Versoepeling maatregelen Wijk 1 * update*

De kerkenraad heeft besloten, gelet op de landelijke versoepelingen, het advies van het CIO en de dalende cijfers met betrekking tot corona, om met ingang van zondag 6 juni het aantal kerkgangers dat toegang tot de diensten heeft te verhogen. In de Dorpskerk is ruimte voor 110 gemeenteleden en in de Biesboschkerk ruimte voor 75 gemeenteleden.

Tevens is besloten dat de gemeente weer mag meezingen, wel met het verzoek om dit voorlopig ingetogen te doen.

Wel blijft registratie van de kerkgangers van belang. We blijven dus gebruik maken van kerktijd.nl om kerkgangers uit te nodigen. Op dit moment zijn er 139 adressen geregistreerd, goed voor 302 kerkgangers. De kerkenraad doet een oproep aan gemeenteleden die zich nog niet hebben geregistreerd om zich alsnog te registreren op kerktijd.nl om zo ook uitnodigingen voor de kerkdiensten te krijgen.

Meer uitleg over het systeem van uitnodigen is hier te vinden:
https://hervormdwerkendam.nl/aanmelden-eredienst-wijk-1/