Biesboschkerk liturgie 25 feb 18u

D.V. zondagavond 25 februari is de tekst voor de prediking uit: ‘nog niet ontvangen’
In de eredienst hoopt voor te gaan dominee A.C. de Kruijf uit Rijssen.

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet ontvangen’

Dorpskerk liturgie 25 feb 10u

D.V. zondagmorgen 25 februari is de tekst voor de prediking uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes.
In de eredienst hoopt voor te gaan dominee A. Jonker uit Putten.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm  84 : 1 , 2

Votum en groet

Zingen: Psalm 27 : 1a , 2b

Wet van de Heere en Samenvatting

Zingen: Psalm 32 : 3

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing:   Daniël 7 : 13 – 14
                        Johannes 3 : 14 – 16
                        Johannes 12 : 20 – 36
Collecte

Zingen: Psalm 36 : 2 , 3

Tekstlezing: Johannes 12 : 35 en 36

Preek

Zingen: Psalm 43 : 3 , 4

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Psalm 89 : 7

Zegen van de HEERE

Dorpskerk liturgie 18 febr 18u

D.V. zondagavond 18 februari is de tekst voor de prediking uit de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën.
Oud gemeentelid en ouderling, ds. A. van Zetten uit Bennekom hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 27: 3 en 7 [voorzang]
Psalm 40: 4
Psalm 65 : 2
Hebreeën 5: 1-10 (tekst vers 8)
Thema: ‘De voor ons voorbeeldige en voordelige gehoorzaamheid van onze Hogepriester’
Psalm 66: 4 en 10
Psalm 22: 15 en 16
Psalm 118 : 10 en 14

Biesboschkerk liturgie 18 febr 10u

D.V. zondagmorgen 18 februari is de tekst voor de prediking uit het Bijbelboek Daniël.
In de eredienst hoopt voor te gaan dominee J.M. Molenaar uit Zoetermeer.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 95: 1 en 3

Votum en groet

Psalm 96: 5 en 6

Tien Woorden

Psalm 97: 1

Gebed

Schriftlezing Daniël 5

Tekstlezing Daniël 5: 27

Psalm 69: 10 en 12

Preek: Ons leven heeft gewicht…!

Psalm 22: 1 en 2

Dankgebed

Psalm 17: 7 en 8

Zegen

Vacature kerkenraad

Er is nog één vacature in de kerkenraad voor het ambt van ouderling (afgezien die van de predikant).
We verzoeken u namen in te dienen van belijdende lidmaten die u voor het ambt van ouderling geschikt acht.
Stuur uw aanbevelingen naar de scriba, D. Verboom, Vissersdijk 53 of via e-mail scriba-w2@hervormdwerkendam.nl.
U kunt dit doen t/m vrijdag 23 februari. De stemmingsvergadering vindt plaats op dinsdag 5 maart, aanvang 19.45 uur in de grote zaal van De Bron.
Laat uw meeleven blijken door namen in te dienen en uw gebed voor de vervulling van deze vacature.
De kerkenraad is immers een vertegenwoordiging van de gemeente!

De kerkenraad

Biesboschkerk liturgie 11 feb 18u

D.V. zondag 11 februari is in de avonddienst de verkondiging uit ‘Het Heilig Evangelie’ naar de beschrijving van Johannes.
In deze eredienst is de nabetrachting en dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal.
Onze pastoraal werker, ds. M. A. van den Berg uit Groot-Ammers hoopt in deze dienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 36: 2, 3
Votum en groet
Psalm 139: 1, 14
Geloofsbelijdenis
Psalm 2: 7
Gebed
Schriftlezing: Johannes 4: 16-30 en 39-42
Dienst der offeranden
Psalm 119: 25, 86
Prediking
Psalm 89: 7
Gebed
Psalm 31: 5, 15
Zegen

Dorpskerk liturgie 11 feb 10u

D.V. zondag 11 februari is in de morgendienst de verkondiging uit ‘Het Heilig Evangelie’ naar de beschrijving van Johannes.
In deze eredienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal gehouden.
Onze pastoraal werker, ds. M. A. van den Berg uit Groot-Ammers hoopt in deze dienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 42: 1, 7
Votum en groet
Psalm 63: 1, 2
Wet des HEEREN
Psalm 119: 86
Gebed
Schriftlezing: Johannes 4: 1-15
Dienst der offeranden
Psalm 27: 5, 7
Prediking
Psalm 84: 3
Lezen: Avondmaalsformulier
Zingen: Psalm 22: 13, 16
Tijdens bediening lezen: Jesaja 55
Zingen aan de tafel uit: Psalm 115: 5-9
Gebed
Psalm 68: 10

Wijknieuws wk-06

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Wijknieuws wk-06

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Verantwoording collectes / giften (wk-06)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 21 januari 2024
via  Appostel app:  €   250,00
Collecten in de kerk:  €   917,29                                                       

Zondag 28 januari 2024
Via Appostel app:  €   231,50
Collecten in de kerk:  €   831,20

Gift
Via Wim Ippel van het PTO een gift van € 10,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!
Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Diverse zondagen collectemunten gezamenlijke diensten wijk 1 met Gereformeerde Kerk:   €  176,00

Zondag 21 en 28 januari (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:   €   381,50
onderhoud gebouwen:   €   367,00

Zondag 21 en 28 januari (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €   289,00

Zondag 21 januari (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst: €   833,65
onderhoud gebouwen:  €   849,50

Zondag 28 januari (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   796,05
onderhoud gebouwen:  €   729,95

Giften
Via ouderenpastoraat: € 15,00.
Via ouderling: K. van Eekelen € 20,00.
Via ds. Van der Neut: € 20,00 t.g.v. groenvoorziening Biesboschkerk.
Via ds. Van den Berg: € 20,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen!