Biesboschkerk Liturgie 30 juni 18u

D.V. zondag is in de avonddienst de tekst voor de verkondiging uit de tweede algemene brief van de apostel Petrus.
In deze eredienst hoopt voor te gaan dominee A. Vonk-Noordegraaf uit Uddel.

ORDE VAN DIENST:

Zingen (voorzang): Psalm  84: 1

Zingen: Psalm  116: 10, 11

Zingen: Psalm  29: 1

  Lezen: 2 Petrus  1: 1-11 ‘Kerntekst: 1: 10a’
  Thema: Vastmaken die twee…!

Zingen: Psalm  33: 10, 11

Zingen: Psalm  17: 3

Zingen: Psalm  89: 7, 8

Dorpskerk Liturgie 30 juni 10u

D.V. zondag 30 juni is in de morgendienst de tekst voor de verkondiging genomen uit het Bijbelboek: De Handelingen der Apostelen.
In deze eredienst zal de Heilige Doop worden bediend aan één kind van de gemeente.
In de dienst hoopt voor te gaan ds. P.D. Teeuw uit Sliedrecht.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 139: 1
Votum en groet
Psalm 135: 9, 12
Lezing van de wet
Psalm  6: 2
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 19: 21 – 40
Lezing Doopformulier
Psalm 105: 5 (Binnenbrengen kinderen)
Bediening Heilige Doop
Psalm 134: 3
Dankgebed formulier
Collecte
– (Aan het begin van het voorspel worden de kinderen weer weggebracht) –
Psalm 115: 2, 3, 5
Preek
Psalm  97: 4
Dankgebed
Psalm  93: 2, 3, 4
Zegen

Wijknieuws wk-26

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Wijknieuws wk-26

Agenda

Vrijdag, 28 juni:
– 19.00 uur, gebedskring, De Bron
Zondag, 30 juni:
– 19.30 uur, zanguurtje, Biesboschkerk
Vrijdag, 12 juli:
– 19.00 uur, gebedskring, De Bron

Kinderoppas

30 juni, Dorpskerk: Erika van Doorn en Christine Stam

7 juli, Biesboschkerk: Marjolein Verdoorn en Jessica van den Adel

Bevestiging en intrede prop. Van der Schee

Na het aannemen van het beroep door prop. Van der Schee zijn de voorbereidingen gestart voor de overkomst van het gezin naar Werkendam. De pastorie heeft nog een aantal aanpassingen nodig. Ook het gezin Van der Schee is druk bezig om Hoevelaken te gaan verlaten. De verhuizing is gepland op 20 augustus. De bevestigingsdienst en de intrededienst zijn gepland op zondag 15 september. De bevestigingsdienst is om 10.00 uur en de intrededienst begint om 15.00 uur. Beide diensten vinden in de Dorpskerk plaats.

De kerkenraad

Geboren

Wim en Corline de Groot – Janszen, Van Heldenstraat 52 (4251 BS) hebben op 12 juni een dochter gekregen. Hartelijk gefeliciteerd met dit prachtige geschenk. Jullie hebben haar de namen Leah Carolina Lorèn meegegeven, roepnaam Lorèn. Op het geboortekaartje schrijven jullie: ‘Je bent voor ons een gift van God, waardevol en klein. We weten dat waar je ook gaat, Zijn hand op jou zal zijn’.

De zegen van de Heere toegewenst voor jullie en je dochter bij het opgroeien!

J. Schouten

Overleden (1)

Op 8 juni is overleden op de leeftijd van 83 jaar Wouter (Woutje) Duijzer. De heer Duijzer woonde in zorglocatie Antonia, Knotwilg 29 / 11, 4286 DE Almkerk. De rouwdienst en begrafenis hebben plaatsgehad op 14 juni. Het in memoriam komt in het volgende kerkblad.

C.J. van Eekelen

Overleden (2)

Op 19 juni is overleden op de leeftijd van 73 jaar Leendert Arij (Leo) van Es, Bereklauw 62 (4251 KT), echtgenoot van mevrouw L. van Es – van de Werken. De rouwdienst en begrafenis hebben plaatsgehad op 25 juni. Het in memoriam komt in het volgende kerkblad.

C.J. van Eekelen

Pastoraat

Eind mei is mevrouw W. Tramper, Sluisstraat 3 (4251 AV) geholpen aan vernauwing in een bloedvat rond het hart. Met dankbaarheid mag ze merken dat herstel is ingezet. Zeker met het besef dat dit net geen jaar geleden ook heeft plaatsgevonden. Zo zijn we gezegend om te wonen in dit land met de medische mogelijkheden die beschikbaar zijn om reddende ingrepen te kunnen toepassen. We wensen mevrouw Tramper een goed en een gezegend herstel toe in de nabijheid van haar man en kinderen en bovenal met God.

G. de Jong

Verhuisd

Joost en Anneke van der Meijden – Vink zijn verhuisd naar De Burcht 44 (4251 BL). Na de drukke woonomgeving van de Richter genieten ze nu van de rust in hun appartement aan De Burcht. Samen een goede tijd toegewenst.

C.J. van Eekelen

Vakantie Ds. Van den Berg (herhaald bericht)

Onze pastoraal medewerker, ds. Van den Berg, is afwezig vanaf 17 juni tot 8 juli. In noodgevallen kunt u in deze periode contact opnemen met de scriba: D. Verboom, Vissersdijk 53, Werkendam. Telefoon 06 – 35623698. E-mail: scriba-w2@hervormdwerkendam.nl

Gebedskring

De volgende bijeenkomsten van de gebedskring worden gehouden op vrijdag 28 juni en vrijdag 12 juli, om 19.00 uur in De Bron.

Zanguurtje

Op zondag 30 juni willen we weer een zanguurtje organiseren. Dit zal het laatste zanguurtje voor de zomervakantie zijn. Het thema van deze keer is: ‘Dankbaarheid!’. We hopen na de dienst weer jong en oud te mogen begroeten.

Goof, Mariska, Isaäc

GZB-pinkstercollecte

De pinkstercollecte voor de GZB heeft dit jaar € 2909,00 opgebracht. Dit bedrag is inclusief de opbrengst van de diaconale collecten op eerste pinksterdag. Mocht u de collecte gemist hebben, dan is het natuurlijk altijd nog mogelijk uw gift over te maken op rekening NL 68 RABO 0368 7070 83 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Werkendam onder vermelding van ‘Pinkstercollecte GZB’.

Graag willen we als zendingscommissie iedereen weer heel hartelijk bedanken voor zijn / haar bijdrage. U steunt hiermee het werk van de GZB met betrekking tot kerkplanting in Thailand.

Sinnersdorf

Als je op de A57 van Keulen naar Nijmegen rijdt, kom je een stukje boven Keulen de afslag naar Sinnersdorf tegen. Ik was er al talloze malen langs gereden, maar het viel me nu pas op. Sinnersdorf. Letterlijk vertaald zondaarsdorp. Wie noemt nu een dorp zo. Ik heb wat gegoogeld, gezocht op internet, maar daar werd ik niet veel wijzer van.

Inmiddels vroeger, in 2007, zijn we wel eens in Sin City geweest. Inderdaad: Las Vegas. Als je dat googelt snap je het wel. Dan komen als vanzelf de woorden Sodom en Gomorra naar boven. Die steden kon je ook wel Sin City noemen.

En wat te denken van Babel. De stad en toren waarbij God met eerbied gesproken zei: als we nu niet ingrijpen, groeien de mensen ons boven het hoofd. Over torens gesproken: de toren in New York, die in de plaats van de Twin Towers is gekomen, vind ik wel erg mooi. Strakke lijnen, donker glas. Of wat te denken van de Burj Khalifa in Dubai met een hoogte van 828 meter. Gaat de Jeddah Tower er komen met zijn 1008 meter? Ik noem er nog een. Geen toren maar wel een futuristisch gebouw: The Line in Saudi-Arabië. Ik vind het meer kunst dan hoogmoed.

Maar misschien zijn de opdrachtgevers wel nazaten uit Babel, ik weet het niet. In de Bijbel kom je nog een ander soort stad tegen: een vrijstad. Drie aan iedere kant van de Jordaan. Geen hoge torens, denk ik, maar wel een open poort, hoop ik. Je zou maar zo’n stad nodig hebben.

En dan nog een stad. Een stad die bezongen wordt in het hoogste lied, door God zelf. Om wat Hij van de stad gemaakt heeft. Eigenlijk ook een vrijstad. De schoonheid van Sion is de Heere zelf. En Hij is zelf het fundament. En wat zegt de Heere over de inwoners van deze stad: Rahab (Egypte) en Babel zijn inwoners van deze stad.

En wat te denken van Filistea en Tyrus en Ethiopië. Zij zijn daar geboren. Zouden er mensen uit Sinnersdorf of Las Vegas zijn? Of wat te denken van Werkendammers? Zou het? Ik weet het zeker. En als je twijfelt: Kom ga met ons en doe als wij, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden Uwe poorten in. Want Hij schrijft achter je naam: Geboorteplaats: Jeruzalem. Ouders: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het ga hen wel die U beminnen.

D. Verboom

Deo volente

Voor alle genoemde data geldt: ‘Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.’ (Jak. 4:15)

Kopij Kerkklanken

De kopij voor de volgende editie kan tot en met vrijdag 5 juli worden gestuurd naar Jaap de Klerk, e-mailadres: jaapenbarbera@ziggo.nl. Dat kerkblad is voor (LET OP!) drie weken en vermeldt de activiteiten die plaatsvinden van 12 juli tot en met 2 augustus.

Maatjes gezocht!

In 2023 zijn wij gestart met SchuldHulpMaatje Altena. Geldzorgen en schulden hebben een enorme impact. Alles wat SchuldHulpMaatje Altena doet is erop gericht hulpvragers te helpen naar een gezonde financiële huishouding, zodat iemand weer zelf verder kan. Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek.

Om goede begeleiding voor onze hulpvragers te garanderen, willen we ons Maatjesteam uitbreiden. Als vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje ondersteun en begeleid je mensen met financiële problemen, zodat zij financieel beter in balans komen en het weer zelf kunnen. Je brengt samen overzicht in inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen. Samen maak je een plan voor een oplossing. Maar zeker zo belangrijk: je wilt er voor iemand zijn. Jouw hulp begint met het zonder oordeel luisteren naar iemands verhaal.

SchuldHulpMaatje is er voor iedereen. Om voldoende aan te sluiten bij onze jongere doelgroep, zoeken we ook vrijwilligers in de leeftijdscategorie 25-40 jaar. Interesse om SchuldHulpMaatje te worden? Neem dan contact op met Luc Zonnenberg (contact@altena.schuldhulpmaatje.nl – 0627886817). Voor meer informatie: https://schuldhulpmaatje.nl/vrijwilliger-worden/

Met vriendelijke groet,

Stichting Hulp Met Elkaar Altena

Verantwoording collectes / giften (wk-26)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag  9 juni 2024
Collecten in de kerk:   €   1.683,84 
via  Appostel app:   €   385,00|
via Donkey Mobile:  €   11,00  

Zondag  16 juni 2024
Collecten in de kerk:   €  983,30
via  Appostel app:   €  227,75

Gift

Via Kees Sterkenburg van het PTO een gift van € 50,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!       

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 9 en 16 juni (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:   €   389,75
onderhoud gebouwen:   €   338,75

Zondag 9 en 16 juni (via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:   €   86,00

Zondag 9 mei en 16 juni (via Donkey Mobile)
instandhouding eredienst:   €   4,50
onderhoud gebouwen:   €   4,50

Trouwdienst van Voorst – den Braven: €  41,12

Zondag 9 juni (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   751,57
onderhoud gebouwen:  €   801,10

Zondag 16 juni (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   971,40
onderhoud gebouwen:   €   935,26

Giften

Via ds. Van der Neut € 120,00 (onderhoud gebouwen).
Via ouderling G. de Jong € 20,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

Wijk-1: Even voorstellen, André van Ittersum

Zoals u wellicht al bekend is André van Ittersum onze nieuwe pastoraal werker. Wij hebben André een arbeidsovereenkomst voor een jaar kunnen aanbieden waarin hij 20 uren per week binnen onze wijkgemeente aan het werk gaat. Hoewel het nog even duurt voor André zijn werk oppakt leek ons goed om u nu al kort te informeren. André is 31 jaar en woont in Veenendaal. Hij en zijn vriendin Elizabeth hopen volgend jaar te trouwen. Hij heeft volop ervaring met de gevraagde werkzaamheden. Met jong en oud, catechesewerk, (ouderen)pastoraat en hij leidt ook rouwdiensten. Hij heeft gewerkt in Hervormd Veenendaal als kerkelijk werker en is op dit moment actief als kerkelijk werker in Ameide – Tienhoven. Vanaf september zal André het werk in onze gemeente combineren met een baan als docent godsdienst / leerlingenbegeleider op een middelbare school in Barneveld. Onze advertentie viel hem op omdat wij de eenheid tussen pastorale gesprekken en de vieringen benadrukten. Hij vindt dat erg waardevol en wil graag via pastorale gesprekken mensen troost en geborgenheid bieden en de liefde van God laten voelen. Zowel bij de sollicitatiecommissie als bij André overheerste het gevoel om elkaar beter te leren kennen en dit leidde tot het dienstverband dat per 1 augustus aanstaande aanvangt.

André kijkt er naar uit om het pastoraal werk binnen onze gemeente op te pakken. Dit doet hij uiteraard gezamenlijk met dominee van der Neut waarbij wekelijkse afstemming plaatsvindt. Zondag 30 juni aanstaande zal André de ochtenddienst bijwonen en dan is er ook een mogelijkheid hem persoonlijk de hand te schudden. Zondag 1 september zal hij officieel bevestigd worden. Hierover wordt u later nog geïnformeerd. Wilt u André misschien verwelkomen met een kaartje? Zijn adres is ‘t Holle Goed 7, 3901 HB in Veenendaal.

Dorpskerk Liturgie 23 juni 18u

D.V. zondag is in de avonddienst de tekst voor de prediking uit het Boek der Psalmen.
In deze eredienst hoopt voor te gaan dominee J. Niesing uit Kesteren.

ORDE VAN DIENST:|

Voorzang: Psalm  31 : 19

Votum en groet

Psalm  77 : 6 en 7

Geloofsbelijdenis

Psalm  97 : 7

Gebed

Schriftlezing: Psalm  41
Tekst: Psalm  41 : 4

Thema: de HEERE zal aan het ziekbed staan.

Collecte

Psalm  41 : 1, 2 , 6 en 7

Verkondiging

Psalm  27 : 7

Dankgebed en voorbede

Psalm  3 : 2 en 3

Zegen

Biesboschkerk Liturgie 23 juni 10u

D.V. zondag is in de morgendienst de tekst voor de prediking uit het Evangelie van Markus
In deze eredienst hoopt voor te gaan dominee G. F. Willemsen uit Veenendaal.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 121: 1 en 2  (voorzang)

Psalm    42: 4

Psalm    32: 3

Psalm 107: 13 en 15

Psalm   62: 1 en 4

Psalm     4: 4

1 Koningen 18: 21-27
Psalm 121: 1-4
Markus 4: 35-41

Prediking n.a.v. Markus 4: 41m, ‘Wie is Deze toch?’

CvK: de Rentmeester

Het College van Kerkrentmeesters wil driemaal per jaar een ieder via het blad ‘de Rentmeester‘ informeren over de stand van zaken die aan de orde zijn.
De eerste editie van deze uitgave is te vinden op de webpagina: Kerkrentmeesters/de Rentmeester