Viering Heilig Avondmaal D.V. zondag 15 november

Inmiddels is duidelijk geworden dat de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 15 november 2020 doorgang kan hebben.

De viering zal met dezelfde voorzorgsmaatregelen plaatsvinden, zoals dat ook in september dit jaar is gebeurd. Dat betekent:

  • – Degenen die aan de avondmaalsviering willen deelnemen, nemen plaats in ‘het middenvak’ op de stoelen;
  • – Komt u met het hele gezin? Dan kunt u uiteraard bij elkaar zitten op de stoelen;
  • – De aanwezige diakenen krijgen bij de bediening van het Heilig – Avondmaal hulp van evt. ouderlingen en kerkrentmeesters;
  • – Brood (in papieren bakjes) en wijn (in kleine plastic bekertjes) worden door hen rondgebracht en deze worden door hen aan u aangereikt;
  • – Kerkenraadsleden dragen bij het rondlopen en aanreiken een mondkapje en handschoenen;
  • – Het papieren bakje en plastic bekertje kunt u na de dienst, bij het verlaten van de kerkzaal, in de prullenbak deponeren;
  • – In de avonddienst zal de avondmaalsviering worden voortgezet en dankzegging worden gedaan.

Initieel was het de bedoeling ook de middagdienst te houden en daarin het Heilig Avondmaal te bedienen, echter is deze week duidelijk geworden dat er ook een viering in Goezate zal plaatsvinden, die geleid gaat worden door dominee Lam. Hierdoor komt de middagdienst op zondag 15 november te vervallen. Degenen die uitgenodigd waren voor de viering in de middagdienst en deze hebben geaccepteerd, worden nu verwacht voor de viering in de avonddienst.
Degenen die uitgenodigd waren als niet-deelnemer en de uitnodiging hadden geaccepteerd, zijn hierover per e-mail geïnformeerd.

Via kerktijd.nl kunt u (zoals ook via de e-mail is gecommuniceerd) de categorie ‘Viering Heilig Avondmaal’ aanvinken, zodat u voor deelname aan de viering kunt worden uitgenodigd. Uitnodigingen accepteren kan tot donderdagavond 12 november om 22.00 uur voor de deelname aan de viering, daarna is de aanmeldingstermijn gesloten.

Oproep: indien u met het hele gezin komt en dus een hoger aantal bezoekers hebt aangegeven bij de uitnodiging voor deelname aan de viering, dan dat er daadwerkelijk gaan deelnemen? Geeft u dat a.u.b. door aan de scriba via scriba-w2@hervormdwerkendam.nl

Concept beleidsplan 2021-2025

Zoals aangegeven in de aankondiging van de gemeenteavond op D.V. donderdag 5 november 2020, kunt u hieronder het concept beleidsplan voor 2021-2025 downloaden.

Nieuwe categorie middagdienst kerktijd.nl

Zoals gisteren afgekondigd en u ook in Kerkklanken zult kunnen lezen die deze week verschijnt, is er vanaf zondag 18 oktober een extra dienst om 14.30 uur in de Biesboschkerk. Om uitgenodigd te kunnen worden voor deze middagdienst, is het belangrijk dat u deze categorie aanklikt in uw account op kerktijd.nl

Omdat het aantal personen dat de middagdienst in het account heeft geactiveerd nog niet heel groot is, bestaat de mogelijkheid dat u bent/ wordt uitgenodigd voor zowel de ochtend- als de middagdienst. Weigert u in dat geval alstublieft één van beide uitnodigingen, anders krijgt u tweemaal dezelfde preek te horen. Bovendien kan o.b.v. de weigeren van de uitnodiging weer iemand anders worden uitgenodigd.