Uitslag stemming vacatures kerkenraad

De uitslag van de stemming van 14 mei voor het vervullen van de vacatures in de kerkenraad is als volgt:

In de vacature van ouderling is gekozen br. J. Zandee, Rietheuvel 4. Hij kreeg 44 stemmen. Br. H. Bloemert kreeg 29 stemmen.

In de vacature van diaken is gekozen: br. S. van Berchum, Richter 141. Hij kreeg 39 stemmen. Br. A. van Suijlekom (jr.) kreeg 33 stemmen.

73 Gemeenteleden brachten hun stem uit. Er werd 1 blanco stem uitgebracht. Er waren geen ongeldige stemmen. We bevelen de gekozen en niet-gekozen broeders in uw gebed aan en zien uit naar de beslissing van de gekozen broeders.

Dubbeltallen vacatures kerkenraad

De kerkenraad heeft op 26 april 2022 voor de vacatures in de kerkenraad de volgende dubbeltallen opgesteld:

Voor de vacature van diaken:
Br. S. van Berchum, Richter 141 en
Br. A. (Arnold) van Suijlekom, Schans 38

Voor de vacature van ouderling:
Br. H. Bloemert, Slikstraat 9 en
Br. J. Zandee, Rietheuvel 4

We bevelen deze broeders aan in uw voorbede.

Op D.V. zaterdag 14 mei kunt u (als belijdend lid) tussen 10.00 uur en 12.00 uur uw stem uitbrengen in de hal van de Dorpskerk. We hebben gekozen voor een ‘doorlopende stemming’ in plaats van een stemmingsvergadering. Geef blijk van uw meeleven door te komen stemmen!

De kerkenraad.

Zesjaarlijke stemming

Elke zes jaar krijgen de belijdende leden van de (wijk)gemeente de mogelijkheid om te stemmen over de manier waarop kerkenraadsleden worden gekozen. In 2022 dient deze stemming opnieuw plaats te vinden. De stemming vindt plaats op D.V. woensdag 9 maart 2022, na de Biddagdienst en valt samen met de verkiezing voor de vacature van diaken.

Op deze avond ontvangt u een formulier voor de verkiezing van een diaken en voor de wijze waarop de vacatures in de kerkenraad worden vervuld.

U heeft de mogelijkheid om als volgt te kiezen:

Wilt u de kerkenraad voor de komende zes jaar machtigen om dubbeltallen per vacature op te stellen?


Kiest u voor ja?
Dan betekent dat de kerkenraad, na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen, voor elke vacature een dubbeltal opstelt. U heeft in het verleden voor deze wijze van verkiezen gekozen. Als u nu weer in meerderheid hiervoor kiest, blijft de manier van verkiezen van kerkenraadsleden de komende zes jaar ongewijzigd.
De kerkenraad adviseert u om voor deze wijze van verkiezen te stemmen! Voor alle duidelijkheid: het is een stemadvies. U bent vrij om te kiezen.  


En als u voor nee kiest?
Dan houdt de gemeente de verkiezing aan zichzelf. In dit geval moet een naam die door 10 of meer lidmaten is ingediend, door de kerkenraad op de verkiezingslijst worden geplaatst. Alle broeders die tien of meer keer zijn ingediend komen zo op de verkiezingslijst. De kerkenraad mag zelf ook namen aan deze lijst toevoegen. Tijdens de stemmingsvergadering wordt door de lidmaten uit de namen die op de verkiezingslijst staan, een keuze gemaakt.
Wanneer u in meerderheid voor deze manier kiest, wordt in de komende zes jaar de verkiezing van kerkenraadsleden op deze nieuwe wijze uitgevoerd.  

Alle belijdende leden van de gemeente hebben stemrecht. Voor de uitslag is een meerderheid van de uitgebrachte (geldige) stemmen nodig van ‘de helft-plus 1’.

Op de stemmingsvergadering van 9 maart zal bovenstaande ook worden uitgelegd en krijgt u de mogelijkheid om hierover vragen te stellen.

De kerkenraad van wijkgemeente 2.

Dubbeltal vacature diaken en ‘zesjaarlijkse stemming’.

De kerkenraad heeft voor de vacature van diaken C. Paans, het volgende dubbeltal opgesteld:
Z. (Gert) Baas, Eemkerck 25, 4251 WB
C. (Kees) van Maastricht, Vissersdijk 85, 4251 EC
We bevelen deze broeders aan in uw voorbede.

De stemmingsvergadering zal worden gehouden na afloop van de biddagdienst op D.V. woensdagavond 9 maart. Er vindt dan ook de zogenaamde zesjaarlijke stemming plaats. Bij deze zesjaarlijkse stemming wordt bepaald op welke wijze de komende zes jaar de ouderlingen(kerkrentmeesters) en diakenen in onze wijkgemeente zullen worden verkozen. Meer informatie hierover volgt nog. Alle belijdende leden zijn uitgenodigd voor deze stemmingen.

Afschalen corona maatregelen

De kerkenraad heeft op dinsdag 22 februari vergaderd over het afschalen van de coronamaatregelen.

Besloten is om alle maatregelen die er waren op te heffen. We zijn en blij en dankbaar dat we dit besluit na twee jaar kunnen nemen. Vanaf zondag 27 februari is iedereen weer welkom in de kerkdiensten. U krijgt dus geen uitnodiging meer via kerktijd.nl.

Het zal best even wennen zijn. Er zullen ook gemeenteleden zijn die nog wat voorzichtig zijn bij het innemen van een zitplaats. Houd aub één stoel tussenruimte, zeker wanneer iemand dat aan u vraagt. Laten we elkaar daarin respecteren. Kunnen we rekenen op uw medewerking en begrip?

Over de wijze van de viering van het Heilig Avondmaal op DV. zondag 20 maart wordt u later geïnformeerd. De collectezakken blijven nog wel in de hal van de kerk staan. Het is nu nog niet verstandig om de collectezakken door te geven zoals dat voor corona gebruikelijk was.


Tot zondag!

Licht voor Libanon

Nieuwsbief van Kees en Esther van der Knijff over hun werkzaamheden in Libanon. Kees en Esther zijn uitgezonden naar Libanon ,vanuit de Maranathakerk in Rotterdam, in samenwerking met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).

De Zendingscommissie van onze wijkgemeente ondersteunt een deel van de financiën vanuit inkomsten uit de verkoop uit de Zendingswinkel en verkoopacties bij de supermarkten.

Klik op ‘nieuwbrief’ voor het lezen van de nieuwsbrief.

Uitslag stemming vacatures kerkenraad

De uitslag van de stemming van 27 november voor de vacatures in de kerkenraad is als volgt:

Vacature ouderling G.J.C. Molenaar:
G. de Jong 44 stemmen (gekozen)
J.J. de Koster 36 stemmen

Vacature diaken C. Paans:
A. van Herwijnen 37 stemmen
A.H. Versluis 45 stemmen (gekozen)

Blanco stemmen: 3
Ongeldig: 1 stem

Er hebben 83 lidmaten gestemd.

We bevelen alle broeders in uw voorbede aan.

Herschikking stoelen Dorpskerk

In de Dorpskerk zijn de rijen stoelen verder uit elkaar gezet. Op die manier wordt de 1.5 meter goed gehaald. Dat houdt in dat ongeveer 20 gemeenteleden die al een uitnodiging voor de dienst in de Dorpskerk voor zondag 28 november hadden ontvangen een mailtje krijgen om niet te komen. Als kerk willen we ons houden aan de basisvoorschriften: handen ontsmetten, mondkapje op bij het in- en uitgaan van de kerkzaal en de 1.5 meter afstand.

Verkiezing ambtsdragers

De kerkenraad heeft in de vergadering van 16 november voor de nog resterende vacatures de volgende dubbeltallen opgesteld:

Voor de vacature van ouderling G.J.C. Molenaar:

G. de Jong Gedempte Haven 1a
J.J. de Koster Wiepstelling 13

En voor de vacature van diaken C. Paans:

A. van Herwijnen Werkensedijk 67
A.H. Versluis Klaproos 60

De stemming zal anders plaatsvinden als we zijn gewend. Op DV zaterdag 27 november kunt u tussen 10.00 uur en 12.00 uur uw stem uitbrengen in de hal van de Dorpskerk. Gebleken is dat het lastig is om tijdens een stemmingsvergadering de onderlinge afstand te bewaren. Leef mee door in uw gebed de vervulling van de vacatures op te dragen en kom stemmen!

‘Vlog’ uit Libanon!

Beste Deelgenotengemeente van Werkendam,

Graag delen we met u en jullie onze nieuwe vlog waarin we vertellen hoe het nu met ons gaat. We delen wat over onze taalstudie, het werk op het seminarie en in de kliniek, over de eerste schooldagen van onze kinderen, en over hoe het gaat met het land Libanon.

De vlog is te vinden op Youtube. Klik op VLOG

Hartelijk dank voor jullie steun, gebed en betrokkenheid!

Hartelijke groet,
Kees en Esther van der Knijff
Hannah, Nathan en Timon