CvD: Financiële zorgen

Soms komen personen of gezinnen, door wat voor situaties ook, in grote financiële problemen. Er zijn omstandigheden die ertoe geleid hebben, dat u op dit moment een zware tijd doormaakt en dat u de grootste moeite heeft om het hoofd financieel boven water te houden. Het college van Diakenen is op de hoogte van een aantal schrijnende situaties in onze gemeente en is blij daar te kunnen helpen. Maar is er tegelijk ook van overtuigd, dat er gemeenteleden kunnen zijn, die schromen om met hun nood naar buiten te treden. Omdat dit ‘stille armoede’ wordt genoemd is ook de diaconie hiervan niet op de hoogte en kan er dan ook niets aan doen, vandaar deze oproep.  Bent u een van de mensen, die bij die laatste groep hoort, dan nodigen wij u uit om uw naam en adres aan ons bekend te maken via Postbus 167, 4250 DD Werkendam. Een van onze diakenen gaat dan met u om de tafel zitten om uw positie te bespreken en te kijken wat de Diaconie positief aan uw situatie kan veranderen, zodat die weer leefbaar wordt. Uiteraard is geheimhouding verzekerd.        

Het college van Diakenen