CvK: Wisseling kostersechtpaar Biesboschkerk

Eind april hebben Piet en Adrie van Veen afscheid genomen als kostersechtpaar van de Biesboschkerk. Als college spreken we onze waardering uit voor de vele jaren (ruim 6 jaar) van trouwe dienst en loyaliteit. Wij wensen Piet en Adrie samen met hun kinderen Gods zegen toe nu het kosterschap ten einde is.

Per 28 april zijn Jan en Riet van der Stelt officieel aangetreden als vrijwillig kostersechtpaar. Na een periode van overdracht en proeftijd hebben zij al aardig hun draai gevonden waar we als college erg dankbaar voor zijn. Wij wensen Jan en Riet een gezegende tijd toe.