!!!!! NIEUWE WEBSITE !!!!!

Nieuwe website www.hervormdwerkendam.nl

In de achterliggende periode waarin we elkaar minder hebben gezien, hebben we als College van kerkrentmeesters zeker niet stil gezeten. Sterker nog, vanwege alle veranderde maatregelen zijn we juist continu bezig met aanpassen en faciliteren van mogelijkheden om de verbinding met diensten, de kerk in het algemeen en verbinding met elkaar, waar mogelijk, zo levendig mogelijk te houden. Zodoende hebben we ook deze gelegenheid aangegrepen om de verouderde website in een nieuw jasje te steken. We vonden het belangrijk dat de nieuwe website een modern jasje kreeg, een overzichtelijke menustructuur en een vriendelijke lay out. Als het goed is, staat de nieuwe nu (op het moment van ontvangen van dit kerkblad) online. We hebben een websitecomité opgezet waarin mensen van wijk 1 en wijk 2 in deelnamen. Daarnaast kregen we technische ondersteuning van Altena Media. We zijn erg blij met het resultaat en iedereen dankbaar die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van deze nieuwe website. U kunt straks gewoon de gebruikelijk URL-link gebruiken om op de website te komen: www.hervormdwerkendam.nl. U komt vervolgens op een homepage met algemene informatie, daar vindt u ook de knop die direct toegang hebben naar alle berichten van wijk 1 en een knop met alle berichten van wijk 2. Zodat alles mooi gesorteerd terug te vinden is. Om in te loggen voor berichten die niet publiekelijk toegankelijk zijn, zal u helaas wel een nieuw wachtwoord moeten opvragen, dit kunt u op de site doen door een verzoek voor registratie achter te laten. U kunt dan zelf een nieuw wachtwoord aanmaken. We zoeken nog wel een vrijwilliger die het leuk vindt om berichten op de site te beheren voor wijk 1. Iemand met passie voor communicatie en verstand van computers is erg handig. Je kun je aanmelden bij de scriba van Wijk 1 scriba.hgw1@gmail.com

Mededeling VENTILATIE en nieuwe ROOSTER nevenactiviteiten

Zoals in de vorige editie van Kerkklanken te lezen was, zijn er metingen geweest van de ventilatie in de kerkgebouwen. Inmiddels heeft het college het rapport met de meetresultaten ontvangen. De uitkomsten van de metingen van de kerkzalen van zowel de Biesboschkerk als de Dorpskerk zijn gelukkig positief, dat wil zeggen dat, op basis van de bezetting tijdens de laatste erediensten: 100-150 mensen, er ruimschoots wordt voldaan aan de norm van het Bouwbesluit voor een gezond binnenklimaat. Ook alle zalen van de Biesboschkerk zijn op orde. Deze resultaten zijn gemeten zonder dat er natuurlijk is geventileerd met open ramen of deuren, dat is wel zo prettig om te weten in het najaar of de winter. 

Een aantal zalen onder de Dorpskerk en in De Bron voldoet niet aan de eisen voor een gezond binnenklimaat toen ze gemeten zijn zonder natuurlijke ventilatie van open ramen en deuren. Enkele zalen zijn met kleine aanpassingen wel geschikt te maken voor het gebruik zoals ze nu ingepland staan. Het college hoopt deze kleine aanpassingen nog in deze maand uit te kunnen voeren. Voor zalen die er slechter aan toe zijn bekijkt het college de mogelijkheid voor de aanschaf van goede ventilatiesystemen. Dit zal meer tijd vergen. 

Dat betekent in de praktijk dat we per direct aanpassingen hebben moeten doen in de roostering van de nevenactiviteiten van de Bron en kerkzalen. De geplande activiteiten van aankomende week (week 42) zijn allen opnieuw ingedeeld over alle beschikbare en geschikte zalen van zowel de Biesboschkerk, Dorpskerk als de Bron. Daarbij blijven voor zover mogelijk alle dagen en tijden zoals u gewend was, gehandhaafd. Alleen een aantal locaties zijn dus gewijzigd. Ook de grote kerkzalen, of hallen daarvan zullen worden ingezet voor bijvoorbeeld catechisatie, overleggen of vergaderingen. 

Totdat kleine aanpassingen gedaan zijn, kan het zijn dat zalen die nu net op de grenswaarden zitten voor grote groepen, nu worden ingezet voor kortstondiger gebruik met veel kleinere groepen en dat daarbij ook ramen of deuren op ventilatiestand worden gezet, zodanig dat de meetresultaten ver onder de grenswaarden blijven en daarmee het risico op besmetting erg klein zijn. Meetresultaten hangen namelijk samen met de duur, de grootte van een groep en de activiteit van een groep. 

Het nieuwe rooster dat is gemaakt met de indeling van de zalen is te vinden op de website. Het kan dus zijn dat de activiteit nu plaats vindt in een ander gebouw, of andere zaal dan je altijd gewend geweest bent. De verandering geldt vanaf maandag 12 oktober. Het rooster voor week 43 (vanaf maandag 19 oktober) zal volgende week gepresenteerd worden. Het college tracht naar zo weinig mogelijk wisselingen, maar vraagt uw begrip en uw medewerking als er flexibel moet worden geschakeld met tijden en beschikbare ruimten, zodat er zo weinig mogelijk activiteiten geannuleerd hoeven te worden. We zijn als college blij dat we de geplande activiteiten tot nu toe, in ieder geval niet verder hebben hoeven af te gelasten. 

Verder vragen wij iedereen die naar een activiteit gaat de landelijke RIVM regels en adviezen op te volgen. 

Het College van Kerkrentmeesters. 

ROOSTER   NEVENACTIVITEITE   WEEK 42

maandag 12 oktober.

18.45 uur club wijk2 in de oppaszaal van de Biesbosch kerk.

15.30 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

15.30 uur club wijk1 in de grote zaal van de bron.

18.45 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 1 in de consistorie van de Biesboschkerk..

19..00 uur catechisatie wijk2 groep 2 in de bovenzaal van de Biesboschkerk

Dinsdag 13 oktober.

18.30 uur club wijk2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur Kerkenraad wijk 1 in de kerkzaal van de dorpskerk.

19.30 uur moderamen wijk2 in de grote zaal onder in de kerk

19.30 uur Lidmatenkring 4 in zaal 1 van de bron.

Woensdag 14 oktober

18.30 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de Biesboschkerk

18.45 uur club wijk1 in zal 1 van de bron.

19.00 uur bhv herhaling in de grote zaal van de Bron.

19.00 uur Catechisatie wijk2 in de kerkzaal dorpskerk.

19.00 catechisatie wijk1 groep Ds van der Neut in de consistorie van de biesboschkerk .

19.00 uur catechisatie wijk1 groep van Henri Dekker in de bovenzaal van de biesboschkerk.

20.00 uur Bijbelkring Henri Dekker in de bovenzaal van de biesboschkerk.

Donderdag 15 oktober.

19.00 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur doopzitting wijk2.

19.30 uur Toerustingmoment ds van der Neut in de consistorie van de biesboschkerk .

Vrijdag 16 oktober

Gebedsgroep wijk2 in zaal 1 van de bron.

Nieuwe categorie middagdienst kerktijd.nl

Zoals gisteren afgekondigd en u ook in Kerkklanken zult kunnen lezen die deze week verschijnt, is er vanaf zondag 18 oktober een extra dienst om 14.30 uur in de Biesboschkerk. Om uitgenodigd te kunnen worden voor deze middagdienst, is het belangrijk dat u deze categorie aanklikt in uw account op kerktijd.nl

Omdat het aantal personen dat de middagdienst in het account heeft geactiveerd nog niet heel groot is, bestaat de mogelijkheid dat u bent/ wordt uitgenodigd voor zowel de ochtend- als de middagdienst. Weigert u in dat geval alstublieft één van beide uitnodigingen, anders krijgt u tweemaal dezelfde preek te horen. Bovendien kan o.b.v. de weigeren van de uitnodiging weer iemand anders worden uitgenodigd.

Stoelindeling Biesboschkerk

Omdat het ernaar uitziet dat we voorlopig nog lang te maken hebben met de Corona maatregelen, hebben we als College van kerkrentmeesters samen met de koster gekeken naar een nieuwe stoelopstelling in de Biesbosch kerk met als doel een ‘vriendelijkere’ stoelopstelling, zonder touwtjes en papieren op stoelen die niet beschikbaar zijn en tevens een opstelling die vergroting van het aantal beschikbare plaatsen oplevert. In plaats van 5 gangpaden zijn er nu 3 gangpaden, daarom kunnen in de praktijk meer zitplaatsen benut worden, ook als de 3 legen stoelen tussen niet-gezinsleden gehanteerd blijft. De gangpaden zelf zijn ruimer zodat nu ook de stoelen op de uiteinden bezet kunnen worden. Natuurlijk blijft de anderhalve meterregel van kracht. En nog altijd houden we 3 stoelen afstand tussen niet gezinsleden’, ook zullen jassen nog niet kunnen worden opgehangen in de garderobe, Deze neemt u ook gewoon mee de kerkzaal in. De jassen kunt tijdens de dienst aanhouden, of u kunt ze op een lege plaats naast u neerleggen. 

Vanwege de nieuwe opstelling zal er ook een aangepast uitgangsprotocol zijn. Deze wordt na afloop van de dienst voorgelezen.

Op dit moment is het nog te vroeg om te concluderen dat we op de oude manier de kerk kunnen gaan bezoeken zonder beperkingen van het uitnodigingen op alfabet. Een en ander hangt sterk samen met de afzuigcapaciteit en de toestroom van verse lucht in de kerkgebouwen.

Ventilatie gebouwen

Afgelopen week is er in de Biesboschkerk getest met een CO2-meter om de verse lucht in alle kerkzalen te testen. De eerste testen zien er goed uit, maar zijn nog niet volledig afgerond. Aankomende week zal er verder getest worden. Nadien kunnen we definitieve conclusies trekken. We zien onder andere in de grafieken duidelijk dat zingen voor forse toename zorgt in de CO2 metingen, vooralsnog blijft deze waarde wel onder de grens met het aantal mensen dat nu in de kerkdienst zit. Ook worden er metingen verricht in de andere zalen van de kerk. Ook daar hebben we nog niet alle data van binnen. Momenteel wordt er in de Dorpskerk getest, in de zalen onder de kerk en in de Bron. Het College wacht tot het rapport beschikbaar is, daarna kunnen we plannen maken t.a.v. eventuele capaciteitsvergroting. Het college hoopt z.s.m. goed nieuws over te kunnen melden over het resultaat van de metingen. 

In de Biesboschkerk kun je het geluid van de mechanische ventilatie horen als hij aanstaat, sommigen kunnen dat als storend ervaren. Toch moet de ventilator tijdens diensten op maximaal staan om het risico op verspreiding van eventuele virusdeeltjes zo klein mogelijk te houden. Het is zelfs zo dat de kosters bij beide kerkgebouwen bij droog weer zo veel mogelijk de ramen, of deuren open zal zetten om dit risico zo klein mogelijk te houden. We begrijpen dat dat niet comfortabel is. U kunt daarom kou en/of tocht ervaren in de kerkzaal, ook de circulatie van de mechanische ventilatie kunt u voelen. Wij vragen uw begrip hiervoor en we vragen u zichzelf hierop te kleden, zodat u hier minder last van heeft. Alleen dankzij deze maatregelen kunnen de kerkdiensten blijven plaatsvinden in onze kerkgebouwen. 

We willen u graag herinneren aan de algemeen geldende coronaregels van het RIVM: houd telkens 1,5 meter afstand tot elkaar. Blijf thuis bij verkoudheidverschijnselen, ook als die licht zijn. Hoest in uw elleboog, desinfecteer uw handen bij binnenkomst en geef geen handen. 

Hartelijk dank voor uw begrip, 

Het College van Kerkrentmeesters

Vijfjescollecte 11 oktober

Op D.V. zondag 11 oktober worden in zowel de ochtend- als de avonddienst, voor de 2e keer dit jaar, de welbekende vijfjescollecte gehouden.

Het college van kerkrentmeesters vraagt u vriendelijk een bedrag van € 5,00 aan deze collecte bij te dragen. Dit jaar willen we een extra oproep doen om aan deze collecte mee te doen omdat de reguliere collecte opbrengsten voor de kerkvoogdij nog niet op het niveau liggen van de collectes in 2019. Deze extra inkomsten zijn heel belangrijk om de financiële positie van onze plaatselijke Hervormde Gemeente gezond te houden. Het college beveelt deze collecte dan ook nu weer van harte bij u aan en vraagt u indien mogelijk een veelvoud van het vijfje te doneren.

Zoals we gewend zijn in de Givt-app is de 1e collecte voor de diaconie en zal de vijfjescollecte deze zondag de 2e collecte zijn. Bij bankstorting a.u.b. onder vermelding ‘vijfjescollecte’.