Rooster nevenactiviteiten week 48 (ma 23/11 – vrij 27/11)

maandag 9 november.

15.30 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

15.30 uur club wijk1 in de grote zaal van de bron.

18.45 uur club wijk2 in de oppaszaal van de Biesbosch kerk.

18.45 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 1 in de consistorie van de Biesboschkerk.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 2 in de kerkzaal van de Biesboschkerk.

Dinsdag 10 november.

18.30 uur club wijk2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur kerkenraad wijk 2 in de kerkzaal van de Biesbosch kerk.

19.30 uur Consistorie vergadering wijk1 zaal1 van de bron

Woensdag 11 november.

18.30 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

18.45 uur club wijk1 in grote zaal van de bron.

19.00 uur Catechisatie wijk2 in de kerkzaal dorpskerk.

19.00 catechisatie wijk1 groep Ds van der Neut in de kerkzaal van de biesboschkerk .

19.00 uur catechisatie wijk1 groep van Henri Dekker in consistorie l van de biesboschkerk.

20.00 uur belijdenis catechisatie wijk1 in de bovenzaal van de Biesbosch kerk.

Donderdag 12 november.

19.00 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur doopcatechese wijk1 in zaal 1 van de Bron.

Vrijdag 13 november.

Gebedsgroep wijk2 in zaal 1 van de bron.