Liturgie 30 april Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst op 30 april in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. 

Afkondigingen
Zingen: Psalm 67: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 67: 3
Gebed
Schriftlezing: 1 Samuël 27: 1 – 28: 2
Zingen: Gezang 475: 1, 2 Geef mij, Heer, mij los te zingen
Schriftlezing: 1 Samuël 29
Zingen: Gezang 475: 3
Preek: David vindt nu toch onderdak bij de vijand, de Filistijnen
Zingen: Gezang 463: 1, 2, 3 O Heer die onze Vader zijt
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 463: 4, 5 Leg Heer uw stille dauw van rust
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen: Elb 312 Jezus vol liefde (2x)
Zegen

Liturgie 30 april Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 30 april in de Dorpskerk met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem

Psalm 43 : 3 en 4
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gezang 109 : 1 en 3
Gebodslezing
Gezang 323 : 3 en 7
Gebed
Kinderen naar KND
Schriftlezing: Openbaring 4 : 1 – 11
Gezang 457 : 1, 2 en 4
Verkondiging
Evang. Liedb. 413 : 1, 2 en 4
Gebed
Collecte
Evang. Liedb. 140 : 1, 2 en 3
Zegen
Gezang 456 : 3
Gezang 411 : 1 en 6     Wilhelmus

Liturgie 23 april Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 23 april in de Biesboschkerk

Liturgie bij de doop van:  

Kayleigh Donkersloot

Voorganger: ds. Guido van der Neut 

Orgel: Jaco van de Werken 

Afkondigingen 

Zingen: Psalm 84: 1, 3 (staande) 

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen: Psalm 84: 4, 6 

Gods wijsheid voor ons leven: Kol. 3: 12 – 17 (NBV21) 

Zingen: Elb 278 ‘Laat de kinderen tot mij komen’ (intussen wordt Kayleigh binnen gebracht) 

We lezen het doopformulier  

Doop 

We zingen: De Here zegent jou – Opwekking Kids 185: 1  

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest 

Kindermoment 

Zingen: ELB 40 In het begin lag de aarde verloren (couplet 1 iedereen, 2 de kinderen, 3 de meisjes en de vrouwen, 4 de jongens en mannen, 5 de kinderen, 6 iedereen) 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Schriftlezing: Lukas 15: 1 – 19 (NBV21) 

Zingen: Gezang 436: 3, 4 Als een schaapje is verdwaald 

Schriftlezing: Lukas 15: 20 – 32  

Zingen: ELB 263: 1, 3, 4 Door de wereld gaat een woord 

Preek

Zingen: ELB 355 Vader God ik vraag me af (2x) 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment 

Zingen: Heer, leer mij Uw weg, van Sela 

Zegen; gesproken amen

Liturgie 23 april Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 23 april in de Dorpskerk met ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer.

DE SUPER-MARKT VAN JEZUS
Over Lukas 24: 43 en Romeinen 8: 37
Derde zondag van Pasen, Misericordia Domnini

Psalm 33: 1,2
Gods gelofte & groet
Psalm 33, 7,8 (Misericordia)
Gebed
Schriftlezing 1: Lukas 24: 36-49
Schriftlezing 2: Romeinen 8: 31-39
Gezang 218: 1,2,4,5,8 (Ik zeg het allen)
Preek
Gezang 217: 2,3 (Jezus leeft, Hem)
Geloofsbelijdenis
Elb lied 125: 1,2 (Geprezen zij)
Gebeden
Inzameling gaven
Gezang 281 (Jezus zal heersen)
Zegen

Betekenis, inhoud en vorm Heilig Avondmaal

Hierbij de link naar de informatie over het Heilig Avondmaal zoals dat door ds. Guido van der Neut is toegelicht op de gemeente avond.

Link Avondmaal

Gemeenteavond wijk 1

Donderdagavond 23 februari is de gemeenteavond om 19:30 uur in de Biesboschkerk. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Beleidsplan 2023-2026, wijze van Avondmaalviering en stand van zaken samenwerking Gereformeerde kerk. Het concept beleidsplan is hier te vinden.

De kerkenraad rekent op uw komst.

Liturgie 26 juni Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 16 juni in de Biesboschkerk met Ds. J.D.J. ten Voorde uit Nunspeet

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 68: 7

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Evangelische liedbundel 351 (N.B. graag twee keer zingen)

Gebed

Bijbellezingen: Markus 7:31-37 en Romeinen 8:22-26 (HSV)

Zingen: Gezang 435: 3 en 5

Verkondiging

Zingen: Evangelische Liedbundel 186a

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 445: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 460: 1 en 2

Uitzending en zegen

Antwoord op de zegen: Gezang 456, vers 3

Liturgie 26 juni Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 juni in de Dorpskerk met Pastor P. Mostert uit Hendrik Ido Ambacht

Samenzang: Psalm 122 vers 1 Hoe sprong…
Stil gebed
Votum en groet
Samenzang: Psalm 84 vers 1 en 2 Hoe lieflijk…
Geboden van God
Samenzang: ELB lied 308 vers 1 en 4 Doorgrond mijn…
Gebed
Kinderen gaan naar hun eigen ruimte
Lezing: Romeinen 15 : 25-33 (HSV)
Samenzang: ELB lied 351 Machtig God…
Verkondiging
Samenzang: ELB lied 147 vers 1, 3, 4 en 6 Heer, ik…
Gebed
Collecte
Samenzang: Gezang 255 Ere zij…
Zegen
Samenzang: Gezang 456 vers 3 Amen, amen…

Kom in actie voor Oekraïne

Op indringende wijze worden we elke dag geconfronteerd met de ellende in Oekraïne. Het kan verlammend werken of juist oproepen tot actie.

Vooral dat laatste merkt Global Aid Network (kortweg GAiN). Via hen hebben wij een lijst gekregen met in te zamelen goederen. Het gaat om de volgende goederen:

  • * Houdbaar voedsel
  • * Hygiëne artikelen (zoals inlegkruisjes/tampons/shampoo/deo/etc.)
  • * Paracetamol
  • * Nieuw ondergoed
  • * Babyvoeding, luiers, flesjes

Komende woensdag (biddag 9 maart) en de komende zondagochtend (13 maart) zullen er kratten/tassen in de hal van de kerk staan waarin u producten kunt doneren. Wanneer de zondag niet uitkomt, kunt u het ook altijd brengen bij Judith van Ekris, Ereprijs 12a, of bij Renko en Sarina Dekker, Binnengriend 29.

Wij hopen op een gulle donatie!

Judith en Renko

Besluiten kerkenraad coronamaatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 15 februari 2022, heeft de kerkenraad van wijk 1 het onderstaande besloten:

* Alle diensten zijn weer vrij toegankelijk, er is geen uitnodiging meer noodzakelijk via kerktijd.nl.

Wel gelden nog de volgende basisregels:

* Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
* Bij gezondheidsklachten thuisblijven, ook als u negatief getest bent.
* Geef elkaar voldoende ruimte bij het verlaten van de kerk.

De kerkenraad blijft de ontwikkelingen volgen en indien hier aanleiding toe is zullen de maatregelen aangepast worden.