Rooster nevenactiviteiten week 45 (9 nov – 13nov)

maandag 9 november.

15.30 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

15.30 uur club wijk1 in de grote zaal van de bron.

18.45 uur club wijk2 in de oppaszaal van de Biesbosch kerk.

18.45 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 1 in de consistorie van de Biesboschkerk.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 2 in de kerkzaal van de Biesboschkerk.

19.45 uur kerkrentmeesters vergadering in de grote zaal onder in de kerk.

Dinsdag 10 november

18.30 uur club wijk2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur moderamen wijk 1 in zaal 1 van de bron.

19.30 uur moderamen wijk 2 in de consistorie van de Biesbosch kerk.

19.30 uur Jeugdleiding vergadering wijk2 in de bovenzaal van de Biesbosch kerk.

Woensdag 11 november

18.30 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

18.45 uur club wijk1 in grote zaal van de bron.

19.00 uur Catechisatie wijk2 in de kerkzaal dorpskerk.

19.00 catechisatie wijk1 groep Ds van der Neut in de bovenzaal van de biesboschkerk .

19.00 uur catechisatie wijk1 groep van Henri Dekker in consistorie l van de biesboschkerk.

20.00 uur belijdenis catechisatie wijk1 in de bovenzaal van de Biesbosch kerk.

Donderdag 12 november

19.00 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur Bijbelstudie groep Ds van der neut in consistorie van de Biesboschkerk.

19.30 uur bezinningsavond wijk2 in kerkzaal dorpskerk.

20.00 uur lidmatenkring wijk2 zaal 1 van de bron.

Vrijdag 13 november

Gebedsgroep wijk2 in zaal 1 van de bron