Spreker Rabbijn Van Dijk – Thema ”Pesach”

In navolging van de wandeling langs de Joodse begraafplaats in Werkendam organiseren wij een nieuwe activiteit. Dinsdagavond 16 april houdt rabbijn van Dijk een overdenking over het Joodse feest ”Pesach”. Waarvan Pasen zoals wij dit kennen afstamt.

Deze avond wordt gehouden in de Maranathakerk, Gedempte Haven 1, Werkendam. Inloop vanaf 19:30 uur. Aanvang 19:45 uur.

U komt toch ook?! Toegang is gratis.

Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden voor de dekking van de onkosten.

Interkerkelijke Werkgroep Israël Werkendam

Gemeente-lunch op Hemelvaartsdag

Dit jaar vieren we Hemelvaartsdag op D.V. donderdag 9 mei, in de Dorpskerk. Het is een gezamenlijke dienst van de hervormde gemeente, wijk 1 en de gereformeerde kerk.  
Deze eredienst wordt geleid door ds. M.P. Vis.

Na afloop van deze dienst vindt er een gemeente-lunch plaats in “De Bron”. We willen dit doen in een Amerikaanse stijl. Dat wil zeggen dat deelnemers zelf eten meebrengen, dat reeds bereid is, zodat hiervan een buffet samengesteld kan worden.  
Wij hebben bij aanmelding een lijst met voorbeelden van wat u mee zou kunnen nemen. 
 
Inschrijven kan van zondag 10 maart t/m zondag 28 april. 
 
Aanmeldlijsten liggen in de hal van de 3 kerken: Biesboschkerk, Dorpskerk en Maranathakerk. 

Of u kunt een mail sturen naar: gemeentelunchwerkendam@gmail.com 
Graag vermelden:          

– naam 
– telefoonnummer 
– aantal volwassenen en kinderen (<12 jaar) 
– wat u/jij eventueel kunt meenemen voor het buffet 
 
Vanwege de beperkte ruimte in de Bron, vragen we u om zich zo spoedig mogelijk aan te melden.

1 maart: zendingsmarkt

Op vrijdag 1 maart (15.00-20.00 uur) organiseert de zendingscommissie van wijk 1 een gezellige verkoping in De Bron. De opbrengst is bestemd voor verschillende zendingsorganisaties!

Ook is het mogelijk om spullen in te leveren voor voor de verkoop, dit kan op 31 januari, 13 en 21 februari op Wittingsweer 25 in Werkendam.

Jong en oud zijn van harte welkom, voor meer informatie zie onderstaande flyer.

Reisblog Bijbelproject Volos

Via deze weg willen wij iedereen nogmaals bedanken die heeft bijdragen of heeft meegewerkt aan onze acties voor het Bijbelproject in Volos.

Via ons reisblog op Polarsteps willen wij jullie -vanaf 2 juni- op de hoogte blijven van ons avontuur in Griekenland.

Team Volos

Judith, Pauline, Marja, Frank, Irma en Matthijs

Week van gebed 2023

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar schatting doen in Nederland zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief. Ook u en jij kunt meedoen! In 2023 vindt de gebedsweek plaats van 15 t/m 22 januari. Het thema is: “Doe goed, doe recht”. De avondgebeden vinden de gehele week plaats in de Biesboschkerk, de avondgebeden (maandag en woensdag) zullen ook worden uitgezonden via de livestream.

Alle informatie is te vinden via: www.hervormdwerkendam.nl/weekvangebed

Najaarscollecte GZB (wijk 1)

In de week van 6 – 13 November 2022 komen de medewerkers met het bekende envelopje weer langs voor een uw bijdrage. Dit jaar zal echter “de Schans en Sluiterstraat “door iemand anders bezocht worden.

Na  ruim 40 jaar heeft Annie van Veen te kennen gegeven te gaan stoppen, de wil is er wel maar het gaat allemaal wat minder soepel dus heel begrijpelijk dat het een keer stopt. Annie heel hartelijk bedankt ook voor je jaren van inzet ook tijdens het tellen. “Bedankt”.

Oproep: is er iemand die graag fietst en deze collecte wijk wil overnemen, neem dan contact met Thijs Vos.

Omzien naar daklozen in Colombia

De GZB-najaarscollecte is dit keer voor Colombia. In het centrum van Medellín, de tweede stad van Colombia, is er een ”Straat van de zonde”, met maar liefst drie bordelen en veel daklozen. Daar bevindt zich een kerk. Gemeenteleden geven straatbewoners aandacht, regelmatig een douche, schone kleren en eten. Het is hun verlangen dat de ”Straat van de zonde” een plek van Gods genade mag worden.

Ook andere Colombiaanse kerken willen graag van betekenis zijn voor mensen aan de rand van de samenleving. Daarom wil de Presbyteriaanse Kerk van Colombia haar leden trainen in het helpen van deze mensen. De GZB ondersteunt dit initiatief met zendingswerkers en geld, zodat gemeenteleden beter in staat zijn deze kwetsbaren te bereiken met het Evangelie. Helpt u mee door royaal te geven? Hoe kunt u geven?

  • Gebruik de collectemethode van uw gemeente.
  • Doneer via Tikkie, www.gzb.nl/collectecolombia of de antwoordkaart in de collectefolder.
  • Blijf bidden voor het zendingswerk.

Namens de zendingscommissie

M. (Thijs) Vos,  tel. 06-23459830

Verwarming in de Kerk

De huidige energiecrisis heeft impact op ons allen, thuis maar ook op onze gemeente . Energie is op dit moment erg kostbaar en de verwachting is dat de kosten van energie voor onze gemeente in 2023, zonder maatregelen vierkeer zo hoog kunnen worden als begroot en we hebben onze jaarbegroting te respecteren.

Energie wordt landelijk ingekocht door de PKN (energie voor kerken)  om optimale prijzen te bedingen maar het  huidige contract eindigt binnenkort waardoor nieuwe marktprijzen gaan gelden. 

Om deze kostenstijging zoveel mogelijk te beheersen heeft het College van Kerkrentmeesters  besloten om als eerste stap, die zonder technische of andersoortige maatregelen ingevoerd kan worden, de basis temperatuur in onze gebouwen te verlagen tot 10 graden  en deze  bij  de zondagse erediensten te verhogen tot maximaal 15 graden.  Dit geldt voor beide kerkgebouwen. Voor de Bron is de basis temperatuur 15 graden en bij gebruik wordt deze verhoogd naar 18 graden.

Ook een deur protocol is met de koster besproken waarbij we zoveel mogelijk gastvrijheid willen uitstralen met zo min mogelijk energie verlies. Bij de hoofdentrees zal er bij binnenkomst maar 1 deur open staan en zullen de tussendeuren weer als klapdeuren gaan functioneren.

Het devies; Kleed je warm en neem ter aanvulling vooral een jas & sjaal o.i.d. mee de kerk in.

Wij rekenen op uw begrip.

Al langer is energie een aandachtspunt in de vergaderingen van de kerkrentmeesters en zoeken we naar  mogelijkheden van verduurzamen en energie besparing. Voorbeelden die gerealiseerd zijn is ledverlichting, luchtbehandeling met warmte terugwinning, stooklijn optimalisatie enz. maar deze maatregelen zijn met de huidige energie crisis ontoereikend.

Verder is er zoals al eerder is gemeld voor technische zaken een werkgroep  samengesteld met enkele specialisten vanuit de gemeente die samen met de kerkrentmeesters en de koster nadenken over verdere technische mogelijkheden in het kader van verduurzamen van  onze gebouwen .  Dit vergt meer tijd en financiële investeringen maar  waar we de komende periode wel mee aan de slag gaan.

De kerkrentmeesters.

Uitnodiging aan alle vrijwilligers (wijk 1 en wijk 2).

In het verleden was het een goede gewoonte om als vrijwilligers van de hervormde gemeente van Werkendam op een bepaald moment  met elkaar een kop koffie te drinken, elkaar te ontmoeten, (beter) te leren kennen en daardoor elkaar ook weten te vinden.

Door alle Corona maatregelen is dit gebruik echter wat naar de achtergrond  geraakt maar de kerkrentmeesters willen dit graag weer in ere herstellen.

Wij nodigen dan ook alle vrijwilligers uit  op zaterdag 26 november tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de Bron, Kerkstraat 3 te Werkendam voor koffie (met wat erbij) en een gezellige onderlinge ontmoeting.

Wij zien uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Het college van Kerkrentmeesters.

Nieuwe Alpha-cursus

Op 31 augustus willen we weer een nieuwe Alpha-cursus starten in Werkendam. Tien weken lang komen we op woensdagavond bij elkaar om te genieten van een heerlijke maaltijd en daarna op een ongedwongen en laagdrempelige manier over het christelijk geloof te praten. De cursus is bijna vol, maar we hebben nog een paar plaatsen. Weet je iemand die interesse heeft of heb je zelf interesse om mee te doen, dan mag je contact opnemen met Marianne: (06-23841901 / mariannegroeneveld@hotmail.com) of Sjanie: (06 27407915 / sjaniedenhaan@ziggo.nl) Ook voor meer informatie kun je bij hen terecht. Op de site www.alpha-cursus.nl is eveneens veel informatie te vinden.

Zomaar een reactie van één van de vele deelnemers aan een Alpha-cursus in Nederland:

“Ik geloofde in God, maar deed er niet veel mee.. Een vriendin nodigde me uit voor een Alpha-cursus. Mijn eerste indruk was: Wat zijn deze mensen super hartelijk ! ik voelde me welkom en er was oprechte interesse. Geen ‘gepush’, alles in vrijheid en met respect voor elkaars mening. Eén uitspraak in mijn groepje is me steeds bijgebleven: ‘Jezus klopt aan de deur van je hart en het is aan jou om open te doen. Hij zet zijn voet er niet tussen en dwingt of forceert niets. ‘ Die gedachte vond ik zó mooi. Het straalt liefde en rust uit. Ik ben blij dat ik de Alpha-cursus heb gedaan, het heeft me nieuwe inzichten gegeven en een ‘geloofsboost’.

De Alpha cursus heeft veel gebed nodig, want er is vaak strijd. Wil je daarom de komende tijd de leiding en cursisten ondersteunen met gebed?

Week van gebed 2022

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 t/m 23 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Betlehem uit Matteüs 2. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen. De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

Alle informatie over onze lokale (online) gebedsbijeenkomsten is te vinden via: www.hervormdwerkendam.nl/weekvangebed