Dorpskerk liturgie 24 mrt 10u

D.V. zondag 24 maart is in de morgendienst de tekst voor de prediking uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matthéüs, hoofdstuk 21 vers 16.
In deze eredienst zal de Heilige Doop worden bediend aan twee kinderen van de gemeente.
In deze eredienst hoopt voor te gaan ds. B.J. van Assen uit Moerkapelle.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 122: 1 en 3 

Psalm 87: 1, 3 en 4 

Psalm 25: 5 

Psalm 105: 5 (tijdens binnendragen dopelingen) 

Psalm 134: 3 (toezingen) 

Psalm 121: 4 (tijdens uitdragen dopelingen) 

Psalm 8: 1, 2 en 4 

Psalm 118: 12 en 13 

Psalm 103: 7 en 9 

Schriftlezing: Psalm 8: 1-3 / Matthéüs 21: 1-17
Tekst prediking: Matthéüs 21: 16

Wijknieuws wk-09

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Wijknieuws wk-09

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Dorpskerk liturgie 3 mrt 18u

D.V. zondagavond 3 maart is de tekst voor de prediking genomen uit het Bijbelboek Numeri.
In de eredienst hoopt voor te gaan dominee C. Budding uit Goudswaard.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 118: 13
Psalm 107: 11, 22
Geloofsbelijdenis
Psalm 40: 4
Gebed
Schriftlezing: Numeri 19: 1-13 en Hebreeën 9: 11-15
Psalm 22: 1, 7
Prediking: “Het waarom en het hoe van de rode koe” (Kerntekst: Numeri 19: 9)
Psalm 145: 2
Dankgebed
Psalm 2: 6, 7
Zegen  

Biesboschkerk liturgie 3 mrt 10u

D.V. zondagmorgen 3 maart is de tekst voor de prediking uit het Evangelie naar de beschrijving van Matthéüs.
In de eredienst hoopt voor te gaan dominee M. van de Ruitenbeek uit Meerveld (Uddel).

ORDE VAN DIENST:

Afkondigingen

Voorzang: Psalm 87: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 9: 10, 13, 14

Lezing van de wet en de samenvatting

Psalm 147: 5, 6

Gebed

Schriftlezing: Matthéüs 15: 21-28

Tekst: Matthéüs 15: 27

Psalm 61: 1, 4

Preek met als thema:Kruimels, een wonderbaarlijke spijziging

Psalm 67: 1

Dankgebed

Psalm 3: 2, 3

Zegen

CvD: Actie Voedselbank Altena

Momenteel wordt er achter de schermen door de gezamenlijke kerken van Werkendam, een actie voor de Voedselbank Altena voorbereid. Deze actie zal worden gehouden in samenwerking met Albert Heijn van Vuuren in Werkendam. De actie staat gepland D.V. vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei a.s.
Wij zullen u als gemeente te zijner tijd verder op de hoogte brengen van deze actie en vertrouwen op uw medewerking. Op welke manier u kunt bijdragen aan deze actie, zal ook ruim van te voren gecommuniceerd worden.

Gezien deze actie, delen wij u mede dat de gebruikelijke Voedselbank actie, welke in onze beide wijkgemeentes reeds een aantal jaren gehouden wordt, voorafgaande aan de avonddienst van Biddag voor gewas en arbeid D.V. 13 maart a.s. niet door zal gaan.
Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het College van Diakenen,
Adriaan Blokland

Verantwoording collectes / giften (wk-09)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 4 februari 2024
via  Appostel app:  €  236,50
Collecten in de kerk:  €  811,25                                                          

Zondag 11 februari 2024
Via Appostel app:  €  352,00
Collecten in de kerk:  € 1.888,25    

Zondag, 18 februari 2024
Via Appostel app:  €  328,00
Collecten in de kerk:  €  831,96    

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 4, 11 en 18 februari (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:  €  577,00
onderhoud gebouwen:   €  516,50

Zondag 4, 11 en 18 februari (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  552,00

Zondag 4 februari (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  746,35
onderhoud gebouwen:  €  784,95

Zondag 11 februari (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  766,40
onderhoud gebouwen:  €  821,15

Zondag 18 februari (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   768,86
onderhoud gebouwen:  €  819,21

Giften
Via ds. Van den Berg: € 20,00.
Via ouderling H. de Smit: € 20,00.
Via ouderling C.J. van Eekelen: € 20,00 voor de kerkrentmeesters.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.