Belijdeniscatechese

Belijdeniscatechisatie-1
Inmiddels komt de belijdenisgroep van 2019-2020 weer bij elkaar. Daar kwam in maart abrupt een einde aan, al hebben we via e-mail geregeld contact gehouden. Nu bereiden we ons voor op de belijdeniszondag, die bij-leven-en-welzijn zal plaatsvinden op 11 oktober. We bidden de belijdeniscatechisanten een gezegende laatste periode toe.

Belijdeniscatechisatie-2
Tegelijkertijd wil ik graag voor het seizoen 2020-2021 gemeenteleden uitnodigen voor het volgen van de belijdeniscatechisatie. Aan wie ik denk? Aan jongeren van 18 jaar en ouder die er min of meer aan toe zijn. Al zeg ik er meteen achteraan: hoe minder je er voor je gevoel aan toe bent, hoe meer je er thuishoort. Naast jongeren zijn ook ouderen van harte welkom. Nergens in de kerkorde laat staan in de Bijbel wordt een maximumleeftijd vermeld. Ik denk ook aan doopouders en echtparen die de afgelopen jaren hun ja-woord al eens gaven en zich daarmee hebben verplicht tot een vervolg. Laat dit woord uit de Hebreeënbrief een stimulans voor je zijn: “Werp uw vrijmoedigheid niet weg, die een royale beloning met zich meebrengt.” We komen bij elkaar op de woensdagavond om half negen. De eerste keer zal zijn op 28 oktober. Dat is iets later in het seizoen, wat natuurlijk te maken heeft met de afronding van de groep 2019/20.

H.J. Lam