CvK: Nieuwe koster

Nieuwe koster
We hebben meerdere sollicitaties bij onze zoektocht naar een nieuwe koster ontvangen. Wij zijn blij om u te kunnen melden dat Arno van Zanten per 1 september deze vacature gaat invullen. Arno is 61 jaar en woont aan de Richter. Hij is een bekend gemeentelid en heeft in het verleden al meerdere taken binnen onze gemeente ingevuld. De komende weken staan in het teken van overdracht van alle werkzaamheden. We zijn verheugd dat Teus Kooij hier zijn volledige medewerking aan verleent.

Eerder hebben we u bericht over de financiële huishouding en uitdagingen hierin van onze gemeente. Na een uitvoerige evaluatie van de werkzaamheden die terugkerend door onze koster worden ingevuld achten wij het op dit moment niet haalbaar om zonder een fulltime betaalde koster verder te gaan.

Met de ons nu bekende informatie hebben we de visie dat het nog minimaal 5 jaar mogelijk is de huidige kostenstructuur (twee fulltime predikanten, twee parttime pastoraal werkers, de huidige gebouwen, organist en een koster) te kunnen voortzetten. Voor ons heeft de bekostiging van de prediking in onze gemeente de allerhoogste prioriteit, en daarna de andere genoemde kosten. Op dit moment wordt de begroting voor de komende jaren aangescherpt, herzien en wordt er ook gewerkt aan verbetering van de inkomsten. De energietarieven zijn gunstiger, het -verbruik minder en de toezeggingen rondom actie Kerkbalans voor dit jaar zijn nu al boven verwachting. Daar zijn we erg dankbaar voor. 

Daarnaast verwachten wij dat er binnen D.V. 5 jaar duidelijkheid zal zijn of er een nauwere samenwerking met de Gereformeerde Kerk mogelijk is en wat de impact hiervan is op onze kosten (lees gebouwen). We werken aan een nieuw beleidsplan waarin alle bovengenoemde zaken onderdeel zijn. Dit beleidsplan zal, eerst met de Algemene Kerkenraad, vervolgens de wijkkerkenraden en aansluitend binnen de gemeente worden gedeeld.

College van Kerkrentmeesters