Ventilatie De Bron (2)

Zoals toegelicht in o.a. het kerkblad van 18 februari jl. en op de website is dit een vrij omvangrijk project. Het gaat niet alleen om ventilatie maar ook om verwarmen in de winter en koelen in de zomer. Daarbij is een uitgebreid programma van eisen opgesteld. Deels betreft dit wettelijke verplichtingen maar het college van kerkrentmeesters heeft zelf ook veel eisen geformuleerd. Zo mag de nieuwe installatie niet leiden tot comfortklachten zoals tochtgevoel etc. Inmiddels is over bijna al deze zaken een beslissing genomen. Er vindt nu nog een onafhankelijke toetsing plaats door een derde partij waarna de opdracht gegeven zal worden aan de installateur.

College van Kerkrentmeesters