GZB najaarscollecte

In de week van 6 november wordt de najaarscollecte voor de GZB weer gehouden. De collecte is deze keer bestemd voor Egypte. De GZB ondersteunt de Presbyteriaanse Kerk van Egypte bij het stichten van nieuwe gemeenten in de nieuwe, arme buitenwijken van grote steden. Daarnaast zijn drie zendingswerkers uitgezonden naar Egypte. Dr. Willem-Jan de Wit helpt aan het Evangelical Theological Seminary in Caïro met het opleiden van predikanten die in de Arabische wereld gemeenten dienen. De diaconale zendingswerkers Rob en Sijda Wesselink werken in een zendingshospitaal in de Zuid-Egyptische stad Aswan. Sijda geeft les aan verpleegkundigen en Rob werkt met kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Helpt u mee door royaal te geven?

Binnenkort ontvangt u het informatiefoldertje en envelopje van de GZB.  U kunt uw gift op de volgende manieren geven:

  1. Uw gift overmaken op rekening NL 68 RABO 0368 7070 83 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Werkendam o.v.v. ‘Najaarscollecte GZB’.
  2. Uw gift in het envelopje inleveren op één van de onderstaande adressen.
  3. De machtiging aan het informatiefoldertje opsturen naar de GZB.

We vragen u vriendelijk zoveel mogelijk gebruik te maken van optie 1 of 2. Zo komen de giften direct bij de zendingscommissie terecht waardoor wij aan onze financiële verplichtingen bij de GZB kunnen voldoen.

Inleveradressen envelopjes:

  • Dick Lankhaar: Vissersdijk 31
  • Isaäc Lakerveld: Vlet 55
  • Fam. van Horssen: De Graaf 66
  • William Verweij: Bruigomstraat 5

De zendingscommissie bedankt u bij voorbaat hartelijk voor uw gift!