Nacht van Gebed 2021

Blijf voor ons bidden! Dat is keer op keer wat de vervolgde kerk van ons vraagt. Door mee te doen aan de Nacht van Gebed bid je, samen met andere christenen, een (deel van de) nacht lang voor de vervolgde kerk. Met opzet ’s nachts, als teken van verbondenheid, omdat veel vervolgde christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen. Zo staan we naast hen in hun dagelijkse strijd. De Nacht van Gebed vindt plaats in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 juni van 20.00 tot 04.00 uur.

Dit jaar willen we weer samenkomen in de Bron om samen te bidden. Aan de hand van filmpjes brengen we enkele landen onder de aandacht waar sprake is van vervolging. En horen we de persoonlijke en aangrijpende maar ook voor ons bemoedigende verhalen van onze broeders en zusters in die landen.  We hopen dat er weer vele ouderen maar ook jongeren het verlangen hebben om thuis of in de Bron met ons mee te bidden. Wij verwachten rond de klok van 21.30 uur een spreker van Open Doors. Hij zal iets vertellen over de situatie in Iran. 

In verband met de Covid 19 maatregelen stellen wij het op prijs dat u/jij je van tevoren op wil geven. Dit kan door te mailen of een berichtje te sturen naar één van onderstaande personen, graag met vermelding welk gedeelte van de avond/nacht je aanwezig wilt zijn.

John den Otter: johndenotter65@gmail.com    telefoonnummer 06-36511764

Piet Top:            topwerkendam@gmail.com     telefoonnummer 06-12960397

Versoepeling maatregelen Wijk 1 * update*

De kerkenraad heeft besloten, gelet op de landelijke versoepelingen, het advies van het CIO en de dalende cijfers met betrekking tot corona, om met ingang van zondag 6 juni het aantal kerkgangers dat toegang tot de diensten heeft te verhogen. In de Dorpskerk is ruimte voor 110 gemeenteleden en in de Biesboschkerk ruimte voor 75 gemeenteleden.

Tevens is besloten dat de gemeente weer mag meezingen, wel met het verzoek om dit voorlopig ingetogen te doen.

Wel blijft registratie van de kerkgangers van belang. We blijven dus gebruik maken van kerktijd.nl om kerkgangers uit te nodigen. Op dit moment zijn er 139 adressen geregistreerd, goed voor 302 kerkgangers. De kerkenraad doet een oproep aan gemeenteleden die zich nog niet hebben geregistreerd om zich alsnog te registreren op kerktijd.nl om zo ook uitnodigingen voor de kerkdiensten te krijgen.

Meer uitleg over het systeem van uitnodigen is hier te vinden:
https://hervormdwerkendam.nl/aanmelden-eredienst-wijk-1/

Aanpassing Kerktijd.nl

We gebruiken nu al enige tijd Kerktijd.nl om de mogelijkheden tot het bezoeken van diensten eerlijk te verdelen. Het gebruik kan op een aantal punten nog beter en daarom wordt u verzocht zorgvuldig kennis te nemen van dit bericht.

Kerktijd.nl staat los van de website van de kerk. Het is lastig maar om van Kerktijd.nl gebruik te kunnen maken moet u eenmalig een account aanmaken in dit systeem. Dit kan via deze link:

Aanmelden eredienst (wijk 1)

U wordt verzocht om – wanneer u een uitnodiging krijgt – zo snel mogelijk te antwoorden of u dit verzoek accepteert of afwijst. Voorheen had u 48 uur de tijd, dit is vanaf heden aangepast naar 24 uur. Als u het verzoek accepteert geef dan direct aan of u met het aantal personen komt dat u hebt opgegeven (in uw account). Ook als u de uitnodiging wel hebt geaccepteerd maar onvoorzien toch niet komt, pas dit dan aan door dit in het mailtje van de uitnodiging opnieuw te wijzigen of door in te loggen op www.kerktijd.nl. Als u op deze site inlogt ziet u een dashboard van uw account met de bijeenkomsten en andere instellingen. U kunt hier ook een periode aangeven dat u inactief bent en geen uitnodigingen wilt ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld i.v.m. een vakantie of quarantaineperiode.

Als u een uitnodiging direct afwijst kunt u dat niet herstellen en moet u wachten op de volgende uitnodiging.

Kent u mensen in uw omgeving die geen beschikking hebben over internet, dan kunt u dat doorgeven aan de scriba (bij voorkeur) via scriba.hgw1@gmail.com, of anders telefonisch. Graag in de e-mail de naam, adres en telefoonnummer van de persoon doorgeven. Ook deze personen kunnen in het systeem worden toegevoegd en zullen telefonisch worden uitgenodigd wanneer ze zijn geselecteerd.

Aangepaste Corona maatregelen *update*

De richtlijnen vanuit de PKN zijn aangescherpt naar aanleiding van de persconferentie van de regering op 13 oktober.
Wij zullen deze richtlijnen opvolgen.

Concreet betekent dit dat tijdens verplaatsingen in de kerk het dringende advies is om een mondkapje te dragen.

Daarnaast worden fysieke bijeenkomsten zoals vergaderingen die niet strikt noodzakelijk zijn uitgesteld. Natuurlijk kunnen deze bijeenkomsten wel digitaal plaatsvinden.

Er is vanuit de PKN wel gecommuniceerd, dat kleinschalige Bijbel-en gebedskringen gewoon door kunnen gaan, omdat samenkomen rond het geopende Woord en samen bidden het hart is van het gemeente-zijn. Uiteraard met inachtneming van de verschillende maatregelen.

Alle bijeenkomsten van en voor de jeugd onder de 18 jaar kunnen gewoon doorgaan.

Gewijzigde uitnodigingsprocedure erediensten

Om het uitnodigen en aanmelden voor erediensten te verbeteren is gekozen voor een nieuw registratiesysteem. De hiervoor gebruikte alfabetindeling zal vanaf heden niet meer worden gehanteerd.

Het nieuwe systeem maakt gebruikt van kerktijd.nl en daarvoor is eenmalig aanmelden nodig via deze link: aanmelden systeem Kerktijd.nl

Bij het aanmelden dient u aan te geven met hoeveel bezoekers u komt, tevens dient u categorieën aan te geven waarvoor u aanmeldingen wenst te ontvangen. Momenteel zijn de volgende categorieën aanwezig:

  • Erediensten
    • Ochtenddienst
    • Avonddienst
  • Gemeenteavonden

U krijgt vervolgens een e-mail met daarin een link om uw account te verifiëren. Na verificatie kunt eventueel de categorieën nog wijzigen.

Per kerkdienst wordt ingesteld hoeveel bezoekers welkom zijn. Het systeem gaat vervolgens automatisch het gewenste aantal bezoekers uitnodigen. Deelnemers worden uitgenodigd volgens een eerlijk roulatiesysteem. De mensen die het langst geen dienst hebben bijgewoond, worden als eerste uitgenodigd.

Op maandagen worden door de beheerder de beschikbare zitplaatsen gevuld. De geselecteerde deelnemers krijgen een uitnodiging die 48 uur geldig is per e-mail, waarop u dient te reageren.
Als u niet binnen die 48 uur reageert, of u wijst de uitnodiging af, dan wordt automatisch de uitnodiging naar iemand anders gestuurd.

Na het accepteren van een uitnodiging voor een dienst kunt u via kerktijd.nl het aantal bezoekers wijzigen voor de betreffende dienst, wanneer dat afwijkt van het vooraf gedefinieerde aantal. Voor de plaatsen die vervolgens vrijkomen verstuurd het systeem automatisch weer nieuwe uitnodigingen.

We begrijpen dat dit een omschakeling en wellicht lastig is, maar er is een filmpje aanwezig die wat meer uitleg geeft: klik daarvoor hier.

Kent u mensen in uw omgeving die geen beschikking hebben over internet, dan kunt u dat doorgeven aan de scriba (bij voorkeur) via scriba.hgw1@gmail.com, of anders telefonisch. Graag in de e-mail de naam, adres en telefoonnummer van de persoon doorgeven. Ook deze personen kunnen in het systeem worden toegevoegd en zullen telefonisch worden uitgenodigd wanneer ze zijn geselecteerd.