Actie DV 7 mei van de zending

Zaterdag DV 7 mei 2022

Actiemarkt / plantenactie

Van harte welkom!!

Oliebollenactie Zending wijk 2

BESTELLIJST OLIEBOLLEN

OUD EN NIEUW 2021

DE OPBRENGST IS BESTEMD VOOR DE GZB VAN DE

ZENDINGSCOMMISSIE HERVORMDE GEMEENTE WIJK 2

        ______   ZAK OLIEBOLLEN GEVULD 6 STUKS € 5,00

        ______   ZAK APPELFLAPPEN 4 STUKS € 4,00

        ______   ZAK APPELBEIGNETS 4 STUKS € 7.00

U KUNT UW BESTELLING UITERLIJK DONDERDAG 30 DECEMBER INLEVEREN

  BIJ ONDERSTAANDE ADRESSEN OF MAILEN NAAR :

Dick Lankhaar  Vissersdijk 31   dicklankhaar@hotmail.com

William Verweij  Bruigomstraat 5    wjlverweij@kpnmail.nl

Isaäc Lakerveld Vlet 55   i.lakerveld@hetnet.nl

UW BESTELLING WORDT OP VRIJDAG 31 DECEMBER  

BIJ UW THUISBEZORGD !!

Naam:________________________________________

Adres:________________________________________

Telefoonnummer:_______________________________

Mobiel nummer*:_______________________________

* om contant geld zo veel mogelijk te voorkomen, zouden we ook graag uw mobiele nummer willen ontvangen, zodat we u een betaalverzoekje kunnen sturen.

Alle beetjes helpen

De zendingscommissie van Wijk 2 is ook één
van de deelnemers aan deze “Alle Beetjes
Helpen !” actie.

Steun ons project in Libanon (Kees en Esther
van der Knijff) en doneer uw Beetjes in “onze”
koker in het actiedisplay bij Albert Heijn van
Vuuren !

Bij voorbaat hartelijk dank !!

GZB-voorjaarscollecte

In de week van 15 maart wordt de voorjaarscollecte voor de GZB gehouden. Deze keer is de collecte bestemd voor jongeren die uit Zuid-Soedan zijn gevlucht. Een deel van hen woont in vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. Veel jongeren zijn gefrustreerd door de oorlog en het kamp. Sommigen gaan op zoek naar alcohol of drugs, stelen of sluiten zich aan bij bendes. Door trainingen kunnen deze jongeren beter voor zichzelf zorgen en hun eigen bestaan opbouwen. Geef ook om deze jongeren!

I.v.m. corona willen we contactmomenten bij collecteren zoveel mogelijk voorkomen. Daarom is de wijze van collecteren hetzelfde als afgelopen najaar. U ontvangt wel het informatiefoldertje en envelopje van de GZB. Echter, de envelopjes worden niet bij u opgehaald. U kunt uw gift op de volgende manieren geven:

 1. Uw bijdrage overmaken op rekening NL 68 RABO 0368 7070 83 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Werkendam o.v.v. ‘Voorjaarscollecte GZB’.
 2. Uw bijdrage in het envelopje inleveren op één van de onderstaande adressen.
 3. De machtiging aan het informatiefoldertje opsturen naar de GZB.

We vragen u vriendelijk zoveel mogelijk gebruik te maken van optie 1 of 2. Op deze manier komen de giften direct bij de zendingscommissie terecht waardoor wij budget hebben om aan onze financiële verplichtingen bij de GZB te voldoen.

Inleveradressen envelopjes:

 • Dick Lankhaar: Vissersdijk 31
 • Dolf Kornet: Richter 62
 • William Verweij: Bruigomstraat 5

De zendingscommissie bedankt u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.

Kindermiddag voor gewas en arbeid

Helaas kunnen we nog niet een fysieke middag doen met elkaar in de Bron of onderin de kerk door de pandemie.

In de bijlage wel al het materiaal om een leerzame en leuke kindermiddag thuis te doen. De biddende bouwer is het thema van deze biddag.

Veel plezier!

Oliebollenactie zending wijk 2

Oliebollenactie ten behoeve van de GZB

GZB-najaarscollecte

In de week van 9 november wordt de najaarscollecte voor de GZB gehouden. Deze keer is de collecte bestemd voor zendingsprojecten van de GZB in het zwaar door corona getroffen India. In het noorden van dit immense land hoorden miljoenen nog nooit de bevrijdende Boodschap van Jezus Christus! Het Christian Reformed Fellowship of India wil dit Evangelie met hen delen. De GZB ondersteunt deze kerk hierin. Bid en geef mee!

I.v.m. de situatie rondom corona is de wijze van collecteren deze keer iets anders dan gebruikelijk. U ontvangt wel het bekende informatiefoldertje en envelopje van de GZB. Echter, de envelopjes worden niet bij u opgehaald. Dit om zoveel mogelijk contacten te vermijden. U kunt uw gift op de volgende manieren geven:

 1. Uw bijdrage overmaken op rekening NL 68 RABO 0368 7070 83 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Werkendam o.v.v. ‘Najaarscollecte’.
 2. Uw bijdrage in het envelopje inleveren op één van de onderstaande adressen.
 3. De machtiging aan het informatiefoldertje opsturen naar de GZB.

We vragen u vriendelijk zoveel mogelijk gebruik te maken van optie 1 of 2. Op deze manier komen de giften direct bij de zendingscommissie terecht waardoor wij budget hebben om aan onze financiële verplichtingen bij de GZB te voldoen.

Inleveradressen envelopjes:

 • Dick Lankhaar: Vissersdijk 31
 • Dolf Kornet: Richter 62
 • William Verweij: Bruigomstraat 5

De zendingscommissie bedankt u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.

Dankdag 2020, Dank God in alles!

Ha jongens en meisjes,

Vandaag is het Dankdag en normaal gesproken is er dan ook een kindermiddag in ‘De Bron’, maar die kan helaas dit jaar niet doorgaan vanwege het coronavirus. Toch mogen we God danken in alles. Dat is dan ook het thema dit jaar: Dank God in alles! Waarvoor ben jij God dankbaar vandaag? Wat heeft God dit afgelopen seizoen jou gegeven om dankbaar voor te zijn? 

Het is goed om hier vandaag bij stil te staan, zodat we dit niet zomaar vergeten. Dat zou namelijk jammer zijn, want God is het waard om de dank te krijgen voor het goede dat Hij in alles geeft.

Vandaag gaat het over Paulus, die als gevangene op weg is naar Rome. Hij en zijn reisgenoten komen in zo’n zware storm terecht, dat ze bang zijn dat ze zullen verdrinken. Wekenlang brengen ze door op een stampend, misselijkmakend schip. Doodsbang zijn z’n reisgenoten. Maar Paulus vertrouwt midden in die doodsangst op God. Hij neemt de tijd om God te danken voor het brood dat er nog wél is, hoewel verder alle lading verloren is gegaan. Paulus dankt, eet en motiveert zijn omgeving om hetzelfde te doen.

Zo mogen wij op dankdag vandaag de Heere God danken – in alles. Wat er ook gebeurd is en wat de toekomst ook zal brengen, want God is goed!

Een fijne dankdagmiddag toegewenst en veel plezier met kijken, luisteren en maken van de werkjes.

De Dankdag leiding

Verhaal

Als je op de volgende link klinkt, kijk en luister je naar het verhaal van deze dankdag:

Paulus in de storm

Verwerking

Dit zijn de knutselwerkjes zoals in het filmpje te zien waren (groep 1 t/m 8)

 • Knutselwerkje schip
 • Vlaggenlijn verhaal

Zingen

Als je aan het knutselen bent, kun je deze liedjes zingen en/of luisteren:

Puzzelen

Er is ook een puzzelblad: 

 • Puzzelblad onderbouw
 • Puzzelblad midden- en bovenbouw

Bijbelstudie

Voor de bovenbouw (groep 6 t/m 8) is er een Bijbelstudie.                   

Collecte

De collecte deze Dankdag kan via de GIVT-app plaatsvinden (of via overschrijving). De GIVT-app staat de hele dag speciaal voor de kindermiddag open. Het doel van de collecte is Voedselhulp Christenen voor Israël.

Gedicht
te zingen op het lied ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’

PAULUS DANKT 

Paulus maakt verre zendingsreizen. 
Paulus vertelt wie Jezus is. 
Paulus gaat steeds de mensen wijzen, 
wie de Heiland is. 

Paulus vaart op een schip naar Rome. 
Paulus zal naar de keizer gaan. 
Paulus ziet grote stormen komen, 
dat wordt een orkaan. 

Paulus hoort ’s nachts Gods engel spreken.
Paulus hoort wat gebeuren gaat: 
‘Paulus, er zal geen mens ontbreken, 
maar het schip vergaat.’ 

Paulus gaat staan en spreekt tot allen.
Paulus spreekt middenin die storm. 
Paulus dankt nu al God in alles 
Toch waait het enorm. 

Paulus gebiedt om wat te eten. 
Paulus dankt God in zijn gebed. 
Paulus ziet heel het schip dan breken,
elk mens wordt gered! 

Gezinsdagboekje voor dankdag

In de bijlage een dagboek voor het gezin. Hierin staat het thema dankdag centraal.

Het boekje kunt u zelf printen, echter moet u het wel in elkaar vouwen. Anders klopt de indeling niet.

Veel leesplezier bij de voorbereiding en behandeling van DV komende dankdag.

GZB-dagboekjes 2021

In de afgelopen weken zijn de bestellingen voor de GZB-dagboekjes ‘Een handvol koren’ 2021 weer opgenomen. Mocht u de verkoper gemist hebben en wilt u toch nog graag een dagboekje bestellen, dan kunt u uw bestelling nog tot en met uiterlijk vrijdag 23 oktober doorgeven aan William Verweij. Telefoonnummer 06 – 27 11 27 16 of per mail: wjlverweij@kpnmail.nl.