Ouderenmiddag dinsdag 22 nov.

Er ligt net een fijne middag achter ons en hier is weer een melding over de volgende bijeenkomst. Op dinsdag 22 november hopen we opnieuw een ouderenmiddag te houden waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd.

De middag wordt gehouden in de Bron en begint om 14.30 uur.

Eerst zullen we met elkaar luisteren naar uitleg over een  gedeelte uit de Bijbel en met elkaar bidden en  zingen.

Daarna zal dhr. K v/d Ham ons meenemen door de geschiedenis van het schaatsen door de eeuwen heen.

We hopen rond 16.30 uur de middag af te sluiten. Hartelijke welkom en breng gerust een gast mee.

Namens het oudercomité.

Uitslag stemmingsvergadering ambtsdragers

Tijdens de stemmingsvergadering voor de vacatures van de kerkenraad op donderdagavond 17 november jl. zijn de volgende broeders verkozen:

In de vacature van ouderling M.A. Prosman:
Broeder G. Westerlaken, Eemsteyn 24 (4251 HN)

In de vacature van ouderling T. van Vuuren:
Broeder P. de Heer, Havenstraat 52-5 (4251 BD)

In de vacature van jeugdouderling A. Willemsen:
Broeder M.J. van Horssen, De Graaff 66 (4251 HW)

De beslissing moet D.V. uiterlijk zaterdag 26 november bekend worden gemaakt bij de scriba, broeder De Vree.

We bevelen de hierboven genoemde broeders, maar ook de broeders Van den Adel, Hoeflak en Kamp die niet gekozen zijn, van harte aan in uw gebed.

Opgestelde dubbeltallen kerkenraadsvacatures

In de kerkenraadsvergadering op dinsdag 8 november jl. zijn de volgende dubbeltallen opgesteld:

In de vacature van jeugdouderling A. Willemsen:
G.H. (Gerard) van den Adel (Ereprijs 13) en M.J. (Marcel) van Horssen (De Graaff 66)

In de vacature van ouderling M.A. Prosman:
J. (Jan) Kamp (Sasdijk 75) en G. (Gerrit) Westerlaken (Eemsteyn 24)

In de vacature van ouderling T. van Vuuren:
P. (Piet) de Heer (Havenstraat 52/5) en G. (Gerrit) Hoeflak (Van Tienhoven van de Boogaardstraat 20b)

De stemmingsvergadering – waarvoor belijdende leden van harte zijn uitgenodigd – wordt D.V. gehouden op donderdag 17 november in de Dorpskerk. Aanvang: 19.30 uur.

We bevelen de broeders die op dubbeltal staan van harte in uw voorbede aan.

Terugkijken afscheidsavond ds. H.J. Lam

Van de afscheidsavond op donderdag 6 oktober jl. van dominee en mevrouw Lam is opgenomen met beeld en geluid en daarvan is een prachtige montage gemaakt (met dank aan Wessel Paans, gemeentelid en runt met studievrienden een eigen bedrijf met de naam In Scope Media).

Terugkijken van de avond kan hieronder:

Oproep namens de VBC-commissie

Beste gemeentelid,

Wij zijn weer druk bezig met de voorbereidingen voor de vakantie Bijbel club.
Wij hebben jullie hulp hard nodig om deze dagen mogelijk te maken!

De VBC vindt plaats op:

  • – Dinsdag 25 oktober van 9.45 uur tot ca. 12.15 uur
  • – Woensdag 26 oktober van 9.4 uur tot ca. 12.15 uur
  • – Donderdag 27 oktober van 15.15 uur tot ca. 19.45 uur

Dinsdag en woensdag is er oppas aanwezig voor de allerkleinsten.

De planning is als volgt:

  • – Dinsdagochtend doen we een spel buiten
  • – Woensdagochtend gaan we knutselen
  • – Donderdagmiddag doen we spelletjes in en om ‘de Bron’, daarna eten we pannenkoeken waarna de VBC afgesloten wordt in de Biesboschkerk

Waar hebben wij mensen voor nodig?

  • – Muzikanten zoals een pianist, gitaar
  • – Hulp op de dagen zelf bij de spelletjes en het knutselen.
  • – We zoeken mensen die de pannenkoeken voor ons willen bakken.

We zien jullie hulp graag tegemoet. U/jij kunt een voorkeur voor dag en bijdrage doorgeven via WhatsApp of de mail.

Marieke de Vree
06 – 502 239 97
vbcwerkendam@hotmail.com
marieke@devreeonline.nl

Wijziging catechisatiegroep Piet Top

De catechisatiegroep van Piet Top wordt verplaatst van dinsdagavond naar donderdagavond 20.00 uur.

Afscheid dominee en mevrouw Lam

Het afscheid van dominee en mevrouw Lam nadert met rasse schreden. Werkendam, de laatste gemeente als gemeentepredikants-echtpaar! Op donderdag 6 oktober is de afscheidsavond voor de gemeente en op zondag 9 oktober is de afscheidsdienst. Bij een afscheid hoort een cadeau. Als gemeente willen we dominee en mevrouw Lam via dat cadeau onze dankbaarheid laten blijken voor hun werkzaamheden in onze gemeente in de afgelopen vier jaar. Wij vragen uw bijdrage aan dit cadeau. U kunt uw gift (bij voorkeur) overmaken naar rekeningnummer NL47 RABO 0373 7324 49 ten name van SKG CvK Herv. Gem. onder vermelding van ‘cadeau fam. Lam’. Uw bijdrage kunt u ook ‘contant’ geven aan een van de broeders van de kerkenraad.

Nacht van gebed

Nacht van Gebed: op honderden plekken staan christenen stil bij het lijden én het geloof van hun broers en zussen in landen als Afghanistan, Noord-Korea, Colombia, Mozambique en Filipijnen.

En jij kunt ook deel uitmaken van deze gebedsbeweging: doe mee met de Nacht van Gebed.

Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats van vrijdag 17 op zaterdag 18 juni. In Werkendam wordt de bijeenkomst in de Maranathakerk gehouden en begint om 20.00 uur en duurt tot 3.00 uur.

Met opzet ’s ook een gedeelte nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben.

U kunt er voor kiezen om de hele avond/nacht of een deel ervan mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Als christenen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus.

Stel je voor dat door jouw gebed grenzen open gaan, vervolgers tot geloof komen en vermoeide christenen kracht ontvangen.
Jouw gebed doet ertoe!

Bidt u mee voor uw miljoenen broeders en zusters die het gebed nodig hebben?

Neem voor vragen contact op met John den Otter 06-36511764 of Piet Top 06-12960397.

Kijk ook eens op:  www.opendoors.nl/nacht 

Gemeentedag op Hemelvaartsdag

Wat hebben we er lang naar uitgekeken. Eindelijk kunnen we elkaar weer zien en spreken! Graag nodigen wij u dan ook uit om op donderdag 26 mei, op Hemelvaartsdag, samen te komen op de gemeentedag.

In de middag wordt er vanuit de Biesboschkerk vanaf ongeveer 13.30 uur een puzzeltocht verzorgd. Met de fiets kunt u samen met uw gezin, vrienden of kennissen genieten van de prachtige natuur. Er kan hierbij gekozen worden uit twee verschillende afstanden. Onderweg zijn er twee ontmoetingsplekken waar wat te drinken en te snoepen valt. Vanaf 17.00 uur kunt u genieten van een barbecue bij de Biesboschkerk en tijdens de maaltijd zal er een quiz gehouden worden. Voor de kinderen is er een springkussen.

Voor het organiseren van de gemeentedag vragen wij een eigen bijdrage van € 7,50 per volwassene en € 5,00 per kind. Met een maximum van € 20,00 euro per gezin. Meer geven mag uiteraard, want wat er overblijft gaat naar een goed doel.

U kunt zich tot en met maandag 23 mei opgeven bij André en Hennie Willemsen, Wederik 5, 0183-504599, awillemsen@solcon.nl. Wij kijken uit naar uw komst!

Opvang vluchtelingen Oekraïne – vrijwilligers gevraagd

Begin mei komen een zestigtal vluchtelingen uit Oekraïne voor tenminste zes maanden te wonen in het gebouw van de voormalige Rabobank aan de Merwestraat, thans van de woningbouwvereniging Bazalt. De regie hiervan ligt in handen van de gemeente Altena.

Ter ondersteuning van de gemeente Altena zal de hulp, de opvang en e.v. verdere begeleiding van deze mensen worden gedaan door o.a. de gezamenlijke kerken van Werkendam.

Hiervoor zijn vrijwilligers nodig.

De diaconie van onze kerk is naarstig op zoek naar vrijwilligers die de komende maanden bij deze hulpverlening willen helpen. 

Degenen die dit willen doen worden verzocht zich op te geven bij Johan Maaskant, secretaris van de diaconie – zie Kerkklanken of bij een andere diaken, met opgave van beschikbaarheid voor welke dag of dagdeel en wat voor hulp er verleend kan worden. In de komende Kerkklanken zal dit verder worden toegelicht. A.s. donderdag en vrijdag zal er al een beroep worden gedaan op een aantal vrijwilligers voor het in elkaar zetten van het meubilair en op maandag 25 april voor het schoonmaken. Graag zelf gereedschap en schoonmaakspullen meebrengen.