie ik denk? Aan jongeren van 18 jaar en ouder die er min of meer aan toe zijn. Al zeg ik er meteen achteraan: hoe minder je er voor je gevoel aan toe bent, hoe meer je er thuishoort. Naast jongeren zijn ook ouderen van harte welkom!
Nergens in de kerkorde laat staan in de Bijbel wordt een maximumleeftijd vermeld. Ik denk ook aan doopouders en echtparen die de afgelopen jaren hun ja-woord al eens gaven en zich daarmee hebben verplicht tot een vervolg.

Laat dit woord uit de Hebreeënbrief een stimulans voor u en jou zijn: “Werp uw vrijmoedigheid niet weg, die een royale beloning met zich meebrengt.”
We starten op woensdag 6 oktober om 20.30 uur. In de Biesboschkerk!

Ds. H.J. Lam