Biesboschkerk liturgie 19 juni 18.00u

D.V. zondag 19 juni ontvangen wij uit Gods hand opnieuw een Avondmaalszondag. In de avonddienst die in het teken staat van dankzegging is de tekst uit Handelingen 7 : 55. “Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  27 : 1a, 2b en 3
PSALM  27 : 4 en 7
PSALM  86 : 6
PSALM   9 : 2, 4, 9 en 18
PSALM  17 : 8
PSALM  73 : 12 en 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  1 Koningen 8 : 6 – 11
N.T.:  Handelingen 7 : 51 – 60
Tekst: Handelingen 7 : 55

AANVANGSTEKST: Johannes 1 : 14b,c
“Wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.”

Dorpskerk liturgie 19 juni 10.00u

D.V. zondag 19 juni ontvangen wij uit Gods hand opnieuw een Avondmaalszondag. Bij de viering van het Heilig Avondmaal in de tekst uit Handelingen 7 : 34. “Ik heb hun zuchten gehoord en ben neergedaald om hen daaruit te verlossen.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    3 : 2
PSALM    3 : 3 en 4
PSALM   28 : 5
PSALM  130 : 1, 2 en 4
PSALM   34 : 2
PSALM   34 : 4 en 11
PSALM  116 : 1 etc.
LOFZANG VAN SIMEON : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 3 : 6 – 10
N.T.:  Handelingen 7 : 30 – 34
Tekst: Handelingen 7 : 34m

AANVANGSTEKST: Psalm 40 : 18
“Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder.”

Biesboschkerk liturgie 8 mei 18.00u

D.V. zondagavond 8 mei komt aan de orde het laatste onderdeel van de Heidelbergse Catechismus: over het gebed.
Dat begint met Zondag 45, waarin enkele algemene maar daarom niet minder diepgaande dingen over het gebed worden gezegd.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   65 : 1 en 2
PSALM   65 : 3 en 4
AVONDZANG  : 7
PSALM  146 : 2, 3 en 4
PSALM  105 : 3
PSALM   66 : 9, 10 en 6b

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Daniël 6 : 11 – 14
N.T.:  Mattheüs 8 : 5 – 13
Tekst: Heid. Cat. Zondag 45

AANVANGSTEKST: Filippenzen 4 : 6
“Laat al uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.”

Dorpskerk liturgie 8 mei 10.00u

D.V. zondagmorgen 8 mei is in de eredienst de prediking uit: Kolossenzen 3: 1-4

Voorganger in de eredienst is dominee J. Belder uit Harskamp.

ORDE VAN DIENST:

Zingen: Psalm 145: 1

Votum en groetk

Zingen: Psalm 145: 2

Wet

Zingen: Psalm 119: 83   

Schriftlezing: Kolossenzen  2: 20 – 3: 17

Gebed

Zingen: Psalm 1: 1, 2 en 3

Tekst voor de preek: Kolossenzen 3: 1-4

Zingen: Psalm 25: 6

Dankzegging

Zingen: Psalm 89: 3 en 8