Versoepeling maatregelen Wijk 1

Gelet op de versoepelingen met ingang van 26 juni, waarbij wel de 1,5 meter afstand gehandhaafd blijft, maar de overige beperkende maatregelen grotendeels komen te vervallen heeft de kerkenraad van wijk 1 het volgende besloten:

Het aantal kerkgangers voor de Dorpskerk komt op max. 150 en voor de Biesboschkerk op max. 125. Voor de diensten van 4 juli en 11 juli maken we nog gebruik van Kerktijd.nl. Vanaf 18 juli (begin vakantieperiode) gaan we voor de ochtenddiensten uitnodigen op basis van alfabet van achternaam in twee groepen: A tot en met K en L tot en met Z volgens onderstaand schema:

Ochtenddienst 18-7 A tm K
Ochtenddienst 25-7 L tm Z
Ochtenddienst 1-8 A tm K
Ochtenddienst 8-8 L tm Z
Ochtenddienst 15-8 A tm K
Ochtenddienst 22-8 L tm Z
Ochtenddienst 29-8 A tm K

De avonddiensten zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Het advies om een mondkapje te dragen komt te vervallen.

Bij binnenkomst worden nog wel de kerkgangers geregistreerd. Belangrijk blijft ook de 1,5 meter afstand, bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Aanpassing Kerktijd.nl

We gebruiken nu al enige tijd Kerktijd.nl om de mogelijkheden tot het bezoeken van diensten eerlijk te verdelen. Het gebruik kan op een aantal punten nog beter en daarom wordt u verzocht zorgvuldig kennis te nemen van dit bericht.

Kerktijd.nl staat los van de website van de kerk. Het is lastig maar om van Kerktijd.nl gebruik te kunnen maken moet u eenmalig een account aanmaken in dit systeem. Dit kan via deze link:

Aanmelden eredienst (wijk 1)

U wordt verzocht om – wanneer u een uitnodiging krijgt – zo snel mogelijk te antwoorden of u dit verzoek accepteert of afwijst. Voorheen had u 48 uur de tijd, dit is vanaf heden aangepast naar 24 uur. Als u het verzoek accepteert geef dan direct aan of u met het aantal personen komt dat u hebt opgegeven (in uw account). Ook als u de uitnodiging wel hebt geaccepteerd maar onvoorzien toch niet komt, pas dit dan aan door dit in het mailtje van de uitnodiging opnieuw te wijzigen of door in te loggen op www.kerktijd.nl. Als u op deze site inlogt ziet u een dashboard van uw account met de bijeenkomsten en andere instellingen. U kunt hier ook een periode aangeven dat u inactief bent en geen uitnodigingen wilt ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld i.v.m. een vakantie of quarantaineperiode.

Als u een uitnodiging direct afwijst kunt u dat niet herstellen en moet u wachten op de volgende uitnodiging.

Kent u mensen in uw omgeving die geen beschikking hebben over internet, dan kunt u dat doorgeven aan de scriba (bij voorkeur) via scriba.hgw1@gmail.com, of anders telefonisch. Graag in de e-mail de naam, adres en telefoonnummer van de persoon doorgeven. Ook deze personen kunnen in het systeem worden toegevoegd en zullen telefonisch worden uitgenodigd wanneer ze zijn geselecteerd.

Aangepaste Corona maatregelen *update*

De richtlijnen vanuit de PKN zijn aangescherpt naar aanleiding van de persconferentie van de regering op 13 oktober.
Wij zullen deze richtlijnen opvolgen.

Concreet betekent dit dat tijdens verplaatsingen in de kerk het dringende advies is om een mondkapje te dragen.

Daarnaast worden fysieke bijeenkomsten zoals vergaderingen die niet strikt noodzakelijk zijn uitgesteld. Natuurlijk kunnen deze bijeenkomsten wel digitaal plaatsvinden.

Er is vanuit de PKN wel gecommuniceerd, dat kleinschalige Bijbel-en gebedskringen gewoon door kunnen gaan, omdat samenkomen rond het geopende Woord en samen bidden het hart is van het gemeente-zijn. Uiteraard met inachtneming van de verschillende maatregelen.

Alle bijeenkomsten van en voor de jeugd onder de 18 jaar kunnen gewoon doorgaan.

Gewijzigde uitnodigingsprocedure erediensten

Om het uitnodigen en aanmelden voor erediensten te verbeteren is gekozen voor een nieuw registratiesysteem. De hiervoor gebruikte alfabetindeling zal vanaf heden niet meer worden gehanteerd.

Het nieuwe systeem maakt gebruikt van kerktijd.nl en daarvoor is eenmalig aanmelden nodig via deze link: aanmelden systeem Kerktijd.nl

Bij het aanmelden dient u aan te geven met hoeveel bezoekers u komt, tevens dient u categorieën aan te geven waarvoor u aanmeldingen wenst te ontvangen. Momenteel zijn de volgende categorieën aanwezig:

  • Erediensten
    • Ochtenddienst
    • Avonddienst
  • Gemeenteavonden

U krijgt vervolgens een e-mail met daarin een link om uw account te verifiëren. Na verificatie kunt eventueel de categorieën nog wijzigen.

Per kerkdienst wordt ingesteld hoeveel bezoekers welkom zijn. Het systeem gaat vervolgens automatisch het gewenste aantal bezoekers uitnodigen. Deelnemers worden uitgenodigd volgens een eerlijk roulatiesysteem. De mensen die het langst geen dienst hebben bijgewoond, worden als eerste uitgenodigd.

Op maandagen worden door de beheerder de beschikbare zitplaatsen gevuld. De geselecteerde deelnemers krijgen een uitnodiging die 48 uur geldig is per e-mail, waarop u dient te reageren.
Als u niet binnen die 48 uur reageert, of u wijst de uitnodiging af, dan wordt automatisch de uitnodiging naar iemand anders gestuurd.

Na het accepteren van een uitnodiging voor een dienst kunt u via kerktijd.nl het aantal bezoekers wijzigen voor de betreffende dienst, wanneer dat afwijkt van het vooraf gedefinieerde aantal. Voor de plaatsen die vervolgens vrijkomen verstuurd het systeem automatisch weer nieuwe uitnodigingen.

We begrijpen dat dit een omschakeling en wellicht lastig is, maar er is een filmpje aanwezig die wat meer uitleg geeft: klik daarvoor hier.

Kent u mensen in uw omgeving die geen beschikking hebben over internet, dan kunt u dat doorgeven aan de scriba (bij voorkeur) via scriba.hgw1@gmail.com, of anders telefonisch. Graag in de e-mail de naam, adres en telefoonnummer van de persoon doorgeven. Ook deze personen kunnen in het systeem worden toegevoegd en zullen telefonisch worden uitgenodigd wanneer ze zijn geselecteerd.