Uitzending Paasviering ‘Ora et Labora’

De uitzending van de Paasviering kunt u hieronder terugzien. Helaas waren er aan het begin van de uitzending problemen met het geluid. Helaas is de opname daardoor niet helemaal goed gegaan, maar vanaf 54 minuten is het programma goed te volgen.

Aanmelden viering Heilig Avondmaal zondag 21 februari

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Aanwezigheid in de diensten

Inmiddels maken we een aantal maanden gebruik van het online kerkdienst uitnodigingssysteem van kerktijd.nl. Dit programma werkt goed, al zijn er nog enkele verbeterpunten. De leverancier van het systeem werkt aan die verbeteringen en geregeld komen er updates.

Om het systeem goed te laten functioneren is ook uw hulp nodig. We merken soms dat personen die op de aanwezigheidslijst staan niet komen opdagen in de dienst en daardoor administratief een plek bezet houden die iemand anders graag had willen bezetten. Het is daarom erg belangrijk dat u zich afmeld voor een dienst als u onverhoopt toch niet wilt of kunt komen. Dat kan erg eenvoudig via de e-mail met de bevestiging die u na acceptatie van de uitnodiging hebt ontvangen, maar ook door in te loggen op www.kerktijd.nl. Daar ziet u een overzicht met diverse instellingen en ook de bijeenkomsten waarvoor u bent uitgenodigd, ook hier kunt u zich afmelden.

Verder nog een paar belangrijke zaken: uitnodigingen zijn 24 uur geldig, daarna gaat de uitnodiging naar iemand anders. Als u de categorie middagdiensten hebt aangevinkt, dan klopt het dat u naar verhouding vaker voor een middagdienst wordt uitgenodigd dan de ochtend- of avonddienst, omdat er voor middagdiensten iets minder animo is. Toch is de kerkenraad dankbaar dat ook de middagdiensten telkens vol zitten. Als u een periode niet kunt komen, bijvoorbeeld door quarantaine, vakantie, of anderszins: stelt u dan de inactieve periode in via het dashboard op www.kerktijd.nl.

Overhandiging cadeau 40-jarig ambtsjubileum ds. Lam

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Update voortgang kerkdiensten wijk 2

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Kerstviering ‘Ora et Labora’

De online kerstviering van vrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ is terug te kijken via deze link:

https://youtu.be/w09OudYfYSE

40-jarig ambtsjubileum ds. H.J. Lam

Beste gemeenteleden,

Op maandag 21 december 2020 is het 40 jaar geleden dat dominee Lam werd bevestigd in het ambt van predikant. Dominee Lam studeerde theologie in Utrecht. Als theologisch kandidaat was hij geestelijk verzorger in het verpleegtehuis te Sommelsdijk, waar hij op 21 december 1980 tot predikant bevestigd werd. Vervolgens diende hij de gemeenten van Nieuwe Pekela (1982-1988), Harderwijk (1988-1994), Den Ham (1994-1999), Nieuwerkerk aan den IJssel (1999- 2004), Rijssen (2004-2008), Ridderkerk (2008-2017), was hij als huispredikant verbonden aan De Engelenburgh en de Freule Lauta van Aysmaflat in Veenendaal (2017-2018) en dient hij als wijkpredikant sinds 2018 onze gemeente.

Namens de gemeente zouden we het fijn vinden om hem ter gelegenheid van dit jubileum een cadeau te overhandigen. De kerkrentmeesters hebben een speciaal rekeningnummer geopend waarop u uw bijdrage voor een cadeau kunt overmaken. Het rekeningnummer is:

NL47 RABO 037 37 32 449 ten name van Wijkfonds wijk 2, graag onder vermelding van ‘Jubileum ds. Lam’.

Een bijdrage voor het cadeau kan ook contant in een envelop worden overhandigd aan één van de kerkenraadsleden.

In de dienst op zondag 20 december zal dominee Lam voorgaan in de dankdienst voor dit jubileum en namens de gemeente worden toegesproken. Op zaterdag 19 december zal de gemeente in de gelegenheid worden gesteld om dominee Lam en zijn vrouw te feliciteren met dit jubileum. Vanwege de coronamaatregelen is op dit moment nog niet bekend hoe dit vorm kan krijgen, u wordt hierover nader geïnformeerd.

Namens de kerkenraad,

C.J. van Eekelen, preses
D.C.J. de Vree, scriba

Nadere uitleg kerktijd.nl

We gebruiken nu al enige tijd Kerktijd.nl om de mogelijkheden tot het bezoeken van diensten en eventuele andere activiteiten eerlijk te verdelen. Het gebruik kan op een aantal punten nog beter en daarom wordt u verzocht zorgvuldig kennis te nemen van dit bericht.

Kerktijd.nl staat los van de website van de kerk. Het is lastig maar om van Kerktijd.nl gebruik te kunnen maken moet u eenmalig een account aanmaken in dit systeem. Dit kan via deze link:

Aanmelden kerktijd.nl wijkgemeente 2

U wordt verzocht om – wanneer u een uitnodiging krijgt – zo snel mogelijk te antwoorden of u dit verzoek accepteert of afwijst. Voorheen had u 48 uur de tijd, dit is vanaf heden aangepast naar 24 uur.
Als u het verzoek accepteert geef dan direct aan of u met het aantal personen komt dat u hebt opgegeven (in uw account). Het komt nu helaas regelmatig voor dat er 3 of 4 personen zijn ingegeven in uw account (grootte van uw gezin) maar dat er minder personen naar de dienst komen. Zo kunnen de vrije plaatsen die te voorzien waren niet worden doorgegeven aan andere gemeenteleden. Ook als u de uitnodiging wel hebt geaccepteerd maar onvoorzien toch niet komt, pas dit dan aan door dit in het mailtje van de uitnodiging opnieuw te wijzigen of door in te loggen op www.kerktijd.nl. Als u op deze site inlogt ziet u een dashboard van uw account met de bijeenkomsten en andere instellingen. U kunt hier ook een periode aangeven dat u inactief bent en geen uitnodigingen wilt ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld i.v.m. een vakantie of quarantaineperiode.

Als u een uitnodiging direct afwijst kunt u dat niet herstellen en moet u wachten op de volgende uitnodiging. Kijk regelmatig in uw binnengekomen e-mailberichten want u kunt voor een ander dienst een nieuw veroek krijgen.

Niet elk gemeentelid heeft zich aangemeld via Kerktijd.nl om de diensten te bezoeken. Dit kan een bewuste keus zijn, maar als u niet weet hoe het werkt neem dan contact met Nellie van Eekelen, tel. 504971.

Ook als u zich nog niet hebt aangemeld omdat u geen internet hebt of geen e-mail gebruikt kunt u hierover contact opnemen. U wordt dan met uw telefoonnummer in het systeem geregistreerd en u wordt dan gebeld voor een uitnodiging.

Als u na uw registratie in Kerktijd.nl al een keer een uitnodiging hebt ontvangen is dat de bevestiging dat het systeem werkt. Als u dan voor de daarop volgende zondag geen uitnodiging ontvangt komt dat niet omdat het systeem niet werkt maar omdat elke zondag niet iedereen naar de kerk kan. Er zijn over de drie diensten 160 plaatsen te verdelen (door het systeem) en we hebben momenteel 417 gemeenteleden die zich hebben aangemeld. 

Diensten eerste kerstdag

De uitnodigingen voor de diensten op eerste kerstdag zijn door het systeem kerktijd.nl verstuurd. We hebben drie diensten ingepland en afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor de middagdienst zal deze dienst wel of niet doorgaan.

Gebruik nieuwe catechisatiemethode ‘Just read it’

Beste catechisanten, beste ouders,

Sinds het begin van dit catechisatieseizoen wordt gebruik gemaakt van een nieuwe catechisatiemethode genaamd ‘Just read it’. We willen u graag informeren welke stof tijdens de lessen wordt behandeld. De methode is ingedeeld in thema’s en elk thema bestaat uit vier lessen. Per seizoen zijn er twintig lessen en worden in totaal dus vijf thema’s behandeld.

Hieronder ziet u een overzicht van de thema’s:

Mocht u vragen hebben over de methode, dan kunt u contact opnemen met ouderling C. Sterkenburg (info@sterkenburgelektro.nl).

Namens de kerkenraad,

C.J. van Eekelen, preses
D.C.J. de Vree, scriba