Belijdeniscatechese

Belijdeniscatechisatie
We zijn dankbaar dat onze pastoraalwerker dominee Van den Berg dat op zich wil nemen. De eerste keer zal zijn op vrijdagavond 23 september om half acht. Er zal dan kennisgemaakt worden, er zullen afspraken gemaakt worden over het tijdstip en over de stof. Van diverse jongere en oudere broeders en zusters hoorde ik al dat ze willen komen. Daar zijn we dankbaar voor. Er zullen uitnodigingen worden gestuurd aan jonggehuwden en doopouders die nog geen belijdenis deden. Wellicht zijn er ook anderen die van plan zijn de belijdeniscatechese te volgen en bij verrassing willen aanschuiven. Zij zijn eveneens van harte welkom. De locatie wordt nog bekendgemaakt.

Laat dit woord uit de Hebreeënbrief een stimulans voor u en jou zijn: “Werp uw vrijmoedigheid niet weg, die een royale beloning met zich meebrengt.”