Prop. van der Schee neemt beroep naar Werkendam aan!!

De kerkenraad is dankbaar aan God die op Zijn tijd ons verlangen heeft vervuld naar een nieuwe herder en leraar voor onze wijkgemeente. Prop. P. van der Schee heeft het beroep naar Werkendam aangenomen. De klok heeft over het dorp geluid om uiting te geven aan onze blijdschap en dankbaarheid!

Informatie over beroep prop. P. van der Schee

Als er geen gegronde bezwaren tegen de procedure van het beroep worden ingediend gaat het beroep in op 25 mei. Op zondag 26 mei preekt prop. van der Schee ‘op beroep’. Deze dienst is om 10.00 uur in de Biesboschkerk. De kennismaking met hem en zijn echtgenote is de dag daarna, maandag 27 mei, ook in de Biesboschkerk. Inloop vanaf 19.15 uur. De avond begint om 19.45. Dit ligt allemaal kort op elkaar. Dit is op verzoek van prop. van der Schee. Hij heeft nog twee beroepen (Zijderveld en Zetten-Andelst) en hij wil deze beroepen zo gelijkwaardig mogelijk behandelen. Hij heeft de hoop uitgesproken dat God hem bekend maakt naar welke van deze drie gemeenten Hij hem stuurt. Officieel loopt de beslissingstermijn tot 15 juni. Vanwege het samengaan van de drie beroepen kan dit eerder zijn. Leeft u mee? In uw gebeden en door aanwezig te zijn in de kerkdienst en tijdens de kennismakingsavond. Waar de weg heen zal leiden? We geven het over in Zijn hand.

Informatie over prop. P. van der Schee (bron: Waarheidsvriend).

Voornemen beroep prop. P. van der Schee

De kerkenraad heeft op 14 mei besloten om een beroep uit te brengen op proponent P. van der Schee (40) uit Hoevelaken. Aanstaande zondag zal dit voornemen worden afgekondigd. Het besluit is bekrachtigd door de Algemene kerkenraad. Het beroep gaat op in 25 mei (als er geen gegronde bezwaren tegen de procedure worden ingediend). Over de verdere planning van het beroep wordt u nog nader geïnformeerd.

Als kinderen andere wegen gaan

D.V. dinsdag 12 maart 2024 organiseert de Confessionele Beweging een avond in Werkendam met als onderwerp: ‘Als kinderen andere wegen gaan’, naar aanleiding van het boek dat ds. Van der Kooi samen met Wim ter Horst onder deze titel schreef.
Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk; kerkenraden, gemeenteleden en (groot)ouders vragen zich af wat zij verkeerd hebben gedaan, of anders hadden kunnen doen, en nu kunnen doen. Kunnen ze nog met de (volwassen) (klein)kinderen spreken over hun geloof? De tieners, twintigers en dertigers van nu maken kennis met een heel andere wereld dan hun ouders en grootouders. Er is een enorm aanbod van gedachten, opvattingen, leefstijlen en muziekculturen. Internet opent mogelijkheden die ongelooflijk boeiend zijn en om goede omgang vragen. Aan geloof en levensoriëntatie worden oude en nieuwe vragen gesteld. De mogelijkheid om andere wegen te gaan dan de ouders deden, wordt onophoudelijk aangeboden. De vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen is weggesijpeld. Kerk en geloof lijden een groot betekenisverlies. Ds. Margriet van der Kooi spreekt over het ‘huiswerk’ van de christelijke gemeente en van ouders en grootouders als (klein)kinderen niet de weg van hun (groot)ouders en de christelijke gemeente gaan. Zij verkent thema’s als loslaten, hoe kinderen van (groot)ouders zijn, maar vooral ook van de christelijke gemeente, en zoekt naar het vinden van betekenis voor een nieuwe generatie. En over hoe teleurstelling een weg naar God kan zijn. Ds. Van der Kooi vertelt graag, maar vraagt ook om interactie met de toehoorders! Hartelijk welkom op deze Contactavond!

Namens CB-afdeling Zuid-Holland-zuid/Noord-Brabant,
Corrie de Gast, Klundert
John den Otter, Werkendam
Jan van Poppel, Klundert
Rook Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
Ad de Waard, Sliedrecht

Deze bijeenkomst vindt plaats in de Maranathakerk Gedempte Haven 1. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur.

Uitslag stemming vacature ouderling

De uitslag van de stemmingsvergadering voor de vacature van ouderling gehouden op 5 maart 2024 waarbij 78 stemmen werden uitgebracht, is als volgt:

Br. P.J. van der Linden (Klaproos 68, 4251 JG): 44 stemmen
Br. O. Paans 32 (Voorstevliet 26, 4251 EX): 32 stemmen
Ongeldige stemmen: 2

Daarmee is br. Van der Linden gekozen. We bevelen de gekozen broeder, en de niet gekozen broeder in uw gebed aan. Br. van der Linden dient zijn beslissing uiterlijk 16 maart bekend te maken.

Dubbeltal vacature ouderling

De kerkenraad heeft voor de vacature van ouderling het volgende dubbeltal opgesteld:

Br. P.J. van der Linden, Klaproos 68 (4251 JG)
Br. O. Paans, Voorstevliet 26 (4251 EX)

De stemmingsvergadering is DV dinsdag 5 maart, aanvang 19.45 uur in de grote zaal van de Bron.
We bevelen de vervulling van deze vacature en deze broeders in uw gebeden aan.

Ds. Jongeneel bedankt voor beroep

Vanmorgen heeft ds. Jongeneel zijn beslissing kenbaar gemaakt over het beroep naar Werkendam. Hij heeft voor het beroep bedankt. “De weg naar Werkendam ging niet open“. Dan rest niets anders dan te bedanken. Een teleurstelling voor onze gemeente. De contacten waren over-en-weer goed. We geven het over in Zijn handen en blijven bidden om Zijn leiding in het beroepingswerk. Bidt u mee?

Beslissing br. G. Hoeflak (verlaat bericht)

Het is u al bij de afkondigingen meegedeeld, maar nu ook via de website: br. G. Hoeflak heeft zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester aangenomen. Zijn bevestiging zal plaatsvinden op DV. zondag 14 januari in de ochtenddienst in de Dorpskerk.

Uitkomst stemmingsvergadering 12 december

De uitkomst van de stemming in de komende vacature voor ouderling-kerkrentmeester (voor br. de Vries) is als volgt:

Br. G. Hoeflak kreeg 30 stemmen.

Br. G. Visser kreeg 27 stemmen.

Daarmee is br. Hoeflak gekozen. Hij maakt zijn beslissing uiterlijk 23 december bekend. We wensen hem Gods zegen toe om dit besluit te nemen.

Dubbeltal vacature kerkenraad

In de komende vacature van ouderling-kerkrentmeester heeft de kerkenraad het volgende dubbeltal opgesteld: br. G. Hoeflak, Van Tienhoven van den Boogaardstraat 20-b en br. G. Visser, Laan van Welgelegen 40. De stemmingsvergadering is op dinsdag 12 december om 19.45 uur in de Bron. We bevelen deze broeders in uw voorbede aan.