Ds. Jongeneel bedankt voor beroep

Vanmorgen heeft ds. Jongeneel zijn beslissing kenbaar gemaakt over het beroep naar Werkendam. Hij heeft voor het beroep bedankt. “De weg naar Werkendam ging niet open“. Dan rest niets anders dan te bedanken. Een teleurstelling voor onze gemeente. De contacten waren over-en-weer goed. We geven het over in Zijn handen en blijven bidden om Zijn leiding in het beroepingswerk. Bidt u mee?

Beslissing br. G. Hoeflak (verlaat bericht)

Het is u al bij de afkondigingen meegedeeld, maar nu ook via de website: br. G. Hoeflak heeft zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester aangenomen. Zijn bevestiging zal plaatsvinden op DV. zondag 14 januari in de ochtenddienst in de Dorpskerk.

Uitkomst stemmingsvergadering 12 december

De uitkomst van de stemming in de komende vacature voor ouderling-kerkrentmeester (voor br. de Vries) is als volgt:

Br. G. Hoeflak kreeg 30 stemmen.

Br. G. Visser kreeg 27 stemmen.

Daarmee is br. Hoeflak gekozen. Hij maakt zijn beslissing uiterlijk 23 december bekend. We wensen hem Gods zegen toe om dit besluit te nemen.

Dubbeltal vacature kerkenraad

In de komende vacature van ouderling-kerkrentmeester heeft de kerkenraad het volgende dubbeltal opgesteld: br. G. Hoeflak, Van Tienhoven van den Boogaardstraat 20-b en br. G. Visser, Laan van Welgelegen 40. De stemmingsvergadering is op dinsdag 12 december om 19.45 uur in de Bron. We bevelen deze broeders in uw voorbede aan.

Voornemen beroep ds. B. Jongeneel (Lunteren).

De kerkenraad deelt u het voornemen mee om een beroep uit te brengen op ds. B. Jongeneel (46 jaar) uit Lunteren. Dit besluit is in de kerkenraad genomen op 28 november en is in de Algemene kerkenraad op 30 november bekrachtigd. Nu is het zo dat ds. Jongeneel ook een beroep uit Putten heeft ontvangen. Hij moet uiterlijk 15 december daarover zijn besluit kenbaar maken. Als ds. Jongeneel dit beroep aanneemt vervalt het verdere contact met Werkendam. Spannend voor de gemeente Putten, Lunteren en Werkendam. Met het oog op het lopende beroep en de komende periode (Kerst en oud-en-nieuw) is in overleg met ds. Jongeneel besloten om de activiteiten rond het beroep pas in te laten gaan in januari. Aanstaande zondag (3 december) wordt het voornemen afgekondigd en heeft u de gelegenheid om binnen een week bezwaar aan te tekenen tegen de gevolgde procedure. Het beroep gaat (onder het voorbehoud over het besluit over het beroep naar Putten) pas in op 5 januari 2024. Ds. Jongeneel komt op 7 januari op beroep preken (10.00 uur Biesboschkerk). De kennismaking met de gemeente is gepland op dinsdag 16 januari en de beslissing over het beroep wordt uiterlijk 26 januari verwacht. Een spannende periode breekt aan. We hebben beide uitgesproken dat we de weg van de Heere in deze zoeken. Dat Hij ons daarin leidt! En voor alle data geldt: zo de HEERE wil en wij leven.

Dankdag: actie voedselbank Altena

Op Dankdag (woensdag 1 november) wordt weer de inzamelactie voor de voedselbank Altena gehouden. Voor de dienst staan in de hal van de kerk kratten, waarin u producten kunt deponeren. De voedselbank vraagt om de volgende goed houdbare producten: koffie, rijst, pasta-producten, tandpasta, hagelslag, jam, chocoladepasta, suiker, zout en kleine potjes/blikjes groente of soep, shampoo en zeep.

De voedselbank Altena deelt iedere week pakketten uit aan mensen, die om verschillende redenen in financiële problemen zijn gekomen. Door levensmiddelen te schenken bent u de Voedselbank (en de mensen die het nodig hebben!) tot steun. Zie voor meer informatie www.voedselbankaltena.nl

Ds. Goedvree gaat naar Hellouw/Tricht

Ds. Goedvree heeft vanavond (donderdag 12 oktober) bekend gemaakt dat hij het beroep vanuit Hellouw/Tricht heeft aangenomen. Het was hem de afgelopen tijd duidelijk geworden dat hij dit beroep moest aannemen. We zijn blij met de (ook vacante) gemeente Hellouw/Tricht. De kerkenraad zal (vanaf 22 oktober) het beroepingwerk weer voortzetten. “Uw wil geschiedde”, was de uitspraak van ds. Goedvree. En zo is het ook! Ook in het wel of niet aannemen van een beroep.

Beroep ds. A. Goedvree

De kerkenraad is verheugd om u te kunnen meedelen dat we een beroep gaan uitbrengen (als er geen bezwaren tegen de procedure worden ingediend) op ds. A. Goedvree uit Hoevelaken. Op 26 september heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden in de pastorie in Hoevelaken. In de kerkenraadsvergadering van 3 oktober is verslag gedaan van het bezoek en heeft de kerkenraad besloten om een beroep op ds. Goedvree uit te brengen. Dit besluit is dezelfde avond bekrachtigd door de Algemene kerkenraad. Als er geen (gegronde) bezwaren worden ingediend tegen de procedure gaat het beroep in op 13 oktober. Ds. Goedvree komt ‘op beroep preken’ op zondag 22 oktober, in de avonddienst in de Biesboschkerk. De kennismaking met mevr. en ds. Goedvree staat gepland op woensdag 25 oktober in de Biesboschkerk, aanvang 19.30 uur. Nu al hartelijk uitgenodigd! Ds. Goedvree heeft ook een beroep ontvangen van de gemeente Hellouw-Tricht. En natuurlijk is er de roep uit zijn eigen gemeente. Een spannende periode breekt aan. Ds. Goedvree en wij hebben uitgesproken dat we de weg van de Heere zoeken. Dat Hij ons leidt in deze weg en dat er een besluit mag komen naar Zijn wil. De beslissing van ds. Goedvree wordt op 3 november verwacht. Het adres van ds. en mevr. Goedvree is: Westerdorpsstraat 65, 3871 AV Hoevelaken. Leeft u mee? Door het beroep op te dragen in uw persoonlijke gebeden. En een kaartje sturen kan natuurlijk ook.

Uitnodiging voor Belijdeniscatechisatie

Ook dit jaar zal er D.V. weer belijdeniscatechisatie zijn. Wij hopen dat er weer jonge en eventueel oudere leden van onze gemeente zijn, die verlangen om voor God en de Gemeente Openbare Belijdenis des Geloofs te doen. In het licht van Gods Woord en aan de hand van een methode, waarbij de drie belijdenisvragen die gesteld zullen worden de toon aangeven, hopen we ons te mogen voorbereiden.

Deelnemen aan de belijdeniscatechisatie is op zich geen ‘verplichting’ om te zijner tijd ook daadwerkelijk belijdenis te doen. Er kunnen redenen zijn om dat te zijner tijd alsnog uit te stellen. Wel is het belangrijk dat bij allen die deelnemen een verlangen leeft om belijdend lid van de gemeente te mogen worden. Het is dus wel meer dan een vrijblijvende oriëntatie.

Wie vragen heeft en graag nog een gesprek vooraf zou willen wordt hartelijk uitgenodigd om met mij contact op te nemen. Dat kan telefonisch, maar ik ben ook van harte bereid om langs te komen voor een persoonlijk gesprek. Mijn telefoonnummer is te vinden in de Kerkklanken.

Ik wil allen die mee willen gaan doen van harte uitnodigen voor een eerste ontmoeting waarbij we afspraken kunnen maken over de tijd en plaats van de belijdeniscatechisatie. De bedoeling is dat we de belijdeniscatechisatie op vrijdagavond houden. Voor de eerste kennismaking wil ik de mogelijke deelnemers van harte uitnodigen voor een bijeenkomst op vrijdag 15 september a.s. in een van de benedenzalen van de Dorpskerk. Je bent welkom om 20 uur.

Namens de kerkenraad

Ds. M.A. van den Berg

Ds. van Wijk bedankt voor beroep

Ds. van Wijk uit Hedel heeft aangegeven te moeten bedanken voor het beroep uit Werkendam. Het is hem de afgelopen tijd duidelijk geworden dat hij de gemeente van Hedel op dit moment niet los kan laten. Een teleurstellend bericht voor onze gemeente! We hebben met elkaar vanaf het eerste contact gedeeld dat het God is Die zendt of laat blijven. Nu was het toen gemakkelijk gezegd dan nu aanvaardt, maar als gemeente weten we ons gedragen door de wetenschap dat wat God doet het beste is voor Werkendam en voor Hedel.