Besluit vorm viering Heilig Avondmaal

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Van de kerkenraad

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Liturgie 8 okt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 8 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. 


• Afkondigingen
• Zingen: Psalm 122: 1, 2
• Votum en groet
• Zingen: ELB 459 Lees je bijbel, bid elke dag (NL en Engels) (aangevraagd door 2 kinderen, uit groep 2 en 3)
• Wetslezing
• Zingen: Jezus U bent het licht in ons leven (Taizé, 3x)
“Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Open mij voor Uw liefde, o Heer.”
• Gebed
• Kindermoment
• Schriftlezing: 1 Samuël 31
• Zingen: Psalm 18: 15
• Schriftlezing: 2 Samuël 1
• Luisterlied met de eerste 2,5 minuut van youtubevideo ‘How the mighty have fallen’, engelse vertaling van het klaaglied dat David zingt in 2 Samuël 1 vanaf vers 19. https://www.youtube.com/watch?v=JI1JcF1s7qg
• Preek: Saul en Jonathan sterven & Davids reactie.
• Zingen: Gezang 285: 1, 3, 4 Geef vrede Heer, geef vrede
• Dankgebed en voorbeden
• Collecten
• Zingen: Elb 279 Wij blijven geloven
• Zegen

Liturgie 8 okt Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 8 oktober in de Dorpskerk met ds. J. Smit uit Katwijk aan Zee.

Aanvangslied: Psalm 95 : 1
Persoonlijk gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 95 : 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 203 : 1, 2, 3 en 4 ELB
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Jozua 3 HSV
Zingen: Psalm 66 : 2 en 3
Preek – tekst: Jozua 3 : 11
Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in.
Zingen: Gez. 290 : 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: Lied 411 : 1 en 2 ELB
Zegen – wordt beaamd met Gezang 456 : 3

Liturgie 1 okt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 1 oktober in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. 

Liturgie:
Afkondigingen
Zingen: Psalm 117
Votum en groet
Zingen: ELB 34B Hinnee matov
Gods geboden
Zingen: Gezang 488B: 1, 2, 4 Zolang er mensen zijn op aarde
Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest
Kinderen gaan naar kindernevendienst
Schriftlezing: Matteüs 15: 21 – 28
Zingen: OTH (2015) 361 Sjaloom chaverim (eenvoudige tekst, zal ik vooraf opnoemen vanaf de kansel)
Preek
Zingen: ELB 404 De woestijn zal bloeien
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
De kinderen komen terug
Collecten
Zingen: ELB 195 Gods volk wordt uitgeleid
Zegen

Liturgie 1 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 1 oktober in de Biesboschkerk met ds. K. Hendriksen uit Woudrichem

Aanvangslied: Psalm 122 : 1 en 3
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Zingen: Gezang 487 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis.
Zingen: Gezang 444 : 1 en 2
Gebed.
Schriftlezing: Jesaja 49 : 8 – 23
Zingen: Psalm 98 : 3 en 4
Verkondiging.
Zingen: Evang. Liedb. 410 : 1, 2, 3 en 4
Gebed.
Zingen: Gezang 409 : 1, 3 en 5
Zegen.
Zingen: Gezang 456 : 3

Liturgie 24 sep Maranathakerk 18.00u

Ds. C. Baggerman, Krimpen aan den IJssel

Mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 46: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Lied 195
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 863
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 14
Zingen: Psalm 14: 1 en 2
Schriftlezing: Filippenzen 2: 5-16a
Zingen: Psalm 14: 5
Prediking: – ‘De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God’ – Psalm 14:1
Zingen: Lied 838: 2 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 138: 1 en 4
Dankgebed en voorbede
Inzameling der gaven bij de uitgang
Zingen: Lied 755
Zegen
Zingen: Amen
Psalmen en liederen uit Liedboek-2013

Liturgie 24 sept Biesboschkerk 10.00u

Zingen: Psalm 122: 1 en 2 (Hoe sprong mijn hart hoog op in mij)

Stil gebed
Bemoediging en groet
Inleiding op de dienst

Zingen: ELB 225 (Heer, raak mijn hart aan) 2x

Leefregel / 10 geboden / woord van bemoediging

Zingen: ELB 314: 1 en 2 (Maak mij rein voor U)

Gebed (om verlichting met de heilige Geest)
Na dit gebed gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Numeri 10: 29 – 36
Zingen: Gezang 78: 1 en 3 (Laat me in U blijven, groeien, bloeien)
Schriftlezing: Mattheus 19: 16 – 22
Zingen: Gezang 78: 4 (Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen)

Overdenking

Zingen: ELB 396: 1, 2 en 3 (Grijp toch de kansen)
Dank- en voorbeden
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 480: 1, 2 en 5 (Gij hebt, o Vader van het leven)

Zegen

Zingen: Gezang 456: 3

Geslaagd Jubileumconcert Aldert van Hoornaar

Afgelopen zaterdagavond was het jubileumconcert ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van onze organist Aldert van Hoornaar. We kijken terug op een geslaagde avond. Het concert is terug te kijken via Youtube, zeker de moeite waard.

Link naar concert: https://www.youtube.com/live/dKCBIK760gM?feature=share

Liturgie 30 april Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst op 30 april in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. 

Afkondigingen
Zingen: Psalm 67: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 67: 3
Gebed
Schriftlezing: 1 Samuël 27: 1 – 28: 2
Zingen: Gezang 475: 1, 2 Geef mij, Heer, mij los te zingen
Schriftlezing: 1 Samuël 29
Zingen: Gezang 475: 3
Preek: David vindt nu toch onderdak bij de vijand, de Filistijnen
Zingen: Gezang 463: 1, 2, 3 O Heer die onze Vader zijt
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 463: 4, 5 Leg Heer uw stille dauw van rust
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen: Elb 312 Jezus vol liefde (2x)
Zegen