Nacht van gebed

Nacht van Gebed: op honderden plekken staan christenen stil bij het lijden én het geloof van hun broers en zussen in landen als Afghanistan, Noord-Korea, Colombia, Mozambique en Filipijnen.

En jij kunt ook deel uitmaken van deze gebedsbeweging: doe mee met de Nacht van Gebed.

Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats van vrijdag 17 op zaterdag 18 juni. In Werkendam wordt de bijeenkomst in de Maranathakerk gehouden en begint om 20.00 uur en duurt tot 3.00 uur.

Met opzet ’s ook een gedeelte nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben.

U kunt er voor kiezen om de hele avond/nacht of een deel ervan mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Als christenen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus.

Stel je voor dat door jouw gebed grenzen open gaan, vervolgers tot geloof komen en vermoeide christenen kracht ontvangen.
Jouw gebed doet ertoe!

Bidt u mee voor uw miljoenen broeders en zusters die het gebed nodig hebben?

Neem voor vragen contact op met John den Otter 06-36511764 of Piet Top 06-12960397.

Kijk ook eens op:  www.opendoors.nl/nacht 

Gemeentedag op Hemelvaartsdag

Wat hebben we er lang naar uitgekeken. Eindelijk kunnen we elkaar weer zien en spreken! Graag nodigen wij u dan ook uit om op donderdag 26 mei, op Hemelvaartsdag, samen te komen op de gemeentedag.

In de middag wordt er vanuit de Biesboschkerk vanaf ongeveer 13.30 uur een puzzeltocht verzorgd. Met de fiets kunt u samen met uw gezin, vrienden of kennissen genieten van de prachtige natuur. Er kan hierbij gekozen worden uit twee verschillende afstanden. Onderweg zijn er twee ontmoetingsplekken waar wat te drinken en te snoepen valt. Vanaf 17.00 uur kunt u genieten van een barbecue bij de Biesboschkerk en tijdens de maaltijd zal er een quiz gehouden worden. Voor de kinderen is er een springkussen.

Voor het organiseren van de gemeentedag vragen wij een eigen bijdrage van € 7,50 per volwassene en € 5,00 per kind. Met een maximum van € 20,00 euro per gezin. Meer geven mag uiteraard, want wat er overblijft gaat naar een goed doel.

U kunt zich tot en met maandag 23 mei opgeven bij André en Hennie Willemsen, Wederik 5, 0183-504599, awillemsen@solcon.nl. Wij kijken uit naar uw komst!

Opvang vluchtelingen Oekraïne – vrijwilligers gevraagd

Begin mei komen een zestigtal vluchtelingen uit Oekraïne voor tenminste zes maanden te wonen in het gebouw van de voormalige Rabobank aan de Merwestraat, thans van de woningbouwvereniging Bazalt. De regie hiervan ligt in handen van de gemeente Altena.

Ter ondersteuning van de gemeente Altena zal de hulp, de opvang en e.v. verdere begeleiding van deze mensen worden gedaan door o.a. de gezamenlijke kerken van Werkendam.

Hiervoor zijn vrijwilligers nodig.

De diaconie van onze kerk is naarstig op zoek naar vrijwilligers die de komende maanden bij deze hulpverlening willen helpen. 

Degenen die dit willen doen worden verzocht zich op te geven bij Johan Maaskant, secretaris van de diaconie – zie Kerkklanken of bij een andere diaken, met opgave van beschikbaarheid voor welke dag of dagdeel en wat voor hulp er verleend kan worden. In de komende Kerkklanken zal dit verder worden toegelicht. A.s. donderdag en vrijdag zal er al een beroep worden gedaan op een aantal vrijwilligers voor het in elkaar zetten van het meubilair en op maandag 25 april voor het schoonmaken. Graag zelf gereedschap en schoonmaakspullen meebrengen.

Uitslag stemmingsvergadering

In de stemmingsvergadering afgelopen woensdagavond (na de dienst op biddag) is broeder C. (Kees) van Maastricht, Vissersdijk 85 (4251 EC) verkozen tot diaken. Uiterlijk op vrijdag 18 maart dient hij zijn beslissing kenbaar te maken bij de scriba. We bevelen broeder Van Maastricht, maar ook broeder Baas (die niet verkozen is), van harte in uw voorbede aan.

De uitslag van de 6-jaarlijkse stemming is dat de manier waarop kerkenraadsleden worden gekozen, gelijk blijft aan de manier waarop dat de achterliggende jaren is gedaan: de kerkenraad stelt, na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen, voor elke vacature een dubbeltal op.

Namens de kerkenraad,
D.C.J. de Vree (ouderling scriba)

Heilig avondmaal zondag 20 maart

Nu de maatregelen zijn opgeheven, maar tegelijkertijd nog wel enige voorzichtigheid geboden is, heeft de kerkenraad nagedacht over de manier waarop het heilig avondmaal zal worden bediend in de dienst D.V. op zondag 20 maart.
Het heilig avondmaal in onze wijkgemeente zal worden bediend in de ochtenddienst in de Biesboschkerk. We hebben besloten grotendeels weer terug te gaan naar hoe we het gewend waren, maar toch zijn er enkele aanpassingen.

Het aantal stoelen rond de tafel zal enigszins worden gereduceerd, waardoor meer onderlinge afstand kan worden gehouden.
We blijven gebruik maken van bekertjes met wijn en papieren schaaltjes met brood, die nu voor de bediening op tafel zullen worden klaargezet bij elke zitplaats. Na de bediening zullen deze door de ambtsbroeders weer worden opgeruimd.
We zullen als kerkenraad ook enigszins structuur aanbrengen in de manier waarop kan worden aangegaan. De tafelwachten zullen rij voor rij aflopen (van voren af) en degenen in de rij waar de ambtsbroeders zijn hebben dan de mogelijkheid om aan te gaan.
De avondmaalscollecte wordt nog niet aan tafel gehouden, maar u kunt uw gift in de collectezak in de hal van de kerk doen, zoals ook tijdens de beperkende maatregelen het geval was.

De kerkenraad is dankbaar dat we grotendeels weer terug kunnen naar de gebruikelijke manier van vieren en hoopt op een gezegende avondmaalszondag.

Ouderenmiddag 22 maart 14.30 uur

Dinsdag 22 maart is er een middag voor gemeenteleden vanaf 60 jaar. Locatie: de Bron. We beginnen 14.30 uur.

Dominee van de Berg zal voor ons een meditatie houden. Mevr. A Hoek – van Kooten komt een lezing geven.

Als u vervoer nodig heeft, kunt u contact opnemen met Elly Slingerland tel:0183 504315.

We hopen weer op een goede opkomst.

We geven nu vast door dat dinsdag 12 april de paasmiddag is. Na het traditionele paasprogramma is er een broodmaaltijd. Meer hierover kunt u in het volgende kerkblad vinden.

Oorlog in Oekraïne. Laten we bidden!

Komende week willen we in Werkendam op twee momenten met elkaar bidden voor Oekraïne. Dinsdagavond 8 maart in de Maranathakerk om 20.00 uur.

Vrijdagavond 11 maart in De Bron om 19.00 uur. Samen bidden met onze broeders en zusters uit andere kerken in Werkendam. Komt u/jij ook?!

Ouderenmiddag dinsdag 15 februari

Dinsdagmiddag 15 februari hopen we weer samen te komen in de grote zaal van De Bron, aanvang 14.30 uur.

De meditatie wordt verzorgd door ds. Lam. Mevrouw Marchal houdt een lezing met het thema: ‘Paleis Het Loo, een koninklijke woning.’ We hopen, na een periode dat de middagen niet door konden gaan, u allemaal weer te ontmoeten.

Graag brengen we het collectedoel, de stichting ‘Voor Verre Vrienden’ nog eens onder uw aandacht. De meesten van ons zijn rijkgezegende mensen, denkt u dan alstublieft aan de armen in Roemenië voor wie de stichting zich inzet.

U kunt contact opnemen met Elly Slingerland als u vervoer nodig hebt, telefoon: 0183 – 50 43 15.

Week van Gebed – Licht in het duister

De Werkgroep Week van Gebed Werkendam nodigt u hierbij van harte uit om (ook) in de gebedsweek 2022 mee te bidden. Het thema is dit jaar “Licht in het duister” en is aangedragen door de Raad van Kerken in het Midden-Oosten. Het thema is ontleend aan Mattheus 2: 1 – 12.

Om de Week van Gebed online te volgen van zondag 16 tot en met zondag 23 januari 2022, moet u de volgende stappen doorlopen:

Voor meer informatie, zie bijlage.

Besluiten kerkenraad coronamaatregelen

Op dinsdagavond 21 december jl. heeft de kerkenraad vergaderd naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen. De volgende besluiten zijn genomen:

Bezoekersaantallen erediensten
– In de Dorpskerk wordt afgeschaald naar 180 bezoekers per dienst
– In de Biesboschkerk wordt afgeschaald naar 150 bezoekers per dienst

Probeert u alstublieft (met name in de Biesboschkerk) rekening te houden met waar u gaat zitten. Houd in dezelfde rij twee stoelen tussenruimte en probeer in de Biesboschkerk ook schuin achter iemand te gaan zitten zodat de 1,5 meter wordt gewaarborgd. In de Biesboschkerk staan de rijen stoelen namelijk iets dichter op elkaar.

Gemeentezang
We blijven in de diensten zingen zoals we gewend zijn. Hierop zijn dus geen maatregelen of beperkingen van toepassing.

Aanvangstijd avonddienst
Per 1 januari 2022 beginnen de avonddiensten weer om 18.00 uur. De dienst op oudejaarsavond begint – zoals we altijd al gewend waren – om 19.30 uur.

Catechisaties
De catechisatielessen gaan door op de locaties en (reguliere) tijdstippen zoals eerder gecommuniceerd. Hieraan verandert niets.

Clubwerk
De -13 clubs en Credo activiteiten zijn gedurende de huidige lockdown stopgezet. De jongeren van Ichthus komen wel bij elkaar, uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Kringen en andere activiteiten
Kringen en verenigingen mogen bij elkaar komen in één van de zalen van de kerkelijke gebouwen, in overleg met de koster en met inachtneming van de 1,5 meter afstand. De regel dat de activiteiten voor 17.00 uur klaar moeten zijn komt te vervallen, gezien het feit dat er geen sprake meer is van een avondlockdown.