Week van Gebed 15-22 januari

Thema: “Doe goed zoek recht”

Dit jaar is het voor de 28e keer dat we als werkgroep de Week van Gebed organiseren. Vorig jaar was het nog online, maar dit jaar zijn we dankbaar dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen. De Week van Gebed wordt dit jaar gehouden in de Biesboschkerk .

Aan de hand van de gebedsfolder willen we dagelijks een tekst uit de Bijbel kort overdenken. Elke dag zorgt een lid van één van de plaatselijke kerken voor de inleiding. Na de inleiding gaan we gezamenlijk bidden en danken. Op maandag 16 januari en woensdag 18 januari is er een avondgebed. Dan gaan respectievelijk Proponent P. van der Bijl en Ds. M.P. Vis voor. De predikant verzorgt dan de volledige liturgie en gaat ons voor in de gebeden. We starten om 19.30 uur. Op de zondagavonden om 19.45 uur. De avonden duren maximaal een uur.

U kunt de avonden met een avondgebed ook volgen door in te loggen via de link op de website van de Hervormde gemeente Werkendam.

  • https://hervormdwerkendam.nl/
  • Klik rechtsboven in het menu op live meeluisteren.

Heeft u/jij een gebeds- en/of dankpunt tijdens deze week en bent u niet aanwezig, dan kunt u die doorgeven aan één van ondergetekenden.

John den Otter 06-36511764 johndenotter65@gmail.com

Piet Top 06-12960397 topwerkendam@gmail.com

Doet u mee dit jaar?