Vijfjescollecte 8 mei

Op zondag 8 mei wordt zowel in de ochtend- als in de avonddienst de ‘vijfjescollecte’ gehouden. In het najaar van 2021 is de ‘vijfjescollecte’ omgedoopt tot ‘bestemmingscollecte’ en heeft de opbrengst ongeveer de helft van het benodigde bedrag voor de ventilatie-installatie in De Bron opgebracht (zie onderstaand bericht). Ook nu weer hopen we met elkaar de financiële positie van onze hervormde gemeente van Werkendam op peil te brengen. Met name omdat er een nieuw aantal forse investeringen aankomen. Het college van kerkrentmeesters vraagt u dan ook vriendelijk om het bedrag van ten minste vijf euro bij te dragen aan deze collecte. Zoals gebruikelijk is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en komt de vijfjescollecte als ‘collecte 2’ in de plaats van ‘instandhouding eredienst’ en ‘onderhoud gebouwen’.  

Zoals we gewend zijn in de Givt-app is de eerste collecte voor de diaconie en zal de vijfjescollecte deze zondag de tweede collecte zijn. Wilt u bij bankstortingen het woord ‘vijfjescollecte’ vermelden? 

College van Kerkrentmeesters