Week van Gebed 17-24 januari 2021 Thema: #Blijfinmijnliefde

Dit jaar is het voor de 26e keer dat de werkgroep de Week van Gebed organiseren. De vorige 25 jaar kwamen we samen in (een zaal van) een kerkgebouw. Dit jaar zal dat anders zijn. Door de situatie rond corona hebben we als werkgroep besloten om de week volledig online te houden. Een besluit dat we met pijn in ons hart genomen hebben. Wat was het goed om als christenen van verschillende kerken elkaar persoonlijk te ontmoeten, samen te zingen en samen met elkaar te bidden.

Tegelijkertijd zijn wij dankbaar voor de mogelijkheden die er zijn om de Week van Gebed online te houden. Wij geloven dat de Geest dwars door muren heen ons met elkaar kan verbinden. Om de Week van Gebed online te volgen klik u/jij op deze link: https://hervormdwerkendam.nl/weekvangebed/

Aan de hand van een gebedsfolder willen we dagelijks een tekst uit de Bijbel kort overdenken. Elke dag zorgt een lid van een kerk voor de inleiding. Na de inleiding gaan we bidden en danken. Op maandag 18 januari en vrijdag 22 januari is er een avondgebed. Dan gaan respectievelijk Ds. Maathuis en Ds. v.d. Berg voor. De predikant verzorgt de volledige liturgie en gaat ons voor in gebed. We starten om 19.30 uur. Op de zondagavonden om 19.45 uur. De avonden duren maximaal een
uur.

Heeft u/jij een gebeds- en/of dankpunt tijdens deze week dan kunt u die doorgeven aan John den Otter. 06-36511764 / johndenotter65@gmail.com

Doet u mee dit jaar?