Liturgie 26 nov Dorpskerk 10.00u

Eeuwigheidszondag.

Liturgie voor de morgendienst van D.V. 26 nov met ds. R.R.G. vd Neut.

Zingen: Psalm 48: 3, 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 257 Halleluja, eeuwig dank en ere

Gods wijsheid voor ons leven: Rom.12: 9 – 21 (NBV21)

Zingen: Elb 434a God zal met ons zijn

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment

Bijbellezingen: Johannes 15: 9 – 13; 1 Korinthe 13: 1 – 3, 12 – 13 (NBV21)

Zingen: Elb 226 Heer ik kom tot U

Preek: “De talen van de liefde”

Zingen: Elb 224 God wijst mij een weg

We herdenken degenen die in het afgelopen kerkelijk jaar 2021-2022 van ons zijn heengegaan en noemen hun namen. Hierna volgt een moment van stilte.

Gedicht ‘Eeuwigheidszondag’, voorgelezen door Tessa Verhoeven

Zingen: Elb 242 Zo vriendelijk en veilig als het licht.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk bidden we het Onze Vader

Collectemoment

Zingen: ‘Toekomst vol van hoop’, van Sela

Zegen, beantwoord met gesproken amen.

Liturgie 26 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van D.V. 26 nov dit is een jeugddienst .Thema voor deze dienst: The wall of shame, voorganger Prop. Bas v Dieren uit Rotterdam. Met medewerking van de band 4tune.

Lied voor de dienst

Welkomstwoord

Intochtslied: Opwekking 760 – Wie vrees ik nog

Stilgebed

Aanvangswoord en groet

Samenzang: Opwekking 559 – Schijn met Uw licht in mijn hart, Heer/ Michael W. Smith – Open the eyes of my heart

Gebed om de Heilige geest

Schriftlezing: Handelingen 17 vers 16-34

Samenzang: Opwekking 817 – Wij hebben U lief

Overdenking: The wall of shame

Samenzang: Opwekking 794 – No longer slaves

Geloofsbelijdenis: Opwekking 555 – Ik geloof in het bloed van Jezus

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Samenzang: Hillsong – This I believe

Zegen

Lied na de dienst
Liturgie 19 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van D.V.19 nov in deze dienst is er voorzetting van het Heilig Avondmaal en dankzegging met ds G.R.G.vd Neut.

Zingen: Psalm 67: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 434: 3, 4 Lof zij de Heer

Geloofsbelijdenis

Zingen: Elb 351 Machtig God, sterke Rots (2x)

Voortzetting viering van het Heilig Avondmaal

Zingen: Elb 203 Genade, zo oneindig groot

Gebed van dankzegging en om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 2 Korinthe 5: 10 – 6: 2

Zingen: Elb 372 Mijn Jezus, mijn Redder (2x)

Preek

Zingen: Elb 374 O Heer, mijn God

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Zingen: Elb 270 Ga nu heen in vrede

Zegen

Liturgie 19nov Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van D.V zondag 19 nov in deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal met ds G.R.G. vd Neut.

Psalm 33: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 434: 1, 2, 5 Lof zij de Heer

Gods geboden

Hemelhoog 551 Dank U wel voor de sterren en de maan

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 2 Korinthe 5: 10 – 6: 2

Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Preek

Gezang 481: 1 en 4 O grote God, die liefde zijt

Avondmaal: lezen 2e deel van het Avondmaalsformulier

Gezang 358: 1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

Viering van het Heilig Avondmaal.

Gezang 358: 2 – 6

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collecte-moment

Elb 183 Dit weet ik zeker

Zegen

Liturgie 12 nov Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 12 nov in deze dienst is het voorbereiding van het Heilig Avondmaal met ds. G.R.G. v d Neut.

Psalm 148: 1

Stil gebed

Votum en groet

Elb 355 Vader God, ik vraag me af

Gods geboden

Elb 426: 1, 2, 4 Dank U voor de wond’ren die gebeuren

Gebed

Kinderen groep 7-8 naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 49: 7 – 10

Gezang 121: 1, 3, 4 God lof, nu is gekomen.

Schriftlezing: 2 Korinthe 5: 11 – 6: 2

Psalm 95: 1, 4

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Preek

Elb 409 Ik zie een poort wijd open staan

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Elb 312 Jezus vol liefde (2x)

Zegen

Liturgie 12 nov Maranathakerk 18.00u

Liturgie voor de gezamenlijke avonddienst in de Maranathakerk met ds. A. Hamstra uit Bergen op Zoom

Psalm 107: 1 en 7

Votum en groet

Klein Gloria

Lied Psalm 90: 1 en 2

Gebed om ontferming en om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing Matteus 24: 1-25 (NBV)

Gezang 292: 1 en 2 Liedboek 1973 (oude liedboek) wegen Gods hoe duister zijt gij

Preek

Gezang 462: 1,2 en 4 Liedboek 1973 (oude liedboek) Ontwaak gij die slaapt

Geloofsbelijdenis

Lied 71 Jezus Hij is koning (bundel Joh de Heer)

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de gaven

Slotlied 834 NLB

Zegen

Liturgie 5 nov De Bron (t.o.Dorpskerk) 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 5 november in de Bron (t.o. Dorpskerk)met ds. C. H. Wesdorp uit Zoetermeer.

Psalm 33: 2    (Zing al wie leeft)


Stil gebed


Gods gelofte en groet  

Psalm 33: 6 en 7   (Geen vorst)


Gebed om de leiding van de H. Geest


Schriftlezing: Exodus 17: 8-16


Psalm 108: 2 en 4    (Ja, hoger dan)


Schriftlezing: Johannes 14: 11-14


Gezang 285: 1,2 en 3   (Geef vrede)


Preek. Thema: God geeft overwinning.  

         
Gezang 299: 3, 5, 6, 7 en 10  (Voor alle)


Geloofsbelijdenis


Elb 246: 1 en 3    (Ik bouw op U)


Dienst der gebeden


Collecte


Gezang 254: 1 en 4    (God in den hoog)


Zegen

Gezang 456: 3    (Amen)

Liturgie 5 nov Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst op 5 nov in de Biesboschkerk met Pastoraal werker H.Dekker uit Dussen

Psalm 150: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Inleiding op de dienst

Elb lied  241: 1, 2 en 3 

Leefregel / 10 geboden / woord van bemoediging

Psalm 75: 1 en 2 

Gebed opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Habakuk 3: 1 – 7 en 16 – 19

Gezang 26: 1, 2 en 4

Schriftlezing: Lukas 1: 46 – 56

Psalm 68: 1  en 10 (Oude berijming: Geloofd zij God met diepst ontzag)

Overdenking

Gezang 44: 1, 2 en 3

Dank- en voorbeden

Inzameling van de gaven

Ga met God en Hij zal met je zijn: 1, 2, 3 en 4

Zegen

Gezang 456: 3

Liturgie 1 nov Dorpskerk 19.30u

Liturgie voor de avonddienst op Dankdag voor gewas en arbeid op woensdag 1 november in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 65: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 390: 1, 2 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 65

Psalm 65: 3, 4

Preek

Psalm 65: 5, 6

Geloofsbelijdenis

Elb lied 328 Breng dank aan de Eeuwige

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 163 Zie ik sterren aan de hemel staan

Zegen