Kennismaking ds. J.J. ten Brinke

Het programma voor de kennismaking met ds. J.J. ten Brinke D.V. op woensdagavond 15 maart 2023, is als volgt. U vindt hieronder ook de gespreksvragen voor de preekbespreking.

AanvangOnderdeel
19.15Inloop
19.30Opening met gebed
19.40Introductie fam. Ten Brinke
19.50Preekbespreking in groepen waarbij ds. Ten Brinke de groepen langsgaat
20.35Zingen
20.40Sluiting
20.45Handen geven + koffie in de hal
21.00Einde programma

Thema-avond voor jongeren 21 februari

Op dinsdag 21 februari is er een thema-avond voor jongeren in de grote zaal van De Bron. Het thema van deze avond is ‘Je leeft maar één keer’ en als spreker is uitgenodigd dominee K. Hak uit Lienden. De inloop is vanaf 19.15 uur en we beginnen om 19.30 uur. Alle jongeren hartelijk welkom!
De normale catechisatielessen vervallen in deze week.

Voorbede ds. Lam

Afgelopen zondagmorgen is er voorbede gedaan voor ds. Lam in verband met de zorgen om zijn gezondheid en de operatieve ingreep die op vrijdag 6 januari moet plaatsvinden. We hebben diverse keren de vraag gekregen wat zijn adres is, bij deze delen we die:

Ds. H.J. Lam
Bijenkorf 10
2841MX Moordrecht

Ouderenmiddag dinsdag 22 nov.

Er ligt net een fijne middag achter ons en hier is weer een melding over de volgende bijeenkomst. Op dinsdag 22 november hopen we opnieuw een ouderenmiddag te houden waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd.

De middag wordt gehouden in de Bron en begint om 14.30 uur.

Eerst zullen we met elkaar luisteren naar uitleg over een  gedeelte uit de Bijbel en met elkaar bidden en  zingen.

Daarna zal dhr. K v/d Ham ons meenemen door de geschiedenis van het schaatsen door de eeuwen heen.

We hopen rond 16.30 uur de middag af te sluiten. Hartelijke welkom en breng gerust een gast mee.

Namens het oudercomité.

Uitslag stemmingsvergadering ambtsdragers

Tijdens de stemmingsvergadering voor de vacatures van de kerkenraad op donderdagavond 17 november jl. zijn de volgende broeders verkozen:

In de vacature van ouderling M.A. Prosman:
Broeder G. Westerlaken, Eemsteyn 24 (4251 HN)

In de vacature van ouderling T. van Vuuren:
Broeder P. de Heer, Havenstraat 52-5 (4251 BD)

In de vacature van jeugdouderling A. Willemsen:
Broeder M.J. van Horssen, De Graaff 66 (4251 HW)

De beslissing moet D.V. uiterlijk zaterdag 26 november bekend worden gemaakt bij de scriba, broeder De Vree.

We bevelen de hierboven genoemde broeders, maar ook de broeders Van den Adel, Hoeflak en Kamp die niet gekozen zijn, van harte aan in uw gebed.

Opgestelde dubbeltallen kerkenraadsvacatures

In de kerkenraadsvergadering op dinsdag 8 november jl. zijn de volgende dubbeltallen opgesteld:

In de vacature van jeugdouderling A. Willemsen:
G.H. (Gerard) van den Adel (Ereprijs 13) en M.J. (Marcel) van Horssen (De Graaff 66)

In de vacature van ouderling M.A. Prosman:
J. (Jan) Kamp (Sasdijk 75) en G. (Gerrit) Westerlaken (Eemsteyn 24)

In de vacature van ouderling T. van Vuuren:
P. (Piet) de Heer (Havenstraat 52/5) en G. (Gerrit) Hoeflak (Van Tienhoven van de Boogaardstraat 20b)

De stemmingsvergadering – waarvoor belijdende leden van harte zijn uitgenodigd – wordt D.V. gehouden op donderdag 17 november in de Dorpskerk. Aanvang: 19.30 uur.

We bevelen de broeders die op dubbeltal staan van harte in uw voorbede aan.

Terugkijken afscheidsavond ds. H.J. Lam

Van de afscheidsavond op donderdag 6 oktober jl. van dominee en mevrouw Lam is opgenomen met beeld en geluid en daarvan is een prachtige montage gemaakt (met dank aan Wessel Paans, gemeentelid en runt met studievrienden een eigen bedrijf met de naam In Scope Media).

Terugkijken van de avond kan hieronder:

Oproep namens de VBC-commissie

Beste gemeentelid,

Wij zijn weer druk bezig met de voorbereidingen voor de vakantie Bijbel club.
Wij hebben jullie hulp hard nodig om deze dagen mogelijk te maken!

De VBC vindt plaats op:

  • – Dinsdag 25 oktober van 9.45 uur tot ca. 12.15 uur
  • – Woensdag 26 oktober van 9.4 uur tot ca. 12.15 uur
  • – Donderdag 27 oktober van 15.15 uur tot ca. 19.45 uur

Dinsdag en woensdag is er oppas aanwezig voor de allerkleinsten.

De planning is als volgt:

  • – Dinsdagochtend doen we een spel buiten
  • – Woensdagochtend gaan we knutselen
  • – Donderdagmiddag doen we spelletjes in en om ‘de Bron’, daarna eten we pannenkoeken waarna de VBC afgesloten wordt in de Biesboschkerk

Waar hebben wij mensen voor nodig?

  • – Muzikanten zoals een pianist, gitaar
  • – Hulp op de dagen zelf bij de spelletjes en het knutselen.
  • – We zoeken mensen die de pannenkoeken voor ons willen bakken.

We zien jullie hulp graag tegemoet. U/jij kunt een voorkeur voor dag en bijdrage doorgeven via WhatsApp of de mail.

Marieke de Vree
06 – 502 239 97
vbcwerkendam@hotmail.com
marieke@devreeonline.nl

Wijziging catechisatiegroep Piet Top

De catechisatiegroep van Piet Top wordt verplaatst van dinsdagavond naar donderdagavond 20.00 uur.

Afscheid dominee en mevrouw Lam

Het afscheid van dominee en mevrouw Lam nadert met rasse schreden. Werkendam, de laatste gemeente als gemeentepredikants-echtpaar! Op donderdag 6 oktober is de afscheidsavond voor de gemeente en op zondag 9 oktober is de afscheidsdienst. Bij een afscheid hoort een cadeau. Als gemeente willen we dominee en mevrouw Lam via dat cadeau onze dankbaarheid laten blijken voor hun werkzaamheden in onze gemeente in de afgelopen vier jaar. Wij vragen uw bijdrage aan dit cadeau. U kunt uw gift (bij voorkeur) overmaken naar rekeningnummer NL47 RABO 0373 7324 49 ten name van SKG CvK Herv. Gem. onder vermelding van ‘cadeau fam. Lam’. Uw bijdrage kunt u ook ‘contant’ geven aan een van de broeders van de kerkenraad.