Ventilatie De Bron / Gebouwen (1)

Als college van kerkrentmeesters hopen we binnenkort een definitief besluit te nemen over de ventilatie van De Bron en de overige gebouwen. Er zijn in de afgelopen periode meerdere scenario’s opgesteld, meerdere berekeningen gemaakt en diverse bronnen geraadpleegd omdat het een complexe situatie is. Het duurt inderdaad lang voor we zover zijn, maar we willen een zorgvuldig, weloverwogen besluit nemen. Het gaat om een groot bedrag dat door de gemeente moet worden opgebracht. De bestemmingscollecte van najaar 2021 heeft daarvoor al een mooi bedrag opgeleverd. Om een indruk te geven van de complexiteit een paar voorbeelden:

  • het moet een duurzame investering worden die voldoet aan het huidig bouwbesluit;
  • het moet comfortabel zijn voor de gebruikers: geen koudeval, geen tocht, geen geluidsoverlast;
  • de energiekosten moeten meegeteld worden;
  • ‘voorverwarmde’ ventilatie in de winter;
  • de kosten dienen in verhouding te staan tot de gebruikersbezetting (aanwezigheid tegenover ‘leegstand’);
  • passend binnen de huidige constructie van het gebouw;
  • wat kunnen we zelf doen, met vrijwilligers, en wat moet er door een bedrijf worden gedaan.

Al deze factoren hebben we serieus mee laten wegen in ons principebesluit en we hopen over enige tijd een definitief besluit te nemen.