Reisblog Bijbelproject Volos

Via deze weg willen wij iedereen nogmaals bedanken die heeft bijdragen of heeft meegewerkt aan onze acties voor het Bijbelproject in Volos.

Via ons reisblog op Polarsteps willen wij jullie -vanaf 2 juni- op de hoogte blijven van ons avontuur in Griekenland.

Team Volos

Judith, Pauline, Marja, Frank, Irma en Matthijs

Week van gebed 2023

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar schatting doen in Nederland zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief. Ook u en jij kunt meedoen! In 2023 vindt de gebedsweek plaats van 15 t/m 22 januari. Het thema is: “Doe goed, doe recht”. De avondgebeden vinden de gehele week plaats in de Biesboschkerk, de avondgebeden (maandag en woensdag) zullen ook worden uitgezonden via de livestream.

Alle informatie is te vinden via: www.hervormdwerkendam.nl/weekvangebed

Najaarscollecte GZB (wijk 1)

In de week van 6 – 13 November 2022 komen de medewerkers met het bekende envelopje weer langs voor een uw bijdrage. Dit jaar zal echter “de Schans en Sluiterstraat “door iemand anders bezocht worden.

Na  ruim 40 jaar heeft Annie van Veen te kennen gegeven te gaan stoppen, de wil is er wel maar het gaat allemaal wat minder soepel dus heel begrijpelijk dat het een keer stopt. Annie heel hartelijk bedankt ook voor je jaren van inzet ook tijdens het tellen. “Bedankt”.

Oproep: is er iemand die graag fietst en deze collecte wijk wil overnemen, neem dan contact met Thijs Vos.

Omzien naar daklozen in Colombia

De GZB-najaarscollecte is dit keer voor Colombia. In het centrum van Medellín, de tweede stad van Colombia, is er een ”Straat van de zonde”, met maar liefst drie bordelen en veel daklozen. Daar bevindt zich een kerk. Gemeenteleden geven straatbewoners aandacht, regelmatig een douche, schone kleren en eten. Het is hun verlangen dat de ”Straat van de zonde” een plek van Gods genade mag worden.

Ook andere Colombiaanse kerken willen graag van betekenis zijn voor mensen aan de rand van de samenleving. Daarom wil de Presbyteriaanse Kerk van Colombia haar leden trainen in het helpen van deze mensen. De GZB ondersteunt dit initiatief met zendingswerkers en geld, zodat gemeenteleden beter in staat zijn deze kwetsbaren te bereiken met het Evangelie. Helpt u mee door royaal te geven? Hoe kunt u geven?

  • Gebruik de collectemethode van uw gemeente.
  • Doneer via Tikkie, www.gzb.nl/collectecolombia of de antwoordkaart in de collectefolder.
  • Blijf bidden voor het zendingswerk.

Namens de zendingscommissie

M. (Thijs) Vos,  tel. 06-23459830

Verwarming in de Kerk

De huidige energiecrisis heeft impact op ons allen, thuis maar ook op onze gemeente . Energie is op dit moment erg kostbaar en de verwachting is dat de kosten van energie voor onze gemeente in 2023, zonder maatregelen vierkeer zo hoog kunnen worden als begroot en we hebben onze jaarbegroting te respecteren.

Energie wordt landelijk ingekocht door de PKN (energie voor kerken)  om optimale prijzen te bedingen maar het  huidige contract eindigt binnenkort waardoor nieuwe marktprijzen gaan gelden. 

Om deze kostenstijging zoveel mogelijk te beheersen heeft het College van Kerkrentmeesters  besloten om als eerste stap, die zonder technische of andersoortige maatregelen ingevoerd kan worden, de basis temperatuur in onze gebouwen te verlagen tot 10 graden  en deze  bij  de zondagse erediensten te verhogen tot maximaal 15 graden.  Dit geldt voor beide kerkgebouwen. Voor de Bron is de basis temperatuur 15 graden en bij gebruik wordt deze verhoogd naar 18 graden.

Ook een deur protocol is met de koster besproken waarbij we zoveel mogelijk gastvrijheid willen uitstralen met zo min mogelijk energie verlies. Bij de hoofdentrees zal er bij binnenkomst maar 1 deur open staan en zullen de tussendeuren weer als klapdeuren gaan functioneren.

Het devies; Kleed je warm en neem ter aanvulling vooral een jas & sjaal o.i.d. mee de kerk in.

Wij rekenen op uw begrip.

Al langer is energie een aandachtspunt in de vergaderingen van de kerkrentmeesters en zoeken we naar  mogelijkheden van verduurzamen en energie besparing. Voorbeelden die gerealiseerd zijn is ledverlichting, luchtbehandeling met warmte terugwinning, stooklijn optimalisatie enz. maar deze maatregelen zijn met de huidige energie crisis ontoereikend.

Verder is er zoals al eerder is gemeld voor technische zaken een werkgroep  samengesteld met enkele specialisten vanuit de gemeente die samen met de kerkrentmeesters en de koster nadenken over verdere technische mogelijkheden in het kader van verduurzamen van  onze gebouwen .  Dit vergt meer tijd en financiële investeringen maar  waar we de komende periode wel mee aan de slag gaan.

De kerkrentmeesters.

Uitnodiging aan alle vrijwilligers (wijk 1 en wijk 2).

In het verleden was het een goede gewoonte om als vrijwilligers van de hervormde gemeente van Werkendam op een bepaald moment  met elkaar een kop koffie te drinken, elkaar te ontmoeten, (beter) te leren kennen en daardoor elkaar ook weten te vinden.

Door alle Corona maatregelen is dit gebruik echter wat naar de achtergrond  geraakt maar de kerkrentmeesters willen dit graag weer in ere herstellen.

Wij nodigen dan ook alle vrijwilligers uit  op zaterdag 26 november tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de Bron, Kerkstraat 3 te Werkendam voor koffie (met wat erbij) en een gezellige onderlinge ontmoeting.

Wij zien uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Het college van Kerkrentmeesters.

Nieuwe Alpha-cursus

Op 31 augustus willen we weer een nieuwe Alpha-cursus starten in Werkendam. Tien weken lang komen we op woensdagavond bij elkaar om te genieten van een heerlijke maaltijd en daarna op een ongedwongen en laagdrempelige manier over het christelijk geloof te praten. De cursus is bijna vol, maar we hebben nog een paar plaatsen. Weet je iemand die interesse heeft of heb je zelf interesse om mee te doen, dan mag je contact opnemen met Marianne: (06-23841901 / mariannegroeneveld@hotmail.com) of Sjanie: (06 27407915 / sjaniedenhaan@ziggo.nl) Ook voor meer informatie kun je bij hen terecht. Op de site www.alpha-cursus.nl is eveneens veel informatie te vinden.

Zomaar een reactie van één van de vele deelnemers aan een Alpha-cursus in Nederland:

“Ik geloofde in God, maar deed er niet veel mee.. Een vriendin nodigde me uit voor een Alpha-cursus. Mijn eerste indruk was: Wat zijn deze mensen super hartelijk ! ik voelde me welkom en er was oprechte interesse. Geen ‘gepush’, alles in vrijheid en met respect voor elkaars mening. Eén uitspraak in mijn groepje is me steeds bijgebleven: ‘Jezus klopt aan de deur van je hart en het is aan jou om open te doen. Hij zet zijn voet er niet tussen en dwingt of forceert niets. ‘ Die gedachte vond ik zó mooi. Het straalt liefde en rust uit. Ik ben blij dat ik de Alpha-cursus heb gedaan, het heeft me nieuwe inzichten gegeven en een ‘geloofsboost’.

De Alpha cursus heeft veel gebed nodig, want er is vaak strijd. Wil je daarom de komende tijd de leiding en cursisten ondersteunen met gebed?

Week van gebed 2022

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 t/m 23 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Betlehem uit Matteüs 2. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen. De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

Alle informatie over onze lokale (online) gebedsbijeenkomsten is te vinden via: www.hervormdwerkendam.nl/weekvangebed

Engelen zoeken

Een mooi idee vanuit kerken in de Achterhoek… Zeker voor wie (klein-)kinderen of buurkinderen heeft of zelf graag knutselt en anderen opvrolijkt…

Dit jaar willen we rond kerst in het dorp op zoek gaan naar engelen die gemaakt zijn door jou en door andere kinderen. Zo kunnen we op deze manier laten zien dat er in deze donkere dagen ook lichtpuntjes zijn. Laat ze zien! En tover zo een glimlach met een leuke en blijde boodschap bij de mensen die ze maken en de mensen die ze zien!

Dit mag groot of klein, gekleurd of wit, beplakt met glitters of leuk met lampjes versierd. Dit kan er eentje zijn of een heel engelenkoor. Leef je maar lekker uit!

In de periode van 13 december t/m 1 januari kun je de engel(en) op een duidelijke en zichtbare plek neerzetten zodat iedereen hem kan zien en we op zoek kunnen gaan voor wie dit leuk vind. Hoeveel engelen kun jij vinden?

Voor de kinderen is dit een leuk initiatief maar ook de ouders en ouderen zijn creatief! We zien dus erg uit naar alle creaties achter raam of ruit! Het knipvel dient uitgeprint te worden: klik hier

Start clubwerk 2021/2022

Vanaf maandag 20 september starten de clubs van wijkgemeente 1 weer. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen.

Groep 3 & 4 (maandag 15.30-16.45)
Groep 5 & 6 (maandag 18.45-20.00)
Groep 7 & 8 (woensdag 18.45-20.00)
12+ & 15+ club (zondag 19.15-20.30)
18+ Jongerenkring (zondag 19.45-21.45)

Voor meer informatie kunt u, kan jij terecht bij de jeugdouderlingen:

12- Jozua Zeldenrust (06-10990314)
12+ Mathijs Vos (06-12811195)

Judith terug in Nederland

Judith van Ekris komt weer terug. Op 31 maart hoopt ze vanuit Athene naar Nederland te vliegen. Sinds september 2015 leefde en werkte ze in de Griekse hoofdstad. Vooral dat laatste heeft ze met hart en ziel gedaan! Talloze mensen heeft ze persoonlijk kunnen helpen; ook in het grotere geheel mocht ze dienstbaar zijn, met name via haar wekelijkse bijdrage aan het vluchtelingenwerk van het Leger des Heils. 

Het werk is nooit af, dat beseft ze heel goed. “Het is echt moeilijk, eerlijk gezegd, om ze nu weer los te laten. Er worden dus wel wat traantjes gelaten. Ik ben heel dankbaar dat ik in de laatste jaren van mijn werkzame leven dit heb mogen en kunnen doen. Ik heb er veel zegen op ervaren en God alleen weet wat het allemaal uitgewerkt heeft. Ik leg het werk terug in Zijn handen en bid om zegen voor allen die ik hier achterlaat. Eens zal er vrede zijn. En recht voor de rechtelozen. Hoop voor hen die hopeloos hun weg gaan. Zijn Koninkrijk komt!” 

Als gemeente hebben we haar al die jaren gesteund, ook financieel. Ook heeft Judith veel persoonlijke betrokkenheid ervaren vanuit de gemeente. Namens haarzelf en namens het thuisfrontteam: hartelijk dank! Tijdens een speciale dankdienst op 18 april willen we onze God danken voor de missie van Judith en wat ze daarin mocht betekenen. Deze dienst begint om 14.30 uur in de Biesboschkerk en kan online meebeleefd worden. Het tijdelijke adres van Judith is: Reeweg 2, 4251 XJ Werkendam. Vanaf mei zal ze weer in haar eigen huis neerstrijken: Ereprijs 12a in Werkendam.